Najistotniejsze zmiany

Najistotniejsze zmiany w zasadach dotyczących przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 2023 w stosunku do poprzednich zasad regulujących procedury Budżetu Obywatelskiego

Zmiany:

1.Wprowadzony został podział środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego na realizację projektów dużych i projektów małych.
Określone zostały maksymalne szacunkowe kwoty realizacji projektów dużych i projektów małych.
2. Brak jest podziału miasta na okręgi.
3. W konsultacjach społecznych Budżetu Obywatelskiego udział może wziąć każdy mieszkaniec Tczewa bez ograniczeń wiekowych.
4.Projekt, którego realizacja miałaby się odbywać z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (takiej jak np. sieć elektroenergetyczna, sieć oświetlenia, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna- w tym monitoring wizyjny, monitoring powietrza), do dysponowania której Gmina Miejska Tczew nie posiada tytułu prawnego, autor projektu zobowiązany jest przedstawić oświadczenie właściciela gestora sieci o zobowiązaniu do nieodpłatnego oddania Gminie do dysponowania niezbędnych elementów infrastruktury na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat.
4. Głosowanie odbywa się osobiście poprzez wypełnienie i złożenie karty do głosowania osobiście w Urzędzie Miejskim w Tczewie lub poprzez oddanie głosu elektronicznie.
5. Każdy mieszkaniec ma prawo do oddania głosu poprzez wybór jednego projektu dużego i wybór jednego projektu małego, bądź wybór tylko jednego projektu dużego lub wybór tylko jednego projektu małego. W przypadku oddania głosu poprzez wybór więcej niż jednego projektu dużego lub więcej niż jednego projektu małego, głos mieszkańca uznaje się za nieważny.

Najważniejsze informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Zanim zaczniesz, szczegółowo zapoznaj się z poniższymi informacjami...

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

    Skip to content