Informacja o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty w ramach konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa na 2024 rok

W związku z zakończeniem przeprowadzonej oceny formalnej zgłoszonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok na podstawie §2 pkt 2 Zarządzenia nr 3 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 04.01.2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2024 rok Urząd Miejski w Tczewie podaje informację o spełnieniu/niespełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty:

W ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok zgłoszonych zostało w terminie określonym w harmonogramie t.j. do dnia 13.02.2023 r. 19 projektów.

Projekty podlegały ocenie formalnej , która zakończyła się w dniu 30.03.2023 r.

W ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok osiemnaście zgłoszonych projektów spełnia wymogi formalne.

Jeden ze zgłoszonych projektów (ID 18) „Rozbudowa systemu monitoringu – bezpieczni mieszkańcy Tczewa” nie spełnia wymogów formalnych (w punkcie 3. formularza zgłoszeniowego brak wskazania lokalizacji, miejsca realizacji projektu, brak adresu, brak obrębu i numeru działki).

Projekty spełniające wymogi formalne kierowane są do oceny pod względem spełniania wymogów merytorycznych, która rozpocznie się w dniu 31.03.2023 r. i potrwa do 12.06.2023 r.

Pobierz plik:

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

    Skip to content