Niezakwalifikowane projekty

Niezakwalifikowane projekty Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa - edycja 2022
PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK NIEDOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

Informacja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów do głosowania w ramach konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa na 2023 rok

W związku z zakończeniem przeprowadzonej oceny merytorycznej zgłoszonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok na podstawie §7 uchwały nr XVI/138/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa oraz na podstawie §2 pkt.3 Zarządzenia nr 3 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 04.01.2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2023 rok Urząd Miejski w Tczewie podaje informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów do głosowania:

Lista projektów dużych niepoddanych pod głosowanie:

1. Tytuł projektu: „Siłownia Street Workout-KANONKA” , nr identyfikacyjny projektu (ID): 8

Lokalizacja: dz.504 obręb 6 ul. Wojska Polskiego 28A

Opis projektu:

Montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu „street workout” na terenie rekreacyjnym „Kanonka”

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 175 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

Brak możliwości realizacji projektu na wskazanej działce , ze względu na planowaną rozbudowę basenu, oraz planowaną w roku 2022 realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego na 2022


2. Tytuł projektu: „Modernizacja pozostałej części nieutwardzonego pasa placu manewrowego od budynku Jurgo 15 do drogi osiedlowej”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 10

Lokalizacja: dz. 277 obręb 5 ul. W. Jurgo , dz.281 obręb 5 ul. W. Jurgo.

Opis projektu:

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nieutwardzonego terenu w celu wykorzystania go przez zmotoryzowanych mieszkańców przyległych budynków mieszkalnych.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 300 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

1) Szacunkowy koszt realizacji projektu przekroczy maksymalny szacowany koszt projektu dużego ustalony w Zarządzeniu Prezydenta nr 3 z dnia 04.01.2022 r.,
2) Projekt nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie roku budżetowego,
3) Brak możliwości uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w przypadku rozszerzenia istniejących zatok postojowych o kolejne miejsca w świetle aktualnie obowiązujących aktów prawnych.


3. Tytuł projektu: „Park Psiej Aktywności”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 15

Lokalizacja: dz.186 obręb 10 ul. Piastowska , dz. 360 obręb 10 ul. Przemysława II

Opis projektu:

Stworzenie Parku Psiej Aktywności w zaniedbanej i niezagospodarowanej części Parku Za Strzelnicą. Na ogrodzonym terenie o powierzchni około 150 m2 zostałyby ustawione drewniane przyrządy do agility zapewniające psom aktywny wypoczynek. Park Psiej Aktywności składałby się z 10 przyrządów :dużego toru oraz mniejszych: huśtawki, kładki, palisady, tunelu, trzech stacjonat, slalomu i koła. Dla właścicieli czworonogów powstałaby infrastruktura w postaci ławek.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 70 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

Projekt zakłada budowę ogrodzonego Parku Psiej Aktywności . Realizacja projektu jest niemożliwa do realizacji, ponieważ budowa ogrodzeń na tym terenie jest niezgodna z wytycznymi i ustaleniami konserwatorskimi zapisanymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, które wskazują na „likwidację ogrodzeń zastępując je luźno formowaną zielenią”. Stąd nie będzie możliwe uzyskanie stosownych pozwoleń zezwalających na budowę Parku Psiej Aktywności.


4. Tytuł projektu: „Edukacyjny Park Doświadczeń”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 18

Lokalizacja: dz. 504/6 obręb 6 ul. Wojska Polskiego 28A

Opis projektu: Na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego „Kanonka” w Tczewie zaplanowano stworzyć ogólnodostępny , edukacyjny Park Doświadczeń składający się z 9 interaktywnych urządzeń, takich jak: naukowy hex, kalejdoskop, eko-memory, głuchy telefon, zegar słoneczny, bliźniacze lustra, szumiące rury, armata powietrzna i kołyska Newtona. Każde urządzenie wyposażone zostałoby w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksperymentu

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 155 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

Brak możliwości realizacji projektu na wskazanej działce , ze względu na planowaną rozbudowę basenu, oraz planowaną w roku 2022 realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego na 2022


5. Tytuł projektu: „Kaczkomaty nad Wisłą” , nr identyfikacyjny projektu (ID): 22

Lokalizacja: dz. 266/3 obręb 7 Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II, dz. 732/2 obręb 8 ul. Nad Wisłą, 312/2 obręb 9, ul. Nadbrzeżna.

Opis projektu: Montaż urządzeń służących do dokarmiania dzikich ptaków-KACZKOMTÓW na terenie nadwiślańskim wzdłuż ciągu spacerowego od Bulwaru Nadwiślańskiego do przystani, który zasiedlony jest przez wiele gatunków ptaków. Urządzenie dystrybuującą specjalistyczną karmę to automat zasilany akumulatorem Można go programować (ilość porcji, czas wydawania). Automat oznaczony byłby herbem i logo miasta

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 20 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

Niestety dokarmianie ptaków jak również innych zwierząt dziko żyjących, pomimo jakby się wydawało niesienia chęci pomocy zwierzętom przez ludzi, jest szkodliwe dla tych zwierząt i wyrządza im krzywdę. Dokarmianie ptaków zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, zaburza cykl migracyjny, powoduje zmianę naturalnych zachowań ptaków, ogranicza naturalną selekcję i osłabia całą populację. Tym samym projekt nie spełnia warunków celowości i gospodarności.


6. Tytuł projektu: „Park na osiedlu Bajkowym”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 26

Lokalizacja: dz.103/6 i 103/7 obręb 11 ul. Piotrowo (teren zielony pomiędzy ul. Brzechwy i ul. Piotrowo)

Opis projektu: Zadrzewienie pustego terenu zielonego na osiedlu Bajkowe-Piotrowo poprzez nasadzenie 62 drzew i wytyczenie alei łączącej ul. Brzechwy i ul. Piotrowo. Aleja będzie wykonana z nawierzchni mineralnej typu Hansegrand i obsadzona 28 drzewami jednego gatunku. Poza tym planuje się zasadzenie w skupiskach po 2-3 drzewa, różnych gatunków drzew, aby zwiększyć bioróżnorodność parku. Łącznie poza aleją ma zostać zasadzonych 34 drzewa w 13 skupiskach. Wszystkie sadzonki powinny mieć powyżej 3m wysokości.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 122 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

1) Działka nr 103/6 obręb 11 jest przygotowywana obecnie do sprzedaży,
2) Planowane zagospodarowanie terenu na park na osiedlu Bajkowym jest niezgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren proponowanej w projekcie działki jest przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.


7. Tytuł projektu: „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przy ul. Polnej”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 29

Lokalizacja: dz. 393/13 obręb 9 ul. S. Konarskiego ; 401/4 obręb 9 ul. Polna (naprzeciwko budynku przy ul. Polnej 3B) .

Opis projektu: Budowa chodnika o szerokości 1,5 m i długości około 20 m na terenie niezagospodarowanym przy garażach oraz montaż progu zwalniającego i znaku A-30 z tabliczką „uwaga piesi” w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w pobliżu parkingu i garaży przy ul. Polnej

Szacunkowy koszt realizacji projektu : 12 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

W budżecie miasta na 2022 r zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy ul. Polnej w Tczewie. Dokumentacja projektowa wg założeń przewidywać ma również przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań dróg, w tym również obszaru wskazanego w przedmiotowym projekcie. Przygotowywana przez Miejski Zarząd Dróg dokumentacja projektowa obejmie sugerowane zmiany w dotychczasowym układzie drogowym zapewniając bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Najważniejsze informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Zanim zaczniesz, szczegółowo zapoznaj się z poniższymi informacjami...

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

    Skip to content