Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa

Prezydent Miasta Tczewa na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713) , Uchwały nr XVI/138/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. 2020, poz.1034) zawiadamia...

Więcej informacji

Idea Budżetu Obywatelskiego

"Budżet Obywatelski to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też publicznego. Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych członków danej wspólnoty, wybór delegatów budżetowych, reprezentujących lokalne społeczności, wsparcie techniczne ze strony rajców miejskich (na poziomie lokalnym), lokalne i regionalne zgromadzenia w celu debaty i głosowania nad priorytetowymi wydatkami, a następnie implementacja pomysłów mających bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców"

Więcej

Tagi

2014 2015 2016 2017 2018 2019 budżet obywatelski budżet partycypacyjny faq faq 2016 granice okręgów granice okręgów 2016 głosowanie głosowanie elektroniczne głosowanie elektroniczne 2016 głosuj harmonogram harmonogram 2016 idea Mirosław Pobłocki osiedla osiedla 2016 pliki do pobrania pliki do pobrania 2016 podział miasta podział miasta 2016 prezydent miasta projekty pytania i odpowiedzi realizacje regulamin regulamin 2016 regulamin 2017 regulamin 2018 regulamin 2019 sip spotkanie z mieszkańcami system informacji przestrzennej szczegółowe wyniki szkolny budżet obywatelski tczew wyniki zakwalifikowane 2017 zgłaszanie projektów zgłaszanie projektów 2016