Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok

1. Zebranie z mieszkańcami w sali obrad Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 1 (budynek byłego CED) 07.12.2018 r. godz. 15:00
2. Zgłaszanie projektów od 08.12.2018 r. do 21.12.2018 r.
3. Weryfikacja projektów do 30.01.2019 r.
4. Ogłoszenie listy projektów do 06.02.2019 r.
5. Głosowanie na zakwalifikowane projekty od 07.02.2019 r. do 01.03.2019 r. (włącznie)
6. Ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego do 29.03.2019 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 r.