Wyniki głosowania

Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa - edycja 2022

Informacja o wynikach głosowania

Informacja o wynikach głosowania na projekty w ramach konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa na rok 2022 wraz z listami projektów dużych i małych wybranych do realizacji:

Pobierz plik (pdf)

Lista projektów dużych (1374 głosów)

1

Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie

Projekt zakłada wymianę starego znajdującego się w złym stanie technicznym ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 wzdłuż ul. Westerplatte i ul. Lecha na nowe ogrodzenie o metalowych przęsłach , słupkach i cokole z cegły klinkierowej. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 230 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 17, autor projektu: Gabriela Makać

431

31.37 %

2

Rodzinna Kanonka

Doposażenie istniejącego już placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe takie jak: piramida linowa, huśtawka „bocianie gniazdo”, karuzela trójramienna, ścianka wspinaczkowa , oraz tablica edukacyjna kółko i krzyżyk, Doposażenie istniejącego „street workout” o nowe urządzenie, budowę ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami służącymi do zabawy takimi jak: kładka ruchoma, równoważnia, drążek do przeskakiwania, tuba wysoka, tunel domek oraz paliki do slalomu. Wybieg wyposażony byłby w śmietniki i pojemniki na psie odchody. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 14, autor projektu: Wojciech Różanowski

270

19.65 %

3

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż naświetlaczy na przejściach dla pieszych

Montaż naświetlaczy doświetlających przejścia dla pieszych na terenie miasta Tczewa w wymienionych powyżej lokalizacjach w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych jak i kierowców. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 122 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 6, autor projektu: Tomasz Tobiański

179

13.03 %

4

Przestrzenny napis 3D Tczew z elementami Gryfa

Montaż wielkoformatowego podświetlonego napisu przestrzennego 3D „TCZEW” z elementem Gryfa na Bulwarze Nadwiślańskim. Napis o wymiarach 10 m szerokości i 2 m wysokości miałby być podświetlony. Przy napisie zamontowane zostałyby ławki. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 138 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 15, autor projektu: Krzysztof Misiewicz

121

8.81 %

5

Wymiana chodnika

Remont chodnika położonego wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 4 polegający na rozebraniu istniejącego starego chodnika i wykonaniu nowego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 36 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 4, autor projektu: Katarzyna Siurek

108

7.86 %

6

Stoły do gier i piknikowania

Montaż stołów do gier oraz do piknikowania na terenie rekreacyjnym na Bulwarze Nadwiślańskim – 20 szt. oraz na terenie rekreacyjnym z fontanną przy ul. Żwirki- 5szt. Stoły i siedziska wykonane z betonu. Jedna połowa blatu stołu winna posiadać plansze do gry w szachy, w warcaby lub w chińczyka. Druga połowa blatu ma pozostać czysta. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 8, autor projektu: Maciej Schwager

73

5.31 %

7

Monitoring wizyjny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Monitoring wizyjny newralgicznych punktów w Tczewie wyszczególnionych powyżej. Montaż kamer na słupach oświetleniowych. W skład zestawu wchodziłyby m.in. kamery stacjonarne, lokalny rejestrator, zestaw zasilający-ładowanie akumulatora w nocy. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 3, autor projektu: Maciej Skiberowski

61

4.44 %

8

Bezpieczna droga do szkoły

Budowa ciągu pieszo - rowerowego (z pierwszeństwem pieszych) o nawierzchni z kostki betonowej wraz z montażem ławek, śmietników oraz wykonaniem oświetlenia. Ciąg pieszo-rowerowy łączyłby ulice ks. Bernarda Sychty i ul. Fenikowskiego. Długość ciągu rowerowego ok. 70 m, szerokość -3 m. Ciąg pieszo-rowerowy oddzieli od terenu zielonego ok. 0,045 ha terenu (do granicy z działka 802/2 i 801), który powinien być przekształcony w łąkę kwietną. Szacunkowy koszt realizacji projektu : 100 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 7, autor projektu: Piotr Woźny

