Zakwalifikowane projekty

Zakwalifikowane projekty Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa - edycja 2022
PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

Informacja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów do głosowania w ramach konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa na 2023 rok

W związku z zakończeniem przeprowadzonej oceny merytorycznej zgłoszonych  projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok  na podstawie  §7  uchwały nr XVI/138/2020  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa  oraz na podstawie §2 pkt.3 Zarządzenia nr 3 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 04.01.2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2023 rok  Urząd  Miejski w Tczewie podaje informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów do głosowania:

Lista projektów dużych poddanych pod głosowanie:

1. Tytuł projektu: „Wykonanie trzech miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej w Tczewie, w pobliżu budynku Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych CAON”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 2

Lokalizacja: dz. nr 15/1 i 15/2 obręb 10 ul. Grunwaldzka.

Opis projektu:

Wykonanie trzech miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej , w pobliżu wjazdu do Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

Szacunkowy koszt realizacji projektu : 55 000 zł


2. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu wzdłuż deptaku przy Sądzie w nowe rośliny i łąki kwiatowe”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 3

Lokalizacja: dz. 288/4 obręb 6 Aleja Zwycięstwa.

Opis projektu:

Zagospodarowanie terenu poprzez: modernizację oraz przebudowę istniejących utwardzeń-chodników, zaprojektowanie miejsc lokalizacji obiektów małej architektury wraz z zielenią przeznaczonych do wypoczynku osób spacerujących, nasadzenia zieleni średniowysokiej i niskiej, kwietniki, kompozycje zieleni oraz elementów małej architektury ( w tym m.in. ławki, śmietniki).

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł


3. Tytuł projektu: „Aktywne przejścia dla pieszych na ul. Jedności Narodu i ul. Saperskiej jako bezpieczna droga do szkoły” , nr identyfikacyjny projektu (ID): 5

Lokalizacja:

1) Przejście dla pieszych -z. 246/18 obręb 6 ul. Saperska ,
2) Przejście dla pieszych-dz. 210/1 obręb 6 ul. Jedności Narodu 12 ,
3) Przejście dla pieszych – 241 obręb 6 ul. Jedności Narodu 6 .

Opis projektu:

Montaż trzech zestawów aktywnych przejść dla pieszych ze znakiem D6 z 30 W panelem solarnym na przejściach dla pieszych na:

a) ul. Saperskiej (na wysokości ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Saperskiej 3,
b) ul. Jedności Narodu (w pobliżu budynków mieszkalnych przy ul. Jedności Narodu 12 i 27),
c) ul. Jedności Narodu ( pomiędzy łącznikiem budynków mieszkalnych przy ul. Jedności Narodu 31,32 a sklepami przy ul. Jedności Narodu 6)

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 27 000 zł


4. Tytuł projektu: „Wymiana i doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i siłownie plenerowe na os. Garnuszewskiego”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 6

Lokalizacja: dz. 208/2 obręb 6 ul. Jedności Narodu, dz. 249/2 obręb 6 Al. Zwycięstwa, dz. 243/4 obręb 6 ul. Jedności Narodu

Opis projektu:

a) Montaż siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Jedności Narodu 12/13/14 składającej się z 8 urządzeń np. : orbitrek, biegacz, wioślarz, jeździec, twister, prostownik pleców, prasa ręczna, prasa nożna;
b) Wykonanie siłowni plenerowej na placu pomiędzy Spółdzielnia Mieszkaniową a budynkami mieszkalnymi przy Alei Zwycięstwa 1,2,3,4 składającej się 8 urządzeń, np. : orbitrek, biegacz, wioślarz, jeździec, twister, prostownik pleców, prasa ręczna, prasa nożna;
c) Wymiana starych urządzeń zabawowych na nowe na placu zabaw położonym w Niecce Jedności Narodu

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł


5. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 7

Lokalizacja: dz.50/6 obręb 10 ul. Grunwaldzka, dz. nr 50/8 obręb 10 ul. Grunwaldzka.

Opis projektu:

Zagospodarowanie istniejącego terenu zielonego stanowiącego obecnie nieużytek na teren rekreacyjny poprzez wykonanie alejek spacerowych , montaż ławek , wykonanie nasadzeń zieleni, rabat kwiatowych, ustawienie stołu do gry w ping-ponga, stołu do gry w szachy i warcaby, stołu do gry w piłkarzyki. Teren zostałby ogrodzony.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 240 000 zł


6. Tytuł projektu: „Siłownia Street Workout Czyżykowo”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 11

Lokalizacja: dz. nr 325/10 obręb 9 ul. S. Konarskiego.

