Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania

Dotyczy zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego na 2024 rok pod nazwą: „Budowa pomnika generała Józefa Hallera w Tczewie na placu generała Józefa Hallera w Tczewie”.

W wyniku trwającej weryfikacji spełnienia wymogów merytorycznych przez złożone do budżetu obywatelskiego projekty, informuję o stwierdzeniu braków w wyżej wymienionym projekcie polegających na:

  1. Braku uzgodnienia lokalizacji projektu z archeologiem wojewódzkim.
  2. Brak uzgodnienia projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
  3. Realizacja wykonania projektu z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych (wykonanie odlewu u wskazanego Wykonawcy jest niezgodne z ustawą).
  4. Brak uzgodnień z gestorami sieci odnośnie usunięcia kolizji.
  5. Brak uchwały Rady Miasta wyrażającej zgodę na budowę pomnika.
  6. Projekt będzie wymagał pozwolenia na budowę i w obecnym stanie przygotowania jego realizacja jest niemożliwa w ciągu jednego roku budżetowego a więc projekt nie spełnia wymagań merytorycznych.

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

    Skip to content