Zasady przeprowadzania głosowania

Zasady przeprowadzania głosowania w Budżecie Obywatelskim miasta Tczewa

Zasady:

1. Prezydent podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu głosowania, o terminie, w jakim odbywać się będzie głosowanie, publikując informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. W głosowaniu biorą udział mieszkańcy Tczewa

3. Głosowanie jest imienne, równe i bezpośrednie.

4. Każdy mieszkaniec ma prawo do oddania głosu poprzez wybór  jednego  projektu  dużego  i wybór  jednego  projektu  małego, bądź  wybór  tylko jednego  projektu  dużego  lub  wybór tylko  jednego  projektu  małego. W przypadku oddania głosu poprzez wybór  więcej niż jednego projektu  dużego  lub więcej  niż jednego  projektu  małego, głos mieszkańca uznaje się za nieważny.

5. W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

6. Głosowanie odbywa się w jednej z następujących form:

– osobiście poprzez oddanie głosu na karcie  do głosowania i złożenie jej w terminie w jakim odbywa się głosowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego

lub

– elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza  umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

7. Wzór karty do głosowania w wersji papierowej i elektronicznej określają załączniki do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa

8. Głos uznaje się za ważny jeśli:

– został oddany przez mieszkańca;

– został oddany w terminie głosowania na projekty;

– został oddany na karcie do głosowania przygotowanej zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa

– został oddany na nie więcej niż jeden projekt duży i nie więcej niż na jeden projekt mały.

Najważniejsze informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Zanim zaczniesz, szczegółowo zapoznaj się z poniższymi informacjami...

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

    Skip to content