Opis projektu: Montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu „street workout” na terenie rekreacyjnym na Niecce Czyżykowskiej w pobliżu siłowni zewnętrznej

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 80 000 zł


7. Tytuł projektu: „Otwarta wiata plenerowa-parkrun Tczew”,nr identyfikacyjny projektu (ID): 12

Lokalizacja: dz. 266/3 obręb 7 Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II

Opis projektu: Montaż w pobliżu istniejącej już infrastruktury otwartej wiaty plenerowej między innymi dla uczestników sobotnich spotkań biegowych w ramach parkrun Tczew. Wiata , altanka powinna być wyposażona w ławeczki oraz stolik. Na dachu wiaty mogłyby się znaleźć elementy promujące miasto Tczew –np. herb miasta

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 65 000 zł


8. Tytuł projektu: „Montaż modułowego szaletu miejskiego -poprawa estetyki i komfortu mieszkańców korzystających z Niecki Czyżykowskiej”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 13

Lokalizacja: dz. 325/10, obręb 9 ul. S. Konarskiego

Opis projektu: Montaż modułowego szaletu miejskiego

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł


9. Tytuł projektu: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Jurgo, ul. H. Hass, ul. Harcerskiej” , nr identyfikacyjny projektu (ID): 14

Lokalizacja:dz.288,289,290,291,292,293,294,295 obręb 5 ul. H.Hass, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 obręb 5 ul. Harcerska.

Opis projektu: Przebudowa istniejącego terenu rekreacyjnego poprzez utworzenie areny – ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę dla dzieci i młodzieży. Montaż urządzeń zabawowych typu: tor przeszkód, trampolina , stół do gry w piłkarzyki. Doposażenie placu w kosze na odpady, wykonanie nasadzeń zieleni średniej i niskiej (drzew, krzewów, kwiatów ozdobnych)

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 240 000 zł


10. Tytuł projektu: „Frajda-plac zabaw dla maluchów-modernizacja Skweru Konstytucji 3 Maja”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 16

Lokalizacja: dz. nr 22/2 obręb 9 ul. Bałdowska 1 –Skwer Konstytucji 3 Maja.

Opis projektu: Budowa placu zabaw dla maluchów o nazwie „Frajda” na części niezagospodarowanej Skweru Konstytucji 3 Maja składającego się z jednego większego urządzenia zabawowego z drabinkami, zjeżdżalnią oraz innymi funkcjami oraz mniejszych urządzeń zabawowych takich jak: bujaki na sprężynach, bujawka. Plac zabaw winien być ogrodzony.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 40 000 zł


11. Tytuł projektu: „Ścieżka przyrodnicza Natura 2000-odbudowa”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 17

Lokalizacja: dz. 591 obręb 8 ul. Nad Wisłą ; dz. 312/2,373,374,376, obręb 9; 47/2 obręb 14 ul. Nadbrzeżna.

Opis projektu: Odnowienie istniejącej ścieżki przyrodniczej Natura 2000. Zakres prac obejmowałby m.in. naprawę tablic informacyjnych, wymianę drewnianej palisady, uzupełnienie brakujących kamieni, renowację koszy ,ławeczek.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł


12. Tytuł projektu: „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sychty”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 21

Lokalizacja: dz. 745/4 obręb 9 , ul. Ks. Bernarda Sychty

Opis projektu: Rozbudowa placu zabaw polegająca na wymianie starych i zużytych elementów placu zabaw na ich nowoczesne odpowiedniki. W ramach projektu planowana jest wymiana urządzenia zabawowego , składającego się ze zjeżdżalni oraz drabinek i montaż odpowiednika funkcjonalnego, pasującego do estetyki obecnego placu zabaw. Ponadto projekt zakłada wymianę stołu do gry w ping-ponga na nowy oraz montaż w jego pobliżu dwóch ławek z oparciem i śmietnika

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 36 000 zł


13. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jurgo”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 23

Lokalizacja: dz. 285 obręb 5 ul. W. Jurgo/Armii Krajowej

Opis projektu: Zagospodarowanie zaniedbanego terenu zielonego i budowa chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki przy budynku Jurgo3/5/7. Posadzenie 5 drzew wzdłuż nowego chodnika, a na pozostałym terenie planuje się założenie łąki kwietnej (pomiędzy nowym chodnikiem i ogrodzonym terenem wspólnot). Zasadzenie 10 krzewów liściastych ozdobnych pomiędzy nowym chodnikiem a ul. Armii Krajowej.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 72 000 zł


14. Tytuł projektu: „Tężnia solankowa”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 25

Lokalizacja: dz. 116/4 obręb 4 ul. F. Żwirki (skwer przy ul. F.Żwirki z fontanną)

Opis projektu: Postawienie na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki tężni solankowej. Konstrukcja tężni drewniana, wypełniona gałęziami tarniny ze ściekającą w obiegu zamkniętym solanką. Wykonanie utwardzenia terenu wokół tężni solankowej , postawienie kilku ławek .