60

4.37 %

9

Miejskie Grillowanie - c.d. projektu - Budowa altany, wiaty nad stołami przy grillu na oś. S. Staszica

Postawienie wiat nad stołami i ławkami przy grillu na oś. Staszica przy ul. Spółdzielczej, które chroniłyby korzystających z grilla przed opadami atmosferycznymi. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 30 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 19, autor projektu: Iwona Nitza

22

1.6 %

10

Zielony zakątek

Projekt zakłada stworzenie zielonego terenu rekreacyjnego z utwardzonym placem do wypoczynku w kształcie koła, wyposażonym w ławki ,kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Teren zostałby zagospodarowany poprzez nasadzenia zieleni: krzewów, drzew , bylin i rabat kwiatowych. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 147 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 21, autor projektu: Krystian Jendrzejewski

21

1.53 %

11

Rozbudowa systemu monitoringu - bezpieczne dzieci i mieszkańcy Tczewa

Montaż czterech kamer stacjonarnych monitoringu wraz z rejestratorem na słupie oświetleniowym (jeden punkt monitoringu) w wyszczególnionych powyżej ośmiu lokalizacjach. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 220 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 9, autor projektu: Natalia Szumała

19

1.38 %

12

Nowe witacze Tczewa

Wymiana istniejących witaczy na nowe. Postawienie nowego witacza na wjeździe do Tczewa od strony dojazdu z autostrady A1. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 60 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 20, autor projektu: Krystian Jendrzejewski

9

0.66 %

Lista projektów małych (238 głosów)

1

Pieszo - rowerowa ścieżka (Tczew) Od Nowa. Uzupełnienie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Kanału Młyńskiego o montaż ławek, koszy na śmieci i psie odchody oraz nasadzenia zieleni

Uzupełnienie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody z zapasem woreczków oraz nasadzeniami zieleni przy ławkach. Projekt przewiduje 5 punktów na trasie ścieżki. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 16, autor projektu: Aleksandra Kussowska

82

34.45 %

2

W każdym z nas drzemie troszkę dziecka

Montaż po jednej huśtawce i hamaku dla dorosłych w dwóch miejscach na placach zabaw : na Bulwarze Nadwiślańskim oraz na terenie rekreacyjnym przy TCSiR – "Kanonce". Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 18, autor projektu: Iwona Nitza

47

19.75 %

3

Stojaki rowerowe na terenie Tczewa

Montaż 55 szt. stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery "U" . Lokalizacja stojaków (wyszczególniona powyżej) to: sklepy, tereny zielone, instytucje i inne ważne miejsca odwiedzane przez mieszkańców Tczewa. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 12, autor projektu: Paulina Kremer

39

16.39 %

4

Monitoring Jedności Narodu

Montaż kamery obrotowej na słupie oświetleniowym przy ul. Jedności Narodu , która obejmowałaby swoim zasięgiem mały plac zabaw przy ul. Jedności Narodu 12,13,14 i ul. Jedności Narodu 7,8,9, oraz bloki przy ul. Jedności Narodu nr 27,28,29,30,31. Kamera podłączona byłaby do istniejącego systemu monitoringu Tczewa. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 1, autor projektu: Maciej Skiberowski

39

16.39 %

5

Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza SMOG.ALARMOWY.PL o 4 nowe czujniki na terenie miasta Tczewa

Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza o 4 nowe czujniki na terenie miasta Tczewa. Montaż czujników pozwoliłby mieszkańcom Tczewa na obserwację zarówno aktualnego jak i archiwalnego stanu IJP (Indeks Jakości Powietrza) oraz danych dotyczących różnych frakcji pyłu zawieszonego w powietrzu (PM1, PM2.5,PM 10) Szacunkowy koszt realizacji projektu: 12 000 zł

Numer identyfikacyjny projektu (ID): 10, autor projektu: Natalia Szumała

31

13.03 %

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

    Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa - edycja 2022

    X
    Skip to content