Zakwalifikowane projekty

Zakwalifikowane projekty Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa - edycja 2022
PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

Informacja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów do głosowania w ramach konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa na 2022 rok

W związku z zakończeniem przeprowadzonej oceny merytorycznej zgłoszonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok na podstawie §7 uchwały nr XVI/138/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa oraz na podstawie §2 pkt.3 Zarządzenia nr 16 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20.01.2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2022 rok Urząd Miejski w Tczewie podaje informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów do głosowania:

Lista projektów dużych poddanych pod głosowanie:

1. Tytuł projektu: „Monitoring wizyjny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 3

Autor:

Maciej Skiberowski

Lokalizacja:

 • Jana Stanisławskiego, dz. nr 598/4, obręb 13
 • Ks. P. Ściegiennego, dz. nr 343/5, obręb 8
 • Jedności Narodu, dz. nr 208/2,  obręb 6
 • Pętla Czyżykowo, dz. nr 402 ,obręb 9
 • Skrzyżowanie ul. Saperska/ul. Jedności Narodu/ ul. Wojska Polskiego , dz. nr 209/4 obręb10
 • Skwer z fontanną przy Żwirki, dz. nr 116/4 , obręb 4
 • Skrzyżowanie Kościuszki/ul. Słowackiego/ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dz. nr 234/2 obręb 7
 • Skrzyżowanie Jedności Narodu/Aleja Zwycięstwa/ul. Saperska, dz. nr 246/18, obręb 6
 • Skwer 750-lecia miasta Tczewa, ul. Broniewskiego, dz. nr 174/7 , obręb 13

Opis projektu:

Monitoring wizyjny newralgicznych punktów w Tczewie wyszczególnionych powyżej. Montaż kamer na słupach oświetleniowych. W skład zestawu wchodziłyby m.in. kamery stacjonarne, lokalny rejestrator, zestaw zasilający-ładowanie akumulatora w nocy.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł

2. Tytuł projektu: „Wymiana chodnika”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 4

Autor:

Katarzyna Siurek

Lokalizacja:

 • ul. Polna 4 , dz. nr 388/4, obręb 9

Opis projektu:

Remont chodnika położonego wzdłuż budynku mieszkalnego  przy ul. Polnej 4 polegający na rozebraniu istniejącego starego chodnika i wykonaniu nowego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 36 000 zł

3. Tytuł projektu: ”Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż naświetlaczy na przejściach dla pieszych”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 6

Autor:

Tomasz Tobiański

Lokalizacja:

 • Armii Krajowej na wysokości ul. Kasztanowej- przejazd rowerowy dz. nr 127/1 obręb 4 ,ul. Armii Krajowej
 • Armii Krajowej na wysokości Mon Blanc, dz. nr 87/5 oraz dz. nr 170/2 obręb 5 , ul. Armii Krajowej
 • Aleja Kociewska-w środku odcinka ul. Jagiellońska-ul. Żwirki, dz. nr 34/11, obręb 5, Aleja Kociewska
 • Grunwaldzka-pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, a przedszkolem Twoja Niania, dz. nr 15/2, obręb 10 ul. Grunwaldzka
 • Przejście dla pieszych na ul. Chopina na wysokości ul. Rybackiej, dz. nr 542/2 obręb 8, ul. Chopina
 • Przejście dla pieszych na ul. Chopina na wysokości ul. Podgórnej, dz. nr 542/2 obręb 8, ul. Chopina
 • Dwa przejścia dla pieszych na ul. Saperskiej w pobliżu SP 11 , dz. nr 246/18 ,obręb 6 , ul. Saperska

Opis projektu:

Montaż naświetlaczy doświetlających przejścia dla pieszych na terenie miasta Tczewa w wymienionych powyżej lokalizacjach w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych jak i kierowców.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 122 000 zł

4. Tytuł projektu: „Bezpieczna droga do szkoły”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 7

Autor:

Piotr Woźny

Lokalizacja:

 • ul. Sychty, dz. nr 745/4 oraz Franciszka Fenikowskiego , dz. nr 650/19 obręb 9

Opis projektu:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego  (z pierwszeństwem pieszych) o nawierzchni z kostki betonowej wraz z montażem  ławek, śmietników  oraz  wykonaniem oświetlenia. Ciąg pieszo-rowerowy   łączyłby ulice ks. Bernarda Sychty  i ul. Fenikowskiego.