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł


15. Tytuł projektu: „Modernizacja , budowa, rozbudowa placów zabaw na terenie miasta. (Czyżykowo, Stare Miasto, Zatorze)”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 27

Lokalizacja:

1) Plac zabaw -dz. 822/8 obręb 9 ul. E. Orzeszkowej ,
2) Plac zabaw dz.740/3 obręb 8 ul. Wąska,
3) Plac zabaw dz. 306/1 obręb 8 ul. S. Kardynała Wyszyńskiego,
4) Plac zabaw dz.13/1 obręb 7 ul. Prosta.

Opis projektu:

Poprawa funkcjonalności istniejących placów zabaw .Wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych, doposażenie placów zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł


16. Tytuł projektu: „Modernizacja , budowa, rozbudowa placów zabaw oraz siłowni pod chmurką na terenie miasta (Górki, Nowe Miasto, Suchostrzygi)”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 28

Lokalizacja:

1) Plac zabaw Górki I- dz.174/7 obręb 13 Skwer 750-lecia miasta Tczewa,
2) Plac zabaw Górki II- dz. 433/5 obręb 13 ul. Chełmońskiego,
3) Plac zabaw Nowe Miasto-dz. 243/4 obręb 6 ul. Jedności Narodu (niecka),
4) Siłownia pod chmurką – dz. 208/2 obręb 6 ul. Jedności Narodu,
5) Siłownia pod chmurką- dz. 249/2 obręb 6 Al. Zwycięstwa,
6) Plac zabaw Suchostrzygi -dz.356 obręb 5 ul. Armii Krajowej

Opis projektu:

1) Poprawa funkcjonalności istniejących placów zabaw .Wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych, dodanie nowych atrakcji w formie nowoczesnych elementów zabawowych. (Place zabaw : Skwer 750-lecia miasta Tczewa, ul. Chełmońskiego, ul. Jedności Narodu (niecka), ul. Armii Krajowej.
2) Budowa lub rozbudowa siłowni pod chmurką (tereny rekreacyjne : Nowe Miasto I-ul. Jedności Narodu, Nowe Miasto II-Al. Zwycięstwa)

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł

Lista projektów małych poddanych pod głosowanie:

1. Tytuł projektu: „Doświetlacze ścieżek przy garażach na ul. Jedności Narodu”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 4

Lokalizacja: dz. 201/31 obręb 6, Al. Solidarności,

Opis projektu:

Montaż latarni oświetleniowej zasilanej panelem fotowoltaicznym . Latarnia zostałaby zamontowana na końcu działki 201/31 naprzeciwko garaży , obok Liceum Ekonomicznego.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 15 500 zł


2. Tytuł projektu: „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej” , nr identyfikacyjny projektu (ID): 9

Lokalizacja: dz. 927/8 , 927/9 obręb 1 ul. Flisaków

Opis projektu:

Rozbudowa placu zabaw poprzez montaż : piaskownicy, huśtawki wahadłowej podwójnej, trampoliny

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25 000 zł


3. Tytuł projektu: „ Zadrzewienie Placu Zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim” , nr identyfikacyjny projektu (ID): 19

Lokalizacja: dz. 266/3 obręb 7 , 749/6 obręb 8 -Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II.

Opis projektu:

Nasadzenia zieleni na terenie rekreacyjnym przy placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim. Posadzenie przy placu zabaw na Bulwarze Nadwislańskim 10 drzew (gatunek drzewa o średniej wysokości) o wysokości sadzonek powyżej 3 m. Dzięki nasadzeniom drzew powstałoby miejsce, które w naturalny sposób zostałoby zacienione i chroniłoby przebywających na terenie rekreacyjnym przed słońcem w okresie letnim.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25 000 zł


4. Tytuł projektu: „Zadrzewienie Niecki Czyżykowskiej ”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 20

Lokalizacja: dz. 325/10 obręb 9 ul. Polna (Niecka Czyżykowska).

Opis projektu:

Nasadzenia zieleni na terenie rekreacyjnym przy Niecce Czyżykowskiej, w okolicy placu zabaw. Posadzeniu 10 drzew (gatunek drzew o średniej wysokości) o wysokości sadzonek powyżej 3 m. Dzięki nasadzeniom drzew teren rekreacyjny zyskałby w okresie letnim miejsca zacienione, których obecnie brakuje na tym terenie.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25 000 zł


5. Tytuł projektu: „Założenie zielone-nasadzenie niskich drzewek, krzewów i kompozycji kwiatowych-byliny i inne. W ramach małej infrastruktury-ławeczki, kosz”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 24

Lokalizacja: dz. 356 obręb 5 ul. Armii Krajowej 51,53,55,57

Opis projektu:

Zagospodarowanie terenu położonego na ścianie szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 57 na teren rekreacyjny rekreacyjnego poprzez nasadzenia zieleni (niskie drzewka, byliny, kwiaty), montaż ławek i koszy na śmieci, wykonanie ogrodzenia.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 15 000 zł

Najważniejsze informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Zanim zaczniesz, szczegółowo zapoznaj się z poniższymi informacjami...

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

    Skip to content