Wyniki głosowania. Budżet Obywatelski 2018 – 17 projektów do realizacji

Na tegoroczny Budżet Obywatelski oddano 7755 ważnych głosów, 17 projektów zakwalifikowano do realizacji.

 • Głosowanie trwało od 16 grudnia 2017 roku do 5 stycznia 2018 r. (włącznie)
 • Zagłosowało 6028 osób, w tym 5068 w formie papierowej i 960 – przez Internet
 • Oddano 7755 głosów, w tym 6593 w formie papierowej i 1162 – przez Internet
 • Głosowali mieszkańcy w wieku od 16 do 94 lat (szczegóły na dole strony), najliczniej głosującą grupą byli tczewianie w wieku 30-40 oraz 55-67 lat
 • Łączna pula Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2018 to 1 mln zł

Do realizacji zakwalifikowane zostały projekty, które zdobyły największą liczbę głosów i jednocześnie koszty ich wykonania mieszczą się w puli określonej dla poszczególnych okręgów. Ostateczne koszty będą znane po przetargach, więc jeśli pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby realizowanych projektów. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki nie wyklucza również realizacji innych zgłoszonych projektów, w miarę możliwości finansowych budżetu miasta. Poniżej znajdują się szczegóły głosowania.

Więcej

Lista projektów niespełniających kryteriów Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2018 r.

Okręg VI

 

 1. „I etap realizacji rewitalizacji parku zlokalizowanego na terenie dawnego folwarku u zbiegu ulic Piotrowo, Christiana Andersena i Kubusia Puchatka w Tczewie” – wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Witold Chamski, nr 22

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 94, obręb 11, ul. Christiana Andersena

Wykonanie części zagospodarowania terenu w tym: alejki spacerowe, ławki , kosze na śmieci, rabaty kwiatowe , nasadzenia zieleni

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu : rozdział  I,  ust.6, pkt. 10 .

Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu przewyższa kwotę wydatków  przeznaczonych  w Budżecie Obywatelskim 2018 na okręg VI

 

Okręg VII

 

 1. „Defibrylator AED dla każdego”-„Ratuj życie””.

– wnioskodawca: Maciej Skiberowski, nr 10

– lokalizacja, uzasadnienie: Dz. nr 241 obr.6 ul. Jedności Narodu 32 ,207/11 obr.6 ul. Jedności Narodu 7, dz. nr. 244/2 obr.6 , ul. Saperska 12

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu: rozdział  I  ust.6, pkt. 6 .

Brak jest możliwości zabezpieczenia defibrylatorów m.in.  przed : kradzieżą,  zniszczeniem, oraz używaniem ich niezgodnie z przeznaczeniem

 

 1. „Utwardzenie terenu za kwiaciarnią „Ławeczka”.

– wnioskodawca: ”, Grzegorz Tyrolski, nr 16,

– lokalizacja, uzasadnienie:  dz. nr 398/4 obr.6 , ul. Gdańska

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu: rozdział  I  ust.6, pkt. 10 .

Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu przewyższa kwotę wydatków  przeznaczonych w Budżecie Obywatelskim 2018 na okręg VII

 

 1. „Montaż osłon przeciwwiatrowych na wiacie na terenie dworca autobusowego”

– wnioskodawca: ”, Grzegorz Tyrolski, nr 17,

– lokalizacja, uzasadnienie: dz. nr 573/5 obręb 6, ul. Pomorska

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu: rozdział  I, ust.6 pkt. 4 , pkt.6 oraz pkt. 12

Projekt architektoniczny wiaty autobusowej  jest chroniony prawem autorskim.  Prace , które spowodowałyby  zmianę wyglądu wiaty stanowiłoby naruszenie ustawy o prawie autorskim  i prawach  pokrewnych.

 

Okręg VIII

 

 1. „Schody” Marian Musiał.

– wnioskodawca: ”, Marian Musiał  , nr 45,

– lokalizacja, uzasadnienie: dz. 559/2 , obręb 6 , Al. Zwycięstwa

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu : rozdział  I ust.6, pkt. 1, pkt.7

Budowa  schodów wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Ze względów technicznych  ma możliwości przebudowy ani remontu schodów.

 

Okręg IX

 

 1. „Wykonanie miejsc parkingowych na działkach 511/6 , 511/4”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Piotr Osowski, nr 13 ,

– lokalizacja, opis projektu:  dz.nr 511/6 obręb 8, dz.nr 511/4 obręb 8,  ul. I.Paderewskiego

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu : rozdział  I  ust.6, pkt. 10 .

Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu przewyższa kwotę wydatków  przeznaczonej w Budżecie Obywatelskim 2018 na okręg VI

 

 1. „Iluminacja świąteczna przy ul. Obrońców Westerplatte”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Żaneta Góra, nr 19 ,

– lokalizacja, opis projektu:  dz. nr 5 obręb 8, ul. Obrońców Westerplatte

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu : rozdział  I  ust.6, pkt. 7.

Brak zgody właściciela słupów oświetleniowych , którym jest  ENERGA-OPERATOR, na montaż ozdób iluminacji świątecznej oraz  przeróbki instalacji elektrycznej.

 

 1. „Ścieżka rowerowa na Stare Miasto” (projekt) ,

 – wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Lucyna Janicka, nr 26 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 11/10 obręb 9, dz. nr 10 obręb 8, dz. nr 11/2 obręb 8, dz. nr 75/8 obręb 8, dz. nr 5 obręb  8, dz. nr 1 obręb  8

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu: rozdział  II ust.1

Działka nr 11/10 obręb 9 na , której miałby przebiegać fragment ścieżki rowerowej  leży w innym okręgu ( okręg X ). Wnioskodawca  projektu  jest zameldowany w okręgu IX.

 

 1. „Bezpieczne przejście i przejazd rowerowy przy poczcie”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Lucyna Janicka, nr 27

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 5 obręb 8, ul. Obrońców Westerplatte, dz. nr 11/2 obręb 8, ul. Jarosława Dąbrowskiego

Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego między bankiem BZ WBK a Pocztą Polską .Przejście miałoby być zlokalizowane w całości w jezdni, bez wyspy rozdzielającej po środku. Po jednej i drugiej stronie przejścia montaż progów zwalniających „wyspowych”, przejazd rowerowy, oznakowanie pionowe.

