Rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa 2025

Prezydent Miasta Tczewa na podstawie art.5a oraz art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz. 40 z późn.zm.), Uchwały nr XVI/138/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. Pom. 2020, poz.1034),Uchwały nr XXXV/385/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 października 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. Pom. 2021, poz. 4034) 

zawiadamia o:

rozpoczęciu w dniu  24.01.2024 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tczewa w sprawie przeznaczenia części budżetu Miasta Tczewa na rok 2025, zwanymi dalej Budżetem Obywatelskim Miasta Tczewa 2025,  w tym o naborze projektów.

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy Tczewa mogą wypowiedzieć się w sprawie przeznaczenia  części budżetu Miasta Tczewa na rok 2025. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty, a następnie będą mieli możliwość dokonania wyboru projektów  poprzez  udział w głosowaniu na projekty poddane pod głosowanie, których realizacja  zostanie sfinansowana z budżetu Miasta Tczewa.

Termin naboru projektów, jak również pozostałe terminy przebiegu poszczególnych etapów związanych z przebiegiem konsultacji społecznych określa harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa  na 2025:

1)      Zgłaszanie projektów – w terminie: od 26.01.2024 r. do 16.02.2024 r.;

2)      Publikacja informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty-w terminie do 01.04.2024 r.;

3)      Publikacja informacji  o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu do głosowania – w terminie   do  14.06.2024 r.;

4)      Publikacja informacji dotyczącej zaktualizowanej listy projektów które nie zostały dopuszczone do głosowania oraz zaktualizowanej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie – w terminie do 28.06.2024 r.;

5)      Publikacja informacji o terminie przeprowadzenia głosowania – w terminie do dnia 14.07.2024 r.;

6)      Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania – nie później niż 10 dni roboczych od ostatniego dnia głosowania;

7)      Zakończenie konsultacji społecznych w terminie do: 04.10.2024 r.

Informacje na temat określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu  obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2025 r.  dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz  na stronie  www.bo.tczew.pl

Pobierz pliki:

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

    Skip to content