Długość ciągu rowerowego ok. 70 m, szerokość -3 m. Ciąg pieszo-rowerowy oddzieli od terenu zielonego ok. 0,045 ha terenu (do granicy z działka 802/2 i 801), który powinien być przekształcony w łąkę kwietną.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu : 100 000 zł

5. Tytuł projektu: „Stoły do gier i piknikowania” nr identyfikacyjny projektu (ID): 8

Autor:

Maciej Schwager

Lokalizacja:

 • Bulwar Nadwiślański  Księcia Sambora II, dz. nr 266/3 obręb 7 oraz dz. nr 749/6 obręb 8

Opis projektu:

Montaż stołów do gier oraz do piknikowania na terenie rekreacyjnym  na Bulwarze Nadwiślańskim – 20 szt. oraz na terenie rekreacyjnym z fontanną przy ul. Żwirki- 5szt.

Stoły i siedziska wykonane z betonu. Jedna połowa blatu stołu winna posiadać plansze do gry w szachy,  w warcaby lub  w chińczyka. Druga połowa blatu ma pozostać „czysta”.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł

6. Tytuł projektu: ”Rozbudowa systemu monitoringu - bezpieczne dzieci i mieszkańcy Tczewa” nr identyfikacyjny projektu (ID): 9

Autor:

Natalia Szumała

Lokalizacja:

 • Armii Krajowej- deptak od ul Topolowej, dz. nr 127/1 obręb 4
 • Traugutta /ul. Armii Krajowej , dz. nr 27/22, obręb 5
 • Rondo Kociewskie przy Al. Kociewskiej i ul. Topolowej/ Al. Solidarności-dz. nr 39/177 obręb 4 oraz nr 124, obręb 4
 • Park przy placu zabaw i stawku przy ul. Czerwonego Kapturka/ul. Kubusia Puchatka-dz. nr 82 , obręb 11
 • Park Miejski –przy fontannie „Zielone Żabki”-dz. nr 523/6, obręb 8
 • Skrzyżowanie ul. Puławskiego z ul. Czyżykowską (przy Orliku i szkole)-dz. nr 309, obręb 9 oraz 8) Deptak przy ul. Jasińskiego i Armii Krajowej (do szkoły SP4 na ul. Jagiełły)-dz. nr 88/90 obręb 5, dz. nr 88/43 obręb 5,dz. nr 88/37 obręb 5, dz. nr 34/48 obręb 5

Opis projektu:

Montaż czterech kamer stacjonarnych  monitoringu wraz z rejestratorem  na słupie oświetleniowym  ( jeden punkt  monitoringu) w wyszczególnionych powyżej ośmiu lokalizacjach.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 220 000 zł

7. Tytuł projektu: „Rodzinna Kanonka”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 14

Autor:

Wojciech Różanowski

Lokalizacja:

 • ul. Wojska Polskiego 28 A, dz. nr 504, obręb 6,

Opis projektu:

Projekt przewiduje:

 • doposażenie istniejącego już placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe takie jak: piramida linowa, huśtawka „bocianie gniazdo”, karuzela trójramienna, ścianka wspinaczkowa , oraz tablica edukacyjna kółko i krzyżyk ,
 • doposażenie istniejącego „street workout” o nowe urządzenie,
 • budowę ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami służącymi do zabawy takimi jak: kładka ruchoma, równoważnia, drążek do przeskakiwania, tuba wysoka, tunel domek oraz paliki do slalomu. Wybieg wyposażony byłby w śmietniki i pojemniki na psie odchody.

Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 100 000 zł

8. Tytuł projektu: „Przestrzenny napis 3D „Tczew” z elementami Gryfa” , nr identyfikacyjny projektu (ID): 15

Autor:

Krzysztof Misiewicz

Lokalizacja:

 • Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II , dz. nr 266/3, obręb 7

Opis projektu:

Montaż wielkoformatowego   podświetlonego napisu przestrzennego 3D  „TCZEW” z elementem Gryfa na Bulwarze  Nadwiślańskim.  Napis o wymiarach 10 m szerokości  i  2 m wysokości  miałby być podświetlony. Przy napisie zamontowane zostałyby ławki.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 138 000 zł