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu:  rozdział  I  ust.6, pkt. 6 i pkt.7

Brak zasadności budowy progów zwalniających na zakręcie drogi. Budowa przejazdu rowerowego musi być poprzedzona  wykonaniem dokumentacji projektowej  przebiegu ścieżki rowerowej  od strony Poczty Polskiej, aby połączyć ją z istniejącą ścieżką od strony banku.

 

 1. „Edukacyjny plac zabaw w Parku Kopernika z ławeczką dla matek karmiących”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Magdalena Frankowska, nr 30

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 11/10 obręb 9 , Park Kopernika

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu: rozdział  II,  ust.1, rozdział I, ust.6, pkt 9

Działka nr 11/10 obręb 9 na , której miałby powstać   edukacyjny plac zabaw   leży w innym okręgu ( okręg X ). Wnioskodawca  projektu  jest zameldowany w okręgu IX. Ponadto , zgodnie z koncepcją projektową zagospodarowania Parku im. Kopernika, nie przewiduje się realizacji placu zabaw.

 

Okręg XII

 

 1. „ Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kochanowskiego”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu Tomasz Tobiański, nr 40,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 365/1,  822/5, 822/6, 822/10 obręb 9,  ul. J. Kochanowskiego

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu: rozdział  III , ust. 2 , pkt. 5 i 6

 

Lista projektów spełniających kryteria Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2018 r.

Okręg I

 

 1. „Monitoring SP nr 7 i terenów rekreacyjnych na os. Staszica”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Józef Ziółkowski, nr 3 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 368/7 obręb 1,  ul.  Stoczniowców 15a 

Instalacja dwóch kamer w celu monitorowania terenu szkoły oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Spółdzielczej.

Okręg II

 

 1. „Poprawa estetyki otoczenia hali sportowej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Św. Wojciecha poprzez budowę wiaty śmietnikowej”

– wnioskodawca: Iwona Mrówczyńska, nr 11,

– lokalizacja, opis projektu: dz.13/6,  obr.5 , ul. Armii Krajowej 70

Budowa wiaty śmietnikowej wraz z dojściem.

 

 1. „Kompleksowa modernizacja placu zabaw znajdującego się między ul. Kasztanową a Al. Solidarności przy Klubie Młodzieżowym „Przystań””

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Piotr Prasek , nr 14 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. 39/170 , obręb 4, ul. Kasztanowa

Demontaż istniejących starych urządzeń zabawowych oraz  montaż nowych zestawów zabawowych takich jak : piaskownica, huśtawki, karuzele, bujaki, pajęczyna do wspinania, zestaw wielofunkcyjny, ławki ,kosze na śmieci.

 

 1. „Modernizacja parkingu po 10 miejsc postojowych”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Andrzej Miętkiewski, Marcin Lipiński, nr 35 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 281, 277 obręb 5,  ul. Jurgo

Modernizacja parkingu przy ul. Jurgo, wykonanie  nowej  podbudowy , wykonanie nawierzchni  z kostki betonowej.

 

 1. „Modernizacja parkingu po 10 miejsc postojowych”

 – wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Andrzej Miętkiewski, Marcin Lipiński, nr 38

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 197, 202 obręb 4,  ul. Armii Krajowej 

Modernizacja parkingu przy ul. Armii Krajowej (pomiędzy blokami 10-12), wykonanie  nowej podbudowy , wykonanie nawierzchni  z kostki betonowej.

Okręg III

 

 1. „Plac zabaw dla dzieci”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Katarzyna Ellert, nr 20 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 88/45 obręb 5, ul. Władysława Jagiełły 8

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4

 

 1. „Zamontowanie stojaków z wiszącymi workami treningowymi dla dzieci

 – wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Maria Opczyńska, nr 21 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 360, 356 , obręb  5 , ul. Armii Krajowej 49,47,53

Montaż  stojaków z  wiszącymi workami treningowymi (funkcja odstresowująca), worki miękkie-zabawowe

 

 1. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Władysława Jagiełły 2”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu:  Agnieszka Pawińska, Tomasz Sierocki, nr 37

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 34/41 obręb 5,  ul. Wł. Jagiełły 2 

Wymiana nawierzchni boiska z płyt betonowych na nawierzchnię poliuretanową z montażem słupów i tablic  do koszykówki

Okręg IV

 

 1. „Rowerowy plac zabaw”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Marek Byczkowski, Andrzej Józef Klimczak nr 29 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 141/6 obręb 4 , ul. Jodłowa

Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży (możliwość jazdy na hulajnodze lub deskorolce)

 

 1. „Modernizacja i rozbudowa terenów zielonych przy wieżowcu Akacjowa 4 i bloku Akacjowa 6”.

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Marcin Kussowski, nr 33

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 216/3 i 141/8,  obręb 4,  ul. ul. Akacjowa 4 i 6 

Posadzenie kwitnących krzewów, żywotników (drzew ozdobnych) , budowa skalniaków, posadzenie drzewek niskopiennych

 

 1. „Przebudowa chodnika przy ul. Jaworowej”.

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Anna Miernikiewicz, nr 36 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 141/17 obręb 4,  ul. Jaworowa 

Przebudowa chodnika przy  ul. Jaworowej na odcinku od ul. Żwirki  do ul. Jaworowej  4     ( do wylotu Al. Kociewskiej )

Okręg V

 

 1. „Ogrodzenie placu zabaw i rekreacji na terenie pomiędzy blokami Jagiełły 1-3 – wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Elżbieta Soroko, nr 4 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 357/2 obr.5 , ul. Wł. Jagiełły 1,3

Budowa  ogrodzenia  placu zabaw pomiędzy  blokami ul. Jagiełły 1 i 3 , oraz doposażenie placu zabaw poprzez montaż stolików do gry w szachy.

Okręg VI

 

 1. „Przebudowa ścieżki rowerowej na ul. Czerwonego Kapturka-projekt”,

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Elżbieta Biniszkiewicz, nr 23 ,

– lokalizacja, opis projektu: 11/17 obr.11; 11/20 obr.11; 167, obr.11; 159 , obr.11,  ul. Czerwonego Kapturka

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Czerwonego Kapturka

 

 1. „Przebudowa ścieżki rowerowej na ul. Kociewskiej- projekt”,  

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Elżbieta Biniszkiewicz, nr 24 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 11/4 obręb 11, dz. nr 10/5 obręb 11; dz. nr 57 obręb 11, dz. nr 31 obręb 11; dz. nr 161/1 obręb 5; dz. nr148/19 obręb 5;dz. nr 148/50 obręb 5; dz. nr 149/20 obręb 5; dz. nr 155/2 obręb 5, 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Czerwonego Kapturka

 

 1. „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy bloku Rokicka 21” , – wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Iwona Korytkowska, nr 28 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 270,  obręb 5,  ul. Rokicka 21

Wymiana istniejących urządzeń zabawowych na nowe takie jak:   piaskownica, huśtawki, zestaw zabawowy, ogrodzenie, nasadzenie zieleni

Okręg VII

 

 1. „Bulodrom –utwardzony plac do gry w  boule”.

