Niezakwalifikowane projekty

Niezakwalifikowane projekty Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa - edycja 2022
PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK NIEDOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

Informacja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów do głosowania w ramach konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa na 2022 rok

W związku z zakończeniem przeprowadzonej oceny merytorycznej zgłoszonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok na podstawie §7 uchwały nr XVI/138/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa oraz na podstawie §2 pkt.3 Zarządzenia nr 16 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20.01.2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2022 rok Urząd Miejski w Tczewie podaje informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów do głosowania:

1. Tytuł projektu: „Defibrylator AED w każdej szkole”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 2

Autor:

Maciej Skiberowski

Lokalizacja:

 • SP 11 , ul. Saperska 12, dz. nr 244/2 obręb 6; SP 2, ul. Gdańska 2, dz. nr 349/2 obręb 6

Opis projektu:

Montaż na zewnątrz  szkół  SP nr 11  i  SP nr 2  w Tczewie dwóch defibrylatorów  AED zabezpieczonych w GPS (po jednym defibrylatorze  na szkołę)

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 10 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

Projekt nie jest zadaniem inwestycyjnym.

2. Tytuł projektu: „Montaż modułowego szaletu miejskiego - poprawa estetyki i komfortu mieszkańców korzystających z placu zabaw”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 5

Autor:

Tomasz Tobiański

Lokalizacja:

 • ul. Jana Brzechwy, dz. nr 33 obręb 11

Opis projektu:

Montaż modułowego szaletu miejskiego w pobliżu placu zabaw na Osiedlu Bajkowym , na którym zlokalizowany jest m.in. rowerodrom.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

Budowa modułowego szaletu miejskiego na działce nr 33 jest niezgodna z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Tytuł projektu: ”Eksperymentuj na świeżym powietrzu, czyli doposażenie placu zabaw na terenie szkoły Podstawowej nr 1 w Tczewie”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 11

Autor:

Anna Czerniewska

Lokalizacja:

 • dz. nr 394, obręb 9 , teren zielony Szkoły Podstawowej nr 1 w Tczewie

Opis projektu:

Doposażenie zielonego terenu Szkoły Podstawowej nr 1 o 8 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń zabawowych , tworząc tym samym edukacyjny Park Doświadczeń.

W skład Parku wejdą takie elementy jak : koło optyczne, koło optyczne z korbką, bębny, grające trójkąty, głuchy telefon, kołyska Newtona, szumiące rury i eko-memory.

Park Doświadczeń będzie dostosowany do osób w różnym wieku, oraz do osób z niepełnosprawnością  ruchową. Nawet osoby   niewidome  znajdą tu przestrzeń dla siebie i będą mogły skorzystać np. z urządzeń dźwiękowych.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 111 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

Budowa placu zabaw przedstawionego w zgłoszonym do budżetu obywatelskiego projekcie koliduje z zaprojektowanym  już placem zabaw zakładającym montaż innych urządzeń zabawowych.  Plac zabaw został zaprojektowany jako  jeden z elementów zagospodarowania terenu wokół szkoły w ramach rozbudowy budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz  z zapleczem szatniowo – sanitarnym, boiskiem wielofunkcyjnym oraz budową bieżni lekkoatletycznej wraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego szkoły, na którą to inwestycję  uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Ponadto  realizując  rozbudowę szkoły, ze względu na ograniczoną ilość miejsc przeznaczoną na plac budowy, a także projektowaną  pod placem zabaw sieć kanalizacji sanitarnej , plac zabaw powstanie w etapie końcowym realizacji zamierzenia.

4. Tytuł projektu: „Rowerowa Jagiellońska-Bezpieczna droga do pracy i szkoły”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 13

Autor:

Paulina Kremer

Lokalizacja:

 • ul. Jagiellońska, dz. nr 149/37 obręb 5, dz. nr 159/1, obręb 5.

Opis projektu:

 • Budowa odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej od ul. Rokickiej do budynku nr 64. Długość planowanej trasy wynosi ok. 128m. Droga rowerowa powinna mieć szerokość 2,5 m i być wykonana z masy bitumicznej koloru czerwonego. W zakres projektu wchodzi również wykonanie oświetlenia drogi rowerowej.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 240 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

Projekt jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Połączenie  ścieżki rowerowej  jednym końcem z wąskim chodnikiem wzdłuż ulicy Jagiellońskiej nie pozwala na  zaprojektowanie  ścieżki rowerowej zgodnie   z przepisami  Prawa budowlanego. Połączenie takie stwarza zagrożenie dla pieszych poruszających się chodnikiem.

Budowa odcinka drogi rowerowej  nie ułatwi, a pogorszy  stan istniejący pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozwiązanie projektowe  powinno kompleksowo  obejmować  ścieżkę rowerową wzdłuż całej ulicy Jagiellońskiej.

Najważniejsze informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Zanim zaczniesz, szczegółowo zapoznaj się z poniższymi informacjami...

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

  Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa - edycja 2022

  X
  Skip to content