Ruszył
Budżet Obywatelski Miasta Tczewa

Zaczynamy i zapraszamy do udziału w edycji 2023
Głosowanie

Najważniejsze informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Zanim zaczniesz, szczegółowo zapoznaj się z poniższymi informacjami...

Prezydent Miasta Tczewa

na podstawie art.5a oraz art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021 poz. 1372 z późn.zm.), Uchwały nr XVI/138/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. 2020, poz.1034, Uchwały nr XXXV/385/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 października 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa (Dz.Urz.Woj.2021, poz. 4034) zawiadamia o:
rozpoczęciu w dniu 20.01.2022 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tczewa w sprawie przeznaczenia części budżetu Miasta Tczewa na rok 2023, zwanymi dalej Budżetem Obywatelskim Miasta Tczewa 2023, w tym o naborze projektów.
W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy Tczewa mogą wypowiedzieć się w sprawie przeznaczenia części budżetu Miasta Tczewa na rok 2023. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty, a następnie będą mieli możliwość dokonania wyboru projektów poprzez udział w głosowaniu na projekty poddane pod głosowanie, których realizacja zostanie sfinansowana z budżetu Miasta Tczewa.
Termin naboru projektów, jak również pozostałe terminy przebiegu poszczególnych etapów związanych z przebiegiem konsultacji społecznych określa harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2023:
1) Zgłaszanie projektów – terminie: od 20.01.2022 r. do 09.02.2022 r.;
2) Publikacja informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty-w terminie do 01.04.2022 r.;
3) Publikacja informacji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu do głosowania – w terminie do 10.06.2022 r.;
4) Publikacja informacji dotyczącej zaktualizowanej listy projektów które nie zostały dopuszczone do głosowania oraz zaktualizowanej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie – w terminie do 28.06.2022 r.;
5) Publikacja informacji o terminie przeprowadzenia głosowania – w terminie do dnia 08.07.2022 r.;
6) Zakończenie konsultacji społecznych – ogłoszenie wyników – w terminie do: 30.09.2022 r.
Informacje na temat określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2023 r. dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz na stronie www.bo.tczew.pl.
Uchwała

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa

Zarządzenie

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

    Skip to content