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu Zbigniew Gniewkowski, nr 1,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr  208/2  obr. 6 , ul. Jedności Narodu 

Budowa utwardzonego placu do gry w boule o wymiarach 4 x 15 m, montaż dwóch ławek.

 

 1. „Rozbudowa i ogrodzenie tzw. „Małego placu” na Jedności Narodu, budowa boiska plażowego 3 w 1 (gra w piłkę nożną i piłkę ręczną ), rozbudowa placu zabaw dla małych dzieci w trampoliny ziemne, bujaki-hamaki, statek ze zjeżdżalniami dla dzieci, stoły  piłkarzyki”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Maciej Skiberowski , nr 9 ,

– lokalizacja, opis projektu:  dz. nr 208/2 obr.6, ul. Jedności Narodu

Likwidacja istniejących placów do gry w koszykówkę i piłkę nożną. Budowa w ich miejscu boiska do gry w siatkówkę plażową, piłkę ręczną plażową i piłkę nożna plażową (boisko 3 w 1 na plaży) Rozbudowa istniejącego placu zabaw o : bujawki-hamaki, statek ze zjeżdżalnią, trampoliny ziemne do skakania, stoły z piłkarzykami, stoły do gry w szachy i warcaby, ogrodzenie placu zabaw dla małych dzieci

 

 1. „Zeskok klubowy do skoku wzwyż wraz z osprzętem, miejscem do przechowywania i przystosowaniem otoczenia”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Małgorzata Lidzińska, Czesław Roczyński  ,nr 25 oraz 44

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 244/2 obręb 6, ul. Saperska 12

 

 1. „Teren rekreacyjny- niecka na Jedności Narodu”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: ”  Dawid Nakielski, nr 31 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 243/4 obręb 6, ul.  Jedności Narodu

Doposażenie istniejącego placu zabaw  o nowe elementy rekreacyjno-zabawowe takie jak: piramidy linowe, huśtawki ( w tym dla osób niepełnosprawnych), zjeżdżalnie, karuzele, urządzenia linowe, bujaki, tablice edukacyjne oraz urządzenia do „street workoutu”, ławki, kosze na śmieci.

 

 1. „Skwer na Jedności  Narodu, tj.: Zadrzewienie  i zakrzewienie części działki 208/2 i wyposażenie jej w elementy małej architektury tj. ławki z oparciami i kosze na śmieci”

 – wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Zbigniew Urban,  nr 43 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 208/2  obręb 1,  ul. Jedności Narodu 

Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na części działki, ustawienie ławek z oparciami i koszy na śmieci. Uformowanie z krzewów żywopłotu oddzielającego część działki od boiska wzdłuż wydeptanej przez mieszkańców ścieżki biegnącej przez środek działki.

Okręg VIII

 

 1. „Zagospodarowanie  i  modernizacja terenu zielonego oraz modernizacja placu zabaw przy bloku  Zwycięstwa 17” 

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Tomasz Chabowski, Robert Piaskowski, Jan Słomski, nr 5 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 559/2, obr. 6 , Al. Zwycięstwa

Modernizacja placu zabaw położonego pomiędzy blokiem przy Al. Zwycięstwa 17 a garażami, budowa skalniaka, nasadzenia zieleni: krzewów, drzew niskopiennych

 

 1. „Zagospodarowanie i modernizacja terenów zielonych między blokami Wyzwolenia 2 i 3 oraz pod wieżowcami  Zwycięstwa 18”              

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Rafał Piaskowski, Witold Targan, Michał Klonowski, Antoni Owczarek, Rajmund Dominikowski, nr 6 ,

– lokalizacja, opis projektu:  dz. nr. 425/22 obr.6, ul. Wyzwolenia  oraz dz. nr 559/2 obr.6, Al. Zwycięstwa

Utworzenie mini parku zielonego pomiędzy blokami przy ul. Wyzwolenia 2 i 3 z alejką spacerową- żwirową oraz licznymi krzewami i drzewkami niskopiennymi. Zagospodarowanie pasa zieleni przed frontem wieżowca przy Al. Zwycięstwa 18 krzewami niskopiennymi.

 

 1. „Zagospodarowanie i modernizacja terenów zielonych koło wieżowca Al. Zwycięstwa 20 i dwóch trójkątów zielonych pomiędzy wieżowcami Al. Zwycięstwa 20 i 19” 

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Kazimierz Kołacki, Krystyna Piątkowska, Mieczysław Żuchliński, Rajmund Dominikowski, nr 7,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 425/22 obr.6, ul. Wyzwolenia

Utworzenie skalniaka, nasadzenia krzewów i drzewek niskopiennych, ogrodzenie płotkiem na terenie pomiędzy wieżowcem Al. Zwycięstwa 20 a blokiem przy ul. Wyzwolenia 1

 

 1. „Miejsca parkingowe”

– wnioskodawca:  Monika Motykowska-Liebner, nr 46,

– lokalizacja, uzasadnienie: dz. 425/22 , obręb 6 , Ul. Wyzwolenia

Budowa nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Wyzwolenia oraz wieżowców przy Al.  Zwycięstwa na terenie zieleni  między budynkami przy ul. Wyzwolenia 2 i 3

Okręg IX

 

 1. „Dbałość o wizerunek osiedla poprzez posadowienie półpodziemnych pojemników na odpady stałe wg załącznika”

 – wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Piotr Osowski, nr 12 ,

– lokalizacja, opis projektu:  dz.nr 511/6 obręb 8, dz.nr 511/4 obręb 8,  ul. I.Paderewskiego

Instalacja pojemników półpodziemnych na odpady  zmieszane  oraz  na surowce wtórne

pomiędzy budynkami przy ul. Paderewskiego 22 , 23 oraz ul. H.Kołłątaja 7,8

 