9. Tytuł projektu: ”Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie” nr identyfikacyjny projektu (ID): 17

Autor:

Gabriela Makać

Lokalizacja:

 • dz. nr 72/2 obręb 7, ul. Obrońców Westerplatte 18

Opis projektu:

Projekt zakłada wymianę starego znajdującego się w złym stanie technicznym ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 wzdłuż ul. Westerplatte i ul. Lecha na nowe ogrodzenie o metalowych przęsłach , słupkach i cokole z cegły klinkierowej.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 230 000 zł

10. Tytuł projektu: „Miejskie Grillowanie” - c.d. projektu - Budowa altany, wiaty nad stołami przy grillu na oś. S. Staszica”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 19

Autor:

 Iwona Nitza

Lokalizacja:

 • ul. Spółdzielcza, dz. nr 927/10 obręb 1 ,

Opis projektu:

Postawienie  wiat nad stołami i ławkami  przy grillu na oś. Staszica przy ul. Spółdzielczej, które chroniłyby korzystających z grilla przed opadami atmosferycznymi.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 30 000 zł

11. Tytuł projektu: „Nowe witacze Tczewa”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 20

Autor:

Krystian Jendrzejewski

Lokalizacja:

 • na wjeździe do miasta od strony Gdańska , Czarlina, Bałdowa oraz od strony drogi A1

Opis projektu:

Wymiana istniejących witaczy na nowe. Postawienie nowego witacza na wjeździe do Tczewa od strony dojazdu  z autostrady  A1.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu:  60 000 zł

12. Tytuł projektu: „Zielony zakątek”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 21

Autor:

Krystian Jendrzejewski

Lokalizacja:

 • Aleja Solidarności 23, obręb 4 , dz. nr 34

Opis projektu:

Projekt zakłada stworzenie zielonego terenu rekreacyjnego z utwardzonym placem do wypoczynku w kształcie koła,  wyposażonym w ławki ,kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Teren zostałby  zagospodarowany  poprzez nasadzenia zieleni: krzewów, drzew , bylin i rabat kwiatowych.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 147 000 zł

Lista projektów małych poddanych pod głosowanie:

1. Tytuł projektu: „Monitoring Jedności Narodu”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 1

Autor:

Maciej Skiberowski

Lokalizacja:

 • dz. nr 210/1, obręb 6 , ul. Jedności Narodu 8

Opis projektu:

Montaż kamery obrotowej na słupie oświetleniowym przy ul. Jedności Narodu , która obejmowałaby swoim zasięgiem  mały plac zabaw przy ul. Jedności Narodu 12,13,14 i ul. Jedności Narodu 7,8,9, oraz bloki  przy ul. Jedności Narodu nr 27,28,29,30,31. Kamera podłączona byłaby do istniejącego systemu monitoringu Tczewa.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25 000 zł

2. Tytuł projektu: „Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza SMOG.ALARMOWY.PL o 4 nowe czujniki na terenie miasta Tczewa”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 10

Autor:

Natalia Szumała

Lokalizacja:

 • Górki, dz. nr 174/7 obręb 13-(słup oświetleniowy na którym zamontowana jest kamera PTZ Centrum Monitoringu)
 • Na skrzyżowaniu Bałdowskiej  i ul. Nowowiejskiej –dz. nr 527, obr.09
 • Rondo przy ul. Rokickiej (słup z kamerami z monitoringu BO 2018) –dz. nr 161/1 obr.05
 • Skrzyżowanie ul. Gdańskiej/Alei Zwycięstwa (słup z kamerą monitoringu Tczewa)-dz. nr 268/1 obręb 06

Opis projektu:

Rozbudowa systemu monitoringu  jakości powietrza  o 4 nowe czujniki na terenie miasta Tczewa.

Montaż   czujników pozwoliłby mieszkańcom Tczewa na obserwację zarówno aktualnego jak i archiwalnego stanu IJP (Indeks Jakości Powietrza) oraz danych dotyczących różnych frakcji pyłu zawieszonego w powietrzu (PM1, PM2.5,PM 10)

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 12 000 zł

3. Tytuł projektu: „Stojaki rowerowe na terenie Tczewa”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 12

Autor:

Paulina Kremer

Lokalizacja:

 • Krótka (pod Multibankiem) – 3 szt., obręb 8, dz. nr 15
 • Jasińskiego (ciąg sklepów) – 4 szt., obręb 5, nr dz. 32/50
 • Wojska Polskiego (Lodziarnia Jasna) – 2 szt., obręb 10, dz. nr 14
 • Starowiejska 22 (sklep u Dorotki) – 2szt., obręb 9, dz. nr 535
 • Czyżykowska (róg skrzyżowania przy aptece) – 3szt. obręb 9 , nr dz. 537
 • Czyżykowska (poczta) – 2 szt., obręb 9 , nr dz. 364
 • Norwida /ul. Malczewskiego (zieleń przy sklepie) – 2 szt., obręb 13 , nr dz. 401
 • Jedności Narodu 16 (sklepy) – 2 szt. obręb 6, dz. nr 201/57
 • Saperska 8 – 2 szt., obręb 6 , dz. nr 246/18
 • Saperska 9 – 2 szt., obręb 6, dz. nr 246/18
 • Naprzeciwko budynku przy ul. Saperskiej 8c na wysepce – 2szt., obręb 6, dz. nr 246/18
 • Wąska (skwer) – 2 szt., obręb 8, dz.nr. 740/3
 • Łazienna (przy budynku FIS-u) – 3szt., obręb 8 , dz. nr. 133/2
 • Krótka-blisko Po Maluchu – 3 szt., obręb 8 , dz. nr 15
 • Hallera –blisko Shota – 2szt., obręb 8 , dz. nr 294/2
 • Stara-pod Barem Mlecznym Kociewiak – 2szt. (dodatkowe), obręb 8 , dz. nr 21
 • Mickiewicza (wzdłuż podobnie jak na ul. Dąbrowskiego) -2 szt., obręb 8, dz. nr 14
 • Sobieskiego (przy żółtych barierkach OHP) – 3 szt., obręb 6, dz. nr 460, oraz dz. nr 473
 • Kardynała St. Wyszyńskiego (CKiS) przed głównym wejściem po prawej) – 3 szt. , obręb 8, dz. nr 342/2
 • Św. Grzegorza (Dom Organizacji Pozarządowych) – 3szt., obręb 8 , dz. nr 348
 • Kossaka (plac zabaw ) – 3 szt., obręb 13, dz. nr 598/4
 • Zamkowa (Świetlica Zamkowa) – 3 szt. , obręb 8 , dz. nr 325

Opis projektu:

Montaż 55 szt. stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery „U” . Lokalizacja stojaków (wyszczególniona powyżej)  to: sklepy, tereny zielone, instytucje i inne ważne miejsca odwiedzane przez mieszkańców Tczewa.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25 000 zł

4. Tytuł projektu: „Pieszo - rowerowa ścieżka (Tczew) Od Nowa. Uzupełnienie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Kanału Młyńskiego o montaż ławek, koszy na śmieci i psie odchody oraz nasadzenia zieleni” ,nr identyfikacyjny projektu (ID): 16

Autor:

Aleksandra Kussowska

Lokalizacja:

 • ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż Kanału Młyńskiego od wjazdu z ul. Gryfa Pomorskiego do ul. Obrońców Tczewa, dz. nr 21/31; dz. nr 3/2; dz. nr 3/1; dz. nr 280/7 obręb 05

Opis projektu:

Uzupełnienie  istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody z zapasem woreczków oraz nasadzeniami zieleni przy ławkach. Projekt przewiduje  5 punktów na trasie ścieżki.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25 000 zł

5. Tytuł projektu: „W każdym z nas drzemie troszkę dziecka”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 18

Autor:

Iwona Nitza

Lokalizacja:

 • Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II, dz. nr 266/3, obręb 7; dz. nr 749/6 obręb 8 (okolice placu zabaw)
 • Teren rekreacyjny przy TCSiR – „Kanonka”  (okolice placu zabaw) , dz. nr 504, obręb 6 , ul. Wojska Polskiego 28A

Opis projektu:

Montaż po jednej huśtawce i hamaku dla dorosłych w dwóch miejscach na placach zabaw : na Bulwarze Nadwiślańskim oraz na terenie rekreacyjnym przy TCSiR – „ Kanonce”.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25 000 zł

Najważniejsze informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Zanim zaczniesz, szczegółowo zapoznaj się z poniższymi informacjami...

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

  Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa - edycja 2022

  X
  Skip to content