Informacja o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty w ramach konsultacji społecznych  budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa na 2025 rok

W związku z zakończeniem przeprowadzonej oceny formalnej  zgłoszonych  projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok  na podstawie  §2 pkt 2   Zarządzenia nr 9 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17.01.2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2025 rok  Urząd  Miejski w Tczewie podaje informację o spełnieniu/niespełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty:

W ramach budżetu obywatelskiego  na 2025 rok zgłoszonych zostało w  terminie określonym w harmonogramie t.j.  do dnia 16.02.2024 r. – 27  projektów.

Projekty podlegały ocenie formalnej , która zakończyła się w dniu  29.03.2024 r.

W ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok dwadzieścia sześć zgłoszonych projektów spełnia wymogi formalne.

Jeden ze zgłoszonych projektów (ID.3_2024) „Program sterylizacji, kastracji i czipowania psów i kotów właścicielskich z terenu miasta Tczew” nie spełnia wymogów formalnych (w punkcie 3. formularza zgłoszeniowego brak wskazania konkretnej lokalizacji, miejsca realizacji projektu, brak adresu, brak obrębu i numeru działki).

Projekty spełniające wymogi formalne kierowane są do oceny pod względem spełniania wymogów merytorycznych, która rozpocznie się w dniu 03.04.2024 r. i potrwa do 14.06.2024 r.

Przewodniczący  Zespołu  Konsultacyjnego

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

    Skip to content