 1. „Bezpieczna ulica Kołłątaja”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Anna Kruszyńska, nr 18 ,

– lokalizacja, opis projektu:  dz. nr 451 , obręb 8 , ul. Hugo Kołłątaja

Uspokojenie ruchu na ul. Kołłątaja poprzez wprowadzenie na całej jej długości strefy 30 oraz montaż progów wyspowych (po jednym przed i za przejściem dla pieszych) w trzech lokalizacjach

 

 1. „Rozbudowa i wymiana placu zabaw na Bulwarze  Nadwiślańskim

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: , Bożena Chylicka, Gabriela Makać, Krzysztof Misiewicz, nr 32 ,

– lokalizacja, opis projektu:  dz. nr 749/6; 677, 747/9, 747/5 obręb 8, ul. Bulwar Nadwiślański im. Ks. Sambora II , 167 obręb 7, ul. Bulwar Nadwiślański im. Ks. Sambora II

Wymiana istniejących wyeksploatowanych urządzeń zabawowych na placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim na nowe zestawy zabawowe. Ponadto montaż betonowego stołu do tenisa stołowego, małej ścianki wspinaczkowej.

 

 1. „Plac zabaw dla maluchów oraz dodatkowe urządzenia do siłowni”

 – wnioskodawca, nr  rejestracyjny projektu: Katarzyna Dworakowska, nr 39 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 167 obręb 7, 749/6 obręb 8,  ul. Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II 

Montaż urządzeń zabawowych dla małych dzieci takich jak : domek z podestem, ławeczkami, tablicami rysunkowymi, liczydłem lub innymi elementami, które się poruszają, lokomotywa  z  wagonikami, niska zjeżdżalnia  z łatwym dostępem w postaci kilku schodków lub łagodnego podejścia itp. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Montaż ławek, koszy na śmieci, wykonanie ogrodzenia .

Montaż dodatkowych urządzeń do siłowni: rowerek z ładowarką USB, młynek z ładowarką USB

Okręg X

 

 1. „Plac zabaw „Niecka Czyżykowska, „Wielki Statek Zabawowy”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Marcin Szulc, nr 15

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 325/10 obr.9,  ul. S. Konarskiego

Rozbudowa oraz doposażenie dodatkowych elementów zabawowych na terenie obecnego placu zabaw na „Niecce Czyżykowskiej”

Okręg XI

 

 1. „Zakup wyposażenia do świetlicy na os. Witosa”,

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Kazimierz Mokwa, nr 8 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 186 obr.12, ul. Ks. Władysława Młyńskiego

Zakup wyposażenia do świetlicy na os. Witosa  w postaci : krzeseł-50 szt., stołów-20 szt., kuchni elektrycznej z piekarnikiem- 2szt. , lodówki-2 szt. , zmywarki- 1 szt.

 

 1. „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Ks. B. Sychty”,

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Jarosław Bartoszewski  , nr 34 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 745/4 obręb 9,  ul. Ks. Sychty 

Modernizacja placu zabaw przy ul. Ks. B. Sychty  poprzez montaż urządzeń zabawowych takich jak : huśtawka wagowa podwójna, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy z trzema wieżami, karuzela tarczowa, wymiana piaskownicy dla dzieci, ławki , kosze na śmieci

 

 1. „Integracyjny plac zabaw na Górkach II”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Iwona Szałachowska, nr 41 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 598/4, obręb 13 ,  ul. J. Stanisławskiego 

Demontaż starych zużytych urządzeń na placu zabaw, montaż nowych urządzeń zabawowych takich jak: huśtawki podwójnej, piaskownicy, zestawu integracyjnego (dostosowany do osób niepełnosprawnych) dla dzieci w wieku przedszkolnym, nawierzchnia bezpieczna, montaż ławek i koszy na śmieci

 

 1. „Zagospodarowanie terenu zielonego – etap II”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Marceli Jastrzębski, Tomasz Gorajski, nr 42 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 745/4, 650/19 obręb 9,  ul. Ks. Sychty 

Montaż  zestawu  zabawowego dla najmłodszych dzieci, duża piramida linowa dla starszych dzieci, huśtawka podwójna ( z jednym siedziskiem koszykowym dla małych dzieci , drugim typowym typu „deseczka”) stół betonowy do tenisa stołowego, ławki z oparciem – 4 szt., kosz na śmieci

Okręg XII

 

 1. „Zagospodarowanie , modernizacja terenu zielonego na działce 822 / 6 obr. 9”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu Tomasz Tobiański, nr 2,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 822/6 obręb 9,  ul. K. Tetmajera 2

Zagospodarowanie działki na teren zielony, nasadzenia krzewów ozdobnych, drzew ozdobnych oraz niskopiennych, budowa skalniaka, renowacja trawników, wykonanie alejek oraz montaż ławek

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok

Regulamin wraz z załącznikami (spakowany) dostępny jest do pobrania na dole strony – tutaj


Rozdział I

Zagadnienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Tczewa na temat części wydatków budżetu miasta Tczewa na 2018 r. zwanego „Budżetem Obywatelskim”.
 2. Przedstawienie założeń Budżetu Obywatelskiego, zapoznanie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego w celu wyrażenia opinii i uwag odbędzie się na zebraniu z mieszkańcami zwołanym zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 8.
 3. Do ubiegania się o przeznaczoną do dyspozycji mieszkańców miasta Tczewa kwotę wydatków budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) są uprawnieni mieszkańcy dwunastu okręgów (Nr I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII, IX, X,XI,XII), w części przypadającej na dany okręg. Wykaz ulic, które zaliczane są do poszczególnych okręgów określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Na każdy z okręgów przeznacza się następujące kwoty wydatków:

 

 

okręg I 87.000,00 zł okręg II 110.000,00 zł
okręg III 42.000,00 zł okręg IV 79.000,00 zł
okręg V 51.000,00 zł okręg VI 84.000,00 zł
okręg VII 110.000,00 zł okręg VIII 83.000,00 zł
okręg IX 127.000,00 zł okręg X 103.000,00 zł
okręg XI 68.000,00 zł okręg XII 56.000,00 zł

 

