Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 rok

1. Zebranie z mieszkańcami w sali obrad Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 1 (budynek byłego CED) 15.01.2015 r. godz. 16:00
2. Zgłaszanie projektów od 16.01.2015 r. do 06.02.2015 r.
3. Weryfikacja projektów do 27.02.2015 r.
4. Ogłoszenie listy projektów do 05.03.2015 r.
5. Głosowanie na zakwalifikowane projekty od 06.03.2015 r. do 27.03.2015 r.
6. Losowanie projektów, które otrzymały równą liczbę głosów, w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy pl. J. Piłsudskiego 1 do 02.04.2015 r.
7. Ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego do 03.04.2015 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r.