Lista zakwalifikowanych projektów – rok 2016

Lista projektów spełniających kryteria Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2016 r.

Okręg I

Całkowita kwota do podziału: 100.000,00 zł

1. Wykonanie ozdób latarniowych iluminacji świątecznej oświetlenia ulicznego na skwerze 750 – lecia Miasta Tczewa, ul. Malczewskiego – ul. Stanisławskiego oraz przy kościele na ul. Nałkowskiej

 • wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Kazimierz Mokwa, nr 10,
 • lokalizacja, opis projektu: skwer 750-lecia Miasta Tczewa, skwer pomiędzy ul. Malczewskiego i ul. Stanisławskiego, przed kościołem przy ul. Nałkowskiej,

zakup i montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych na skwerze 750-lecia Miasta Tczewa, na skwerze pomiędzy ul. Malczewskiego i ul. Stanisławskiego oraz na placu przed kościołem przy ul. Z. Nałkowskiej.

2. Plac Aktywności dla dzieci i młodzieży

 • wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Jacek Adam Gwizdała, nr 14,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 174/3 obręb 13, Skwer 750-lecia Miasta Tczewa (pomiędzy ul. A. Frycza-Modrzewskiego i ul. W. Broniewskiego),

rozbudowa istniejącego Placu Aktywności o urządzenie zabawowe dla dzieci składające się z dwóch wież z różnorodnymi elementami zabawowymi.

3. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Reymonta – montaż trzech progów zwalniających

 • wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Karol Hennig, nr 29,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 275, obr.13, ul. W. Reymonta,

montaż trzech progów zwalniających na ul. Reymonta na wysokości numerów: 5, 15, 30.

4. Budowa chodnika przy ul. J. Malczewskiego w Tczewie (od numeru 24 do końca ulicy)

 • wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Karol Hennig, nr 30,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 616, obr.13, ul. J. Malczewskiego,

budowa chodnika w tym przebudowa fragmentów istniejącego chodnika od numeru 24 do końca ulicy.

5. Plac bajkowy, zabawa, sport, rekreacja – etap I

 • wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Wojciech Zwiernik, Krzysztof Bejgrowicz, Sławomir Grocholewski, Elżbieta Sommer, nr 36,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 158/1 obręb 11, ul. Ch. Andersena między blokami 12 i 14;

wykonanie projektu zagospodarowania terenu z planowaną funkcją placu rekreacyjno-zabawowego (alejki spacerowe, boisko o sztucznej nawierzchni do gry w piłkę, nasadzenia zieleni, urządzenia zabawowe), drenaż terenu, montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw.

6. Wykonanie monitoringu plac zabaw (Rowerodrom)

 • wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Witold Chamski, nr 40
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 33 obręb 11,

wykonanie monitoringu placu zabaw pomiędzy ulicami J. Brzechwy i aleją Kociewską.

 

Okręg II

Całkowita kwota do podziału: 160.000,00 zł

1. Remont chodnika wzdłuż ul. E. Orzeszkowej od nr 1 do nr 7

 • wnioskodawca, nr projektu: Tomasz Tobiański, nr 15,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 368 obręb 9, ul. E. Orzeszkowej,

remont odcinka chodnika ul. E. Orzeszkowej od nr 1 do nr 7.

2. Modernizacja chodnika w ciągu komunikacji pieszej od ul. Konarskiego 14 do ul. E. Orzeszkowej 9

 • wnioskodawca, nr projektu: Tomasz Tobiański, nr 31,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 822/3, 822/7, 822/8, 316 – obręb 9,

remont odcinka chodnika od ul. Konarskiego 14 do ul. E. Orzeszkowej 9.

3. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ceglarskiej od ul. Nadbrzeżnej do ul. Ceglarskiej przy wjeździe na boisko piłkarskie,

 • wnioskodawca, nr projektu: Alicja Świgoń, nr 33,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 23 obręb 14, dz.375/14 obręb 9, ul. Ceglarska,

przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ceglarskiej, biegnącego od boiska piłkarskiego do ul. Nadbrzeżnej.

4. Zwiększenie bezpieczeństwa wokół Szkoły Podstawowej nr 10, poprzez uspokojenie ruchu na części os. im. Bema

 • wnioskodawca, nr projektu: Grzegorz Pawlikowski, nr 37,
 • lokalizacja, opis projektu:

642, 643, 644, 645/2, 649/1, 679/1, 725, 800/7, 746, 670/1 wszystkie działki obr.9, ul. Prusa, ul. Konopnickiej, ul. Żeromskiego, ul. Fenikowskiego,  ul. Iwaszkiewicza, ul. Sychty, ul. Pola, ul. Ważyka;

wprowadzenie strefy tempo 30 na obszarze ulic Żeromskiego, ks. Sychty, Pola, Iwaszkiewicza, Fenikowskiego, Ważyka, Prusa, Konopnickiej, wprowadzenie dwóch skrzyżowań równorzędnych (skrzyżowanie ulic Żeromskiego z Konopnickiej oraz Prusa z Konopnickiej), wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Konopnickiej do poziomu chodników, montaż progu zwalniającego wyspowego po jednym na każdy pas ruchu na ul. Konopnickiej , pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żeromskiego a SP 10 oraz po jednym na każdy pas ruchu na ul. Fenikowskiego na wysokości placu zabaw, demontaż starych progów na ul. Żeromskiego, wymiana dwóch progów zwalniających na ul. Iwaszkiewicza na dwa progi wyspowe po jednym na każdy pas ruchu, wyniesienie obecnego przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego na wysokości boiska do poziomu chodnika.

5. Plac do Street Workout’u

 • wnioskodawca, nr projektu: Mateusz Jastrzębski, nr 43,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 650/19 obręb 9, ul. F. Fenikowskiego,

montaż zestawu urządzeń sprawnościowych typu Street Workout na terenie zielonym pomiędzy ul. Fenikowskiego i ul. ks. B. Sychty.

 

Okręg III

Całkowita kwota do podziału: 120.000,00 zł

1. Budowa bieżni oraz skoczni (do skoków w dal) w Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie na ul. Obrońców Westerplatte 18

 • wnioskodawca, nr projektu: Bożena Chylicka, Krzysztof Misiewicz, Mirna Rajković-Kozieł, nr 42,
 • lokalizacja, opis projektu: Dz. 72/2 obr. 7; ul. Obrońców Westerplatte 18,

budowa bieżni i skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie.

 

Okręg IV

Całkowita kwota do podziału: 150.000,00 zł

1. Trzy elementy zabawowe na terenie zabawowym pomiędzy blokami przy ul. Armii Krajowej 51 i 53

 • wnioskodawca, nr projektu: Gertruda Pierzynowska, nr 2,
 • lokalizacja, opis projektu: działka nr 356, obr. 5, ul. Armii Krajowej 51-53;

montaż huśtawki wahadłowej podwójnej typu płaskiego oraz zestawu urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych typu Street Workout, usytuowanego między blokami mieszkalnymi przy ul. Armii Krajowej 51 i 53.

2. Siłownia „pod chmurką”

 • wnioskodawca, nr projektu: Kazimierz Grzegorczyk, nr 3,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 356 i 360 , obr. 5, ul. Armii Krajowej 49, 55;

doposażenie istniejących siłowni „pod chmurką” o dodatkowe nowe urządzenia siłowni zewnętrznych przy bloku nr 49 oraz bloku nr 55.

3. Budowa piaskownicy z ławkami i ogrodzeniem

 • wnioskodawca, nr projektu: Kamila Kozioł, nr 4,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr. 356 obręb 5, ul. Armii Krajowej 53-55,

montaż piaskownicy, ławek oraz ogrodzenia na terenie pomiędzy blokami przy ul. Armii Krajowej 53-55.

4. Infrastruktura rekreacyjna na ul. Jurgo, ul. Harcerskiej, ul. Hanny Hass

 • wnioskodawca, nr projektu: Andrzej Miętkiewski, nr 25,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 278, działki nr 288-303 obr. 5, ul. Hanny Has, ul. Harcerskiej;

budowa terenu rekreacyjnego złożonego z placu zabaw oraz siłowni „pod chmurką”.

5. „Siłownia pod chmurką” na terenie Gimnazjum nr 3

 • wnioskodawca, nr projektu: Ewa Gdaniec, nr 34,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 88/45 obr. 5, ul. Jagiełły;

montaż kompletnego zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Gimnazjum nr 3 w Tczewie.

 

Okręg V

Całkowita kwota do podziału: 150.000,00 zł

1. Infrastruktura rekreacyjna na ul. Armii Krajowej

 • wnioskodawca, nr projektu: Marcin Lipiński, nr 24,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. 196 oraz dz. 202 obr. 4, ul. Armii Krajowej;

wykonanie placu zabaw od szczytu budynku przy ul. Armii Krajowej nr 8 oraz kompletnej siłowni zewnętrznej od szczytu budynku przy ul. Armii Krajowej 10.

2. Modernizacja placu zabaw na skwerku przy ul. Żwirki

 • wnioskodawca, nr projektu: Marek Byczkowski, nr 28,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 116/4, obr.4, ul. F. Żwirki;

zamontowanie dodatkowych urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw, wyrównanie nawierzchni istniejącego placu zabaw.

 

Okręg VI

Całkowita kwota do podziału: 90.000,00 zł

1. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Flisaków a ul. Okrętową oraz montaż zestawu urządzeń sprawnościowych typu Street Workout

 • wnioskodawca, nr projektu: Józef Ziółkowski, nr 21,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. 927/10 obr.1 , teren pomiędzy ul. Flisaków a ul. Okrętową i Spółdzielczą;

wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz montaż urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych typu Street Workout.

2. Progi zwalniające

 • wnioskodawca, nr projektu: Janusz Stolc, Tomasz Mielczarek, nr 23,
 • lokalizacja, opis projektu: działka nr 130/1 obr. 1, dz. nr 322/1 obr. 1, ul. Spółdzielcza;

montaż dwóch lub trzech progów zwalniających na ul. Spółdzielczej (na dłuższej części).

3. Przebudowa placu zabaw przy ul. Prostej na osiedlu Zatorze

 • wnioskodawca, nr projektu: Józef Cichon, nr 27,
 • lokalizacja, opis projektu: działka nr 13/1 obr. 7, ul. Prosta;

przebudowa istniejącego placu zabaw polegająca m.in. na budowie ogrodzenia, posadzeniu żywopłotu, wymianie uszkodzonych ławek, wymianie uszkodzonych zabawek, montażu nowych urządzeń zabawowych.

4. Budowa altany, parkingu oraz remont schodów na osiedlu Zatorze

 • wnioskodawca, nr projektu: Patryk Kloskowski, nr 32,
 • lokalizacja, opis projektu: działka nr 17/10  obr. 7, ul. Młyńska 9-10 , dz. nr 26/10 obr. 7 ul. Elżbiety,

budowa parkingu , altany, piaskownicy oraz montaż stolika do gry w szachy, budowa ogrodzenia na terenie działki przy ul. Młyńskiej 9-10, remont schodów łączących ul. Elżbiety z ul. Młyńską.

 

Okręg VII

Całkowita kwota do podziału: 140.000,00 zł

1. Remont schodów (pierwsze od wiatraka) pomiędzy al. Zwycięstwa 19 i 20.

 • wnioskodawca, nr projektu: Rajmund Dominikowski , Jan Słomski, nr 5,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 289/15, obręb 6, al. Zwycięstwa;

remont schodów terenowych.

2. Remont schodów (środkowe) przy wieżowcu – al. Zwycięstwa 19.

 • wnioskodawca, nr projektu: Rajmund Dominikowski, Jan Słomski, nr 6,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 289/15 obr. 6, al. Zwycięstwa;

remont schodów terenowych.

3. Remont schodów wraz z balustradą (trzecie schody) przy al. Zwycięstwa 18

 • wnioskodawca, nr projektu: Krystyna Politowicz, Rafał Piaskowski , Rajmund Dominikowski , nr 7
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 289/15, obr. 5, al. Zwycięstwa;

remont schodów terenowych.

4. Ułożenie skalniaka koło wieżowca przy al. Zwycięstywa 19

 • wnioskodawca, nr projektu: Rajmund Dominikowski, Tomasz Chabowski nr 8,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 425/22 obr. 6, ul. Wyzwolenia;

Wykonanie skalniaka z roślinami ozdobnymi oraz posadzenie drzew (żywotników) na terenie zielonym pomiędzy hydrofornią i budynkiem przy al. Zwycięstwa 19.

5. Plac zabaw dla dzieci między blokami przy ul. Wyzwolenia 1 i Wyzwolenia 2

 • wnioskodawca, nr projektu: Jan Patora, Rajmund Dominikowski, nr 9,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 425/22 obr.6, ul. Wyzwolenia,

budowa placu zabaw.

6. Upiększenie skarpy i remont chodnika przed budynkiem przy al. Zwycięstwa 20

 • wnioskodawca, nr projektu: Artur Olszewski, Marian Musiał, połączone projekty nr 16 i 18;
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr. 422/2 obr. 6, al. Zwycięstwa;

remont chodnika biegnącego u podnóża skarpy pomiędzy ul. Sobieskiego i al. Zwycięstwa (poniżej „Biedronki”) (nowa nawierzchnia z kostki betonowej), nasadzenia zieleni –niskich krzewów ozdobnych na skarpie, montaż nowych ławek u podnóża skarpy.

7. Remont schodów

 • wnioskodawca, nr projektu: Marian Musiał, nr 17,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 289/15 obr. 6, al. Zwycięstwa,

remont schodów terenowych na skarpie przy wieżowcach – al. Zwycięstwa 19, 20.

8. Remont schodów w ciągu chodnika al. Zwycięstwa – ul. Sobieskiego

 • wnioskodawca, nr projektu: Urszula Kołacka, nr 19,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 289/15, obręb 6, al. Zwycięstwa;

remont schodów terenowych (pierwszych od wiatraka) w skarpie przy al. Zwycięstwa.

9. Wykonanie placu upiększająco – wypoczynkowego przed budynkiem przy al. Zwycięstwa nr 20

 • wnioskodawca, nr projektu: Kazimierz Kołacki, nr 20,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. 425/22 obr. 6 , ul. Wyzwolenia;

zagospodarowanie istniejącego terenu zielonego poprzez usunięcie starej płyty bitumicznej, wykonanie ciągów pieszych, nasadzenie krzewów i kwiatów przy ścieżkach i na środku placu, zamontowanie ławeczek.

10. Postawienie poręczy na środku przystanku linii nr 8 przy bloku przy ul. Jedności Narodu nr 22

 • wnioskodawca, nr projektu: Jerzy Szczodrowski, nr 35,
 • lokalizacja, opis projektu: działka nr 210/1 obr. 6, przystanek autobusowy przy ul. Jedności Narodu 22;

montaż poręczy ułatwiających korzystającym z wiaty przystankowej zejście do autobusu.

11. Bulodrom – utwardzony plac do gry w boule

 • wnioskodawca, nr projektu: Zbigniew Gniewkowski, nr 41,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 208 obr. 6, ul. Jedności Narodu (teren rekreacyjny pomiędzy budynkami 9, 12, 13, 14 i 11);

Wykonanie placu do gry w boule o wymiarach 4x15m.

 

Okręg VIII

Całkowita kwota do podziału: 90.000,00 zł

1. Remont chodnika przy ul. Mieszka I w Tczewie

 • wnioskodawca, nr projektu: Danuta Żywicka, nr 12,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 82 obręb 10, dz. 83/4 obr. 10, ul. Mieszka I,

remont chodnika przy ul. Mieszka I.

2. Wykonanie iluminacji świątecznej

 • wnioskodawca, nr projektu: Danuta Żywicka, nr 13,
 • lokalizacja, opis projektu: ul. Grunwaldzka, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Mieszka I,

wykonanie iluminacji ozdób latarnianych na słupach oświetlenia ulicznego na ulicach Grunwaldzkiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I.

3. Budowa zatoczek parkingowych na ul. Przemysława II na szczycie budynku nr 28 oraz na wysokości budynku nr 32

 • wnioskodawca, nr projektu: Iwona Krause, nr 22,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 366 obr. 10 , dz. nr 391 obr. 10;

budowa dwóch zatok parkingowych na 20 miejsc postojowych łącznie przy ul. Przemysława II; lokalizacja jednej z zatok – na szczycie budynku nr 28 a drugiej – przed budynkiem nr 32.