 1. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, dotyczące każdego z okręgów znajdujących się na terenie miasta Tczewa.
 2. Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:
 • posiadać cechy zadań inwestycyjnych, niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i nie posiadać cech zadań remontowych w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane;
 • zrealizowany projekt musi być ogólnodostępny dla mieszkańców miasta;
 • być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym 2018;
 • być zgodne z prawem, w tym z prawem lokalnym, a w szczególności   z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  miasta Tczewa;
 • pozostawać w kompetencjach miasta (zadania własne gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym);
 • uwzględniać kryterium gospodarności tzn. racjonalności gospodarowania środkami publicznymi;
 • muszą być możliwe do realizacji pod względem technicznym i finansowym, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;
 • dotyczyć terenów i obiektów stanowiących własność miasta Tczewa lub innych, do których miasto posiada prawo nieodpłatnego dysponowania (także w przypadku, gdy działka stanowi własność miasta Tczewa ale została oddana w trwały zarząd, najem, użyczenie itp.). Projekty nie mogą być realizowane na terenach zamkniętych i prywatnych, z wyjątkiem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • dotyczyć terenów i obiektów, o których mowa w ust. 6 pkt. 8) niniejszego rozdziału o uregulowanym stanie prawnym, co do których:
 • – nie zaplanowano sprzedaży, użyczenia, oddania w najem,  ani wykonania nowych inwestycji,- toczy się postępowanie administracyjne lub inne, które może zmienić przeznaczenie, funkcję lub sposób użytkowania tych terenów lub obiektów,
 • całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków, przeznaczonej na Budżet Obywatelski 2018 na dany okręg,;
 • całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem;
 • projekt nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich,  w tym prawa własności;
 • w przypadku projektów, których realizacja miałaby nastąpić na działce/działkach, nie będących własnością Gminy Miejskiej Tczew, wniosek projektowy wymaga wyrażenia zgody podmiotu/-ów władających działką/działkami:

– na realizację projektu przez Gminę Miejską Tczew na tych działkach,

– na nieodpłatne dysponowanie w/w działkami przez Gminę Miejską Tczew  w celu  realizacji projektu,

– na nieodpłatne powszechne udostępnienie zrealizowanego projektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

– na przyjęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie środków trwałych, powstałych w ramach wykonanego projektu;

 • zgoda podmiotów o której mowa w ust. 6 pkt 13 niniejszego rozdziału przyjmuje formę oświadczenia podpisanego przez osobę /osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu władającego działkami (wraz z dołączonym dokumentem (kserokopią) potwierdzającym prawo do reprezentowania podmiotu przez tę osobę /te osoby) i stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłaszania  projektu, o którym mowa w rozdz. II ust. 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a  do Regulaminu.
 • Podmiot, o którym mowa w ust. 6 pkt 13 niniejszego rozdziału zobowiązany jest zawrzeć z Gminą Miejską Tczew umowę (wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu) regulującą wzajemne zobowiązania stron dotyczące terenu, na którym realizowany ma być projekt oraz zasad funkcjonowania zrealizowanego projektu, w terminie do zakończenia głosowania  na zakwalifikowane projekty, określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 1. Za zwycięski uznany zostanie projekt (projekty) z największą liczbą głosów poparcia w danym okręgu, oddanych w głosowaniu po uprzednio pozytywnym zweryfikowaniu pod względem jego zgodności ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.  Ta sama zasada dotyczy przypadku, gdy w danym okręgu zdobędzie kolejną liczbę głosów kilka projektów, mieszczących się w puli środków przeznaczonych na dany okręg.
 2. Harmonogram Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Tczewa ma prawo dokonywania zmian poszczególnych terminów, ujętych w harmonogramie. Informacja o zmianie terminów zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl.
 3. Nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu oraz porządku konsultacji czuwa Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, zwany dalej Zespołem, powołany Zarządzeniem nr …………  Prezydenta Miasta Tczewa z dnia ……………2017 r.
 4. Konsultacje poprzedzi kampania informacyjna przeprowadzona na stronie internetowej Miasta www.bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl i w lokalnej prasie, w toku której mieszkańcom udostępniona zostanie treść Regulaminu wraz z załącznikami oraz materiały informacyjne co do sposobu wypełniania druku formularza zgłoszenia projektu, formularza głosowania na projekt, a także zostanie przeprowadzone spotkanie z mieszkańcami.

Rozdział II

Tryb zgłaszania projektów

 1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2018 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie. Zgłoszeń projektów nie mogą dokonywać instytucje, podmioty prawne i organizacje społeczne.
 2. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Formularze dostępne są na stronie internetowej bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 oraz przy ul. 30-go Stycznia 1 (były budynek CED).
 3. Wypełnione formularze zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu, określonym w ust. 2 należy złożyć w wersji papierowej w jednym z Biur Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie lub listownie na adres: Urząd Miejski w Tczewie, pl. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zalecane jest składanie formularzy zgłaszania projektów (zał. nr 3) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Tczew na 2018 rok.
 4. Formularz zgłoszenia (załącznik nr 3) może dotyczyć zgłoszenia tylko jednego projektu.
 5. Zgłoszenie uważa się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wymagane pola w formularzu zgłoszenia (załącznik nr 3).
 6. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt, nie później niż do 08.12.2017 r. (ostatniego dnia weryfikacji zgłoszonych projektów).

Rozdział III

Weryfikacja zgłoszonych projektów

 

 1. W okresie zgłaszania projektów prowadzony będzie rejestr zgłoszonych projektów, którym nadany zostanie numer rejestracyjny, zgodnie z kolejnością wpływu zgłaszanych projektów.
 2. Złożone formularze zgłoszenia projektu (załącznik nr 3) podlegają weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym, w następującym zakresie:
 • złożenia zgłoszenia projektu w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 • poprawnego wypełnienia formularza,
 • weryfikacji uprawnień osób zgłaszających projekt, zgodnie z ust.1 rozdziału II niniejszego Regulaminu,
 • spełnienia przez zgłoszone projekty warunków określonych w ust. 6, rozdziału I,
 • możliwości realizacji projektu  pod kątem technicznych i finansowych  warunków realizacji projektu,
 • skutków realizacji zadania w kolejnych latach i możliwości zabezpieczenia środków w  kolejnych budżetach miasta,
 • możliwości realizacji projektu w odniesieniu do rzeczywistego kosztu,
 • potwierdzenia możliwości uzyskania prawa nieodpłatnego dysponowania terenem przez Gminę Miejska Tczew zgodnie z postanowieniami Rozdziału I ust. 6 pkt 13,14, 15 (oświadczenie – załącznik nr 3a)
 1. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia i/lub zbieżnych co do zakresu, Zespół ma prawo skontaktować się z Wnioskodawcami z propozycją wypracowania projektu wspólnego. W razie niewyrażenia zgody przez Wnioskodawców projektu o łączeniu projektów zdecydować będzie mógł Zespół   wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, o którym mowa w rozdz. I ust. 9
 2. Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego ma prawo do wprowadzenia zmian redakcyjnych i nanoszenia poprawek w nazwie i opisie zgłoszonego projektu bez konsultacji Wnioskodawcami.
 3. Po dokonaniu weryfikacji projektów, Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego ogłasza listę projektów niespełniających kryteriów Regulaminu wraz z informacją o przyczynach ich odrzucenia oraz listę projektów spełniających kryteria Regulaminu, w podziale na okręgi. Ogłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej wrotatczewa.pl oraz  www.bo.tczew.pl  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, w terminie określonym  w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Projekty spełniające kryteria zostaną poddane pod głosowanie tradycyjne (w wersji papierowej)  lub w formie elektronicznej.

 

Rozdział IV

Tryb głosowania na projekty

 1. Głosowanie na wytypowane projekty do realizacji w danym okręgu odbędzie się tradycyjnie, w wersji papierowej – na Formularzu do głosowania na projekt do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok lub w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronach internetowych bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl w terminie określonym w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do głosowania na zweryfikowane projekty spełniające kryteria regulaminowe, proponowane do realizacji w danym okręgu, jest uprawniony każdy mieszkaniec tego okręgu, który ukończy 16 lat w 2018 r. i starszy oraz jest zameldowany na jego terenie. W przypadku podwójnego zameldowania, za ważniejszy przyjmuje się adres zameldowania na pobyt stały. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć podwójnego głosowania w różnych okręgach przez tę samą osobę.
 3. Mieszkańcy poszczególnych okręgów są uprawnieni do głosowania na wytypowane projekty dotyczące ich okręgu, z możliwością oddania głosu na więcej niż jeden projekt.
 4. Tradycyjne głosowanie będzie polegać na oddaniu głosu poparcia na projekt w danym okręgu, złożony zgodnie z wykazem zawierającym dane pozwalające na zweryfikowanie, czy osoba głosująca jest zameldowana w danym okręgu i spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału. Nieczytelne wypełnienie formularza lub brak któregoś z wymaganych wpisów uniemożliwiających identyfikację osoby głosującej, spowoduje nieważność oddanego głosu poparcia na projekt.
 5. Formularz głosowania na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, a wzór wykazu osób głosujących na dany projekt określa załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Formularze z oddanymi głosami poparcia należy złożyć w jednym z Biur Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 lub przy ul. 30-go Stycznia 1 (były budynek CED) w terminie do dnia 05.01.2018 r., do godz. 14.00. Zalecane jest składanie formularzy głosowania na projekty (zał. nr 4) wraz z wykazem osób głosujących na projekt (zał. Nr 5) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Głosowanie na projekt do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Tczew na 2018 rok.
 6. Głosowanie elektroniczne odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza, jaki zostanie udostępniony na stronie internetowej wrotatczewa.pl. oraz www.bo.tczew.pl  System będzie weryfikował użytkownika poprzez numer telefonu komórkowego (do weryfikacji numeru), PESEL oraz adres IP. W przypadku, gdy system nie dopuści użytkownika do głosowania, poinformuje go o przyczynach odmowy i ewentualnej możliwości sposobu poprawy formularza.
 7. Szczegółowy sposób głosowania elektronicznego określa załącznik nr 6 do Regulaminu.

Rozdział V

Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

 1. Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego oblicza liczbę głosów poparcia na poszczególne projekty (sumę głosów oddanych tradycyjnie i w formie elektronicznej) oraz ustala listę projektów, według następującej kolejności: od projektów, które uzyskały największą liczbę głosów poparcia w poszczególnych okręgach do projektów, które uzyskały najmniejszą liczbę głosów poparcia w poszczególnych okręgach. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane projekty, które uzyskały w głosowaniu największe poparcie w poszczególnych okręgach.
 2. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez Podmiot, o której mowa w Rozdziale I ust. 6 pkt 14 w terminie do zakończenia głosowania na zakwalifikowane projekty określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, projekt nie zostanie umieszczony na liście projektów rekomendowanych do realizacji. Informacja  o niespełnieniu przez projekt warunków formalnych zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, na stronie internetowej Miasta www.wrotatczewa.pl oraz www.bo.tczew.pl.
 3. Rekomendowane do realizacji są te projekty z listy projektów, o której mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, które otrzymały największą liczbę głosów poparcia na terenie okręgu, aż do wyczerpania środków, tj. do kwoty przeznaczonej do realizacji Budżetu Obywatelskiego w ramach danego okręgu.
 4. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, o której mowa w ust.1, zostaje uwzględnione pierwsze z dalszych zadań pod względem liczby głosów poparcia, którego szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym okręgu.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów poparcia przez dwa projekty lub więcej, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego przy udziale Wnioskodawców projektów, które uzyskały równą liczbę głosów poparcia. Z losowania sporządza się protokół.
 6. Z wyników weryfikacji, o której mowa w rozdziale III, Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego sporządza protokół.
 7. Wyniki Budżetu Obywatelskiego zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, na stronie internetowej Miasta www.wrotatczewa.pl oraz w lokalnej prasie, w terminie określonym w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Wybrane projekty zostaną skierowane do realizacji przez właściwe Wydziały Urzędu Miejskiego we współpracy z autorami projektu.

Rozdział VI

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego lub udział w poparciu projektu (głosowaniu) wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1.
 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające lub uczestniczące w  poparciu projektu (głosowaniu) są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Tczewie. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach realizacji Budżetu Obywatelskiego.
 4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w poparciu projektu (głosowaniu) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z w niniejszego Regulaminu.


Pobierz pliki

Budżet Obywatelski 2018 – regulamin (pdf / doc) (197 pobrań)

Często zadawane pytania

1. Czym jest budżet obywatelski?

Jest to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też publicznego – czytaj więcej.

 

2. Czym różni się projekt budżetu obywatelskiego 2018 od edycji z 2017,2016, 2015 i 2014 roku?

Projekt budżetu obywatelskiego 2014 był projektem pilotażowym. Jego głównym zadaniem było sprawdzenie jak mieszkańcy zaangażują się w nową formę działalności publicznej oraz sprawdzenie aspektów technicznych projektu. Oto porównanie zasad realizacji budżetu obywatelskiego w latach 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018:

 

Porównanie zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego w latach 2014 - 2018 (pdf) (37 pobrań)

3. Jakie kryteria muszą spełniać zgłaszane projekty?

Zgodnie z zapisem ust. 6 rozdz. I Regulaminu, zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:

 • posiadać cechy zadań inwestycyjnych,
 • być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym,
 • być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i z obowiązującą Strategią Miasta,
 • pozostawać w kompetencjach gminy (zadania własne gminy określone ustawą),
 • dotyczyć terenów i obiektów stanowiących własność gminy lub do których gmina posiada prawo nieodpłatnego dysponowania, z wyłączeniem m.in. terenów zamkniętych i terenów prywatnych,
 • dotyczyć terenów i obiektów gminnych o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji,
 • całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków, przeznaczonej na dany okręg,
 • całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem

4. Jaką maksymalną szacowaną wartość mogą mieć zgłaszane propozycje projektów?

Całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków, przeznaczonej na dany okręg. Zgodnie z ust. 4 rozdz. I Regulaminu Budżetu Obywatelskiego – na każdy z okręgów przeznacza się następujące kwoty wydatków:

okręg I 87.000,00 zł okręg II 110.000,00 zł
okręg III 42.000,00 zł okręg IV 79.000,00 zł
okręg V 51.000,00 zł okręg VI 84.000,00 zł
okręg VII 110.000,00 zł okręg VIII 83.000,00 zł
okręg IX 127.000,00 zł okręg X 103.000,00 zł
okręg XI 68.000,00 zł okręg XII 56.000,00 zł

5. Czy piętnastolatkowie, którzy ukończą wymagany minimalny wiek 16 lat dopiero w grudniu 2018 r. mogą wziąć udział w zgłaszaniu projektów i w głosowaniu?

Tak, mogą ponieważ Regulamin upoważnia do głosowania i zgłaszania projektów wszystkich mieszkańców, którzy ukończą 16 lat w 2018 r. i starszych.

 

6. Czy można zgłaszać projekty do realizacji w okręgu innym, niż jest się zameldowanym?

Nie, nie można zgłaszać projektów ani na nie głosować, jeżeli nie jest się zameldowanym w okręgu, którego dotyczą dane projekty.

 

7. Którzy mieszkańcy mają prawo zgłaszania projektów i potem głosowania na wybrane projekty?

Prawo zgłaszania projektów i głosowania na wybrane projekty mają mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2018 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie (na pobyt stały lub czasowy).

 

8. Który adres zameldowania będzie decydował o przynależności do okręgu, w przypadku gdy wnioskodawca lub głosujący posiada dwa zameldowania – na pobyt stały i czasowy na terenie miasta Tczewa?

Regulamin uprawnia do zgłaszania projektów i głosowania na wybrane projekty tych mieszkańców okręgów, którzy ukończą 16 lat w 2018 r. i starszych oraz są zameldowani na ich terenie. W przypadku podwójnego zameldowania, za ważniejszy przyjmuje się adres zameldowania na pobyt stały. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć podwójnego głosowania, np. w różnych okręgach.

 

9. Jak mogę się dowiedzieć, do którego okręgu jest przypisana moja ulica?

Wykaz wszystkich ulic, przypisanych do poszczególnych okręgów określa załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 r., który jest dostępny na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl oraz www.bo.tczew.pl

 

10. Czy zgłaszając projekt należy dołączyć listę osób popierających ten projekt?

Nie, nie ma konieczności dołączania listy osób popierających propozycję projektu. Obecny Regulamin nie przewiduje takiej procedury.

 

11. Czy będzie możliwe głosowanie elektroniczne na wybrane projekty?

Tak, Regulamin umożliwia głosowanie elektroniczne na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl oraz www.bo.tczew.pl, wg zasad określonych w załączniku nr 6 do Regulaminu albo umożliwia tradycyjne głosowanie na zakwalifikowane projekty – poprzez zbieranie głosów na liście poparcia, zgodnie z formularzem (zał. nr 4 i 5 do Regulaminu).

 

12. Czy będzie można poprzeć kilka projektów?

Tak, Regulamin umożliwia poparcie więcej niż jednego projektu przez mieszkańca danego okręgu, poprzez głosowanie tradycyjne lub elektroniczne.

 

13. Kto będzie decydował o zakwalifikowaniu zgłoszonych projektów do głosowania?

Weryfikacją zgłoszonych projektów oraz regulaminowym przeprowadzeniem całej procedury Budżetu Obywatelskiego będzie się zajmować powołany przez Prezydenta Miasta zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, składający się z urzędników miejskich.

 

14. W jakim terminie można zgłaszać propozycje projektów?

Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego należy składać na określonych formularzach (załącznik nr 3 do Regulaminu), w terminie określonym w harmonogramie, tj. od 20.10.2017 r. do 03.11.2017 r. do Biur Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 i w budynku byłego CED przy ul. 30-go Stycznia 1

 

15. W jaki sposób można ustalić dokładną lokalizację miejsca realizacji projektu (adres działki, numer geodezyjny działki), wymagany w formularzu zgłaszania projektów (zał. nr 3)?

W poprawnym ustaleniu lokalizacji proponowanego miejsca realizacji projektu pomoże System Informacji Przestrzennej (SIP), dostępny na stronie www.wrotatczewa.pl – w zakładce MIASTO -> System Informacji Przestrzennej (SIP) lub bezpośrednio pod adresem www.sip.tczew.pl

Pobierz i zobacz: Budżet Obywatelski 2018 - granice okręgów (jpg) (132 pobrania)

Nr okręgu Granice okręgu, wykaz ulic

I

 

ul. Elżbiety, ul. Kolejowa, ul. Krucza, ul. Łąkowa, ul. Młyńska, ul. Półwiejska, ul. Prosta, ul. Wierzbowa, ul. Wilcza, ul. Za Dworcem, ul. Żuławska, ul. Bosmańska, ul. Chłopska, ul. Czatkowska, ul. Dokerów, ul. Flisaków, ul. kpt Mamerta Stankiewicza, ul. Kapitańska, ul. Marynarska, ul. Nizinna, ul. Okrętowa, ul. Partyzantów, ul. Pionierów, ul. Portowców, ul. Retmańska, ul. Robotnicza, ul. Rzemieślnicza, ul. Spółdzielcza, ul. Stoczniowców, ul. Szyprów, ul. Wiślana, ul. Za Portem

II

ul. Armii Krajowej 1, 3, 3a, 3b (od ul. Kasztanowej do Al. Solidarności), ul. Armii Krajowej n-ry parzyste 2-86 oraz nr 85 (od ul. Jagiellońskiej do Al. Solidarności), ul. Gazety Tczewskiej , ul. Gryfa Pomorskiego, ul. H. Hass, ul. Harcerska, ul. Wł. Jurgo, ul. Obr. Tczewa, ul. Suchostrzygi Dworzec, ul. gen. Bora – Komorowskiego, ul. gen. Grota – Roweckiego, ul. gen. L. Okulickiego, ul. R. Traugutta, , ul. Działkowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowska, ul. Kasztanowa, ul. Topolowa, Al. Solidarności n-ry 9 -29 (od pn. granicy miasta do skrzyżowania z ul. Gdańską)

III

ul. Armii Krajowej n-ry nieparzyste 37-61 (od ul. Jagiellońskiej do ul. Żwirki), ul. J. Jasińskiego, ul. Kilińskiego, ul. Żwirki n-ry 1,25,38,41-44 (od ul. Armii Krajowej do Al. Kociewskiej), ul. Wł. Jagiełły 2,4,6,8, ul. Jagiellońska n-ry 31-55 (od ul. Skarszewskiej do ul. Wł. Jagiełły)

IV

ul. Akacjowa, ul. Armii Krajowej n-ry nieparzyste 11-35 (od ul. Kasztanowej do ul. Żwirki), ul. Brzozowa, ul. Jarzębinowa, ul. Jaworowa, ul. Jodłowa

V

Al. Kociewska (od ronda Kociewskiego do skrzyżowania z ul. Jagiellońską), ul. gen. Wł. Sikorskiego, ul. J. Korczaka, ul. Jagiellońska n-ry 1-29 i 56-66 (od ul. Wł. Jagiełły do Al. Solidarności ), ul. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Król. Marysieńki, ul. Król. Bony, ul. Lotnicza, ul. Rejtana, ul. Żwirki n-ry 11-22 i 52-61 (od Al. Kociewskiej do ul. Zygmunta Starego) , ul. St. Batorego, ul. Suchostrzycka, ul. Wigury, ul. Wł. Andersa, ul. Zygmunta Starego, ul. Wł. Jagiełły 1,3,5,7,9,11,12,13,15,

VI

Al. Kociewska (od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z Al. Solidarności i ul. Kazimierza Wielkiego) , ul. Braci Grimm, ul. Ch. Andersena, ul. Czerwonego Kapturka, ul. J. Brzechwy, ul. Jasia i Małgosi, ul. Kubusia Puchatka, ul. Pinokia, ul. Piotrowo, ul. Rokicka, ul. Szewczyka Dratewki, ul. Skarszewska, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Fabryczna, ul. Grunwaldzka, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. ks. Dobrawy, ul. Mieszka I, ul. Piaskowa, ul. Piastowska,Pl. Patriotów, ul. Przemysława II, ul. Rycerska, ul. Saperów, ul. Świętopełka, ul. Targowa , Al. Solidarności ( od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do torów kolejowych w rejonie ul. Piastowskiej)

VII

ul. Chłodna, ul. Jedności Narodu, , ul. Sadowa, ul. Saperska, ul. Dworcowa, ul. Gdańska, ul. Kaszubska, ul. Kozia, ul. Mostowa, ul. Nowy Rynek, ul. Południowa, ul. Pomira, ul. Pomorska, ul. Północna, Al. Solidarności n-ry 6, 8 (od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania z ul. Jagiellońską)

VIII

al. Zwycięstwa, ul. Niepodległości, ul. Wyzwolenia, ul. Warsztatowa, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Sobieskiego

IX

ul. 1 Maja, ul. Chopina, ul. Dominikańska, ul. Garncarska, ul. I. Paderewskiego, ul. J. Dąbrowskiego, ul. Jana z Kolna, ul. Kołłątaja, ul. Kopernika, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Król. Jadwigi, ul. Kręta, ul. Krótka, ul. ks. A. Kupczyńskiego, ul. ks. Ściegiennego, ul. Lecha, ul. Lipowa, ul. Łazienna, ul. Małgorzaty Samborówny, ul. Mestwina, ul. Mickiewicza, ul. Nad Wisłą, ul. Nowa, ul. Obr. Westerplatte, ul. Ogrodowa, ul. Okrzei, pl. gen. J. Hallera, pl. J. Piłsudskiego, pl. św. Grzegorza, ul. Podgórna, ul. Podmurna, ul. Rybacka, ul. Sambora, ul. Skromna, ul. Słowackiego, ul. St. kard. Wyszyńskiego, ul. Stara, ul. Stroma, ul. Strzelecka, ul. Wąska, ul. Wodna, ul. Zamkowa, ul. Żeglarska, ul. Bulwar Wiślany,

X

ul. 30 Stycznia, ul. Nowowiejska, ul. Orkana, ul. Polna, ul. Szkoły Morskiej, ul. Krasińskiego, ul. Matejki, ul. Parkowa, ul. Staszica, ul. Sienkiewicza, ul. Starowiejska, ul. Wybickiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Zielona, ul. Pułaskiego, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego, ul. gen. Bema, ul. J. Kusocińskiego, ul. Kasprowicza, ul. Konarskiego , ul. Sportowa, ul. Bałdowska n-ry 1-17 i 31-51 (od ronda do skrzyżowania z ul. Nowowiejską), ul. Czyżykowska n-ry 1-33 oraz 69-115 (od ul. Nowowiejskiej do ul. Kołłątaja)

XI

ul. A. Dygasińskiego, ul. A. Fredry, ul. A. Frycza Modrzewskiego, ul. A. Łajming, ul. A. Struga, ul. B. Głowackiego, ul. Biskupa K. Dominika, ul. C. Norwida, ul. Czyżewskiego, ul. Forsterów, ul. G. Zapolskiej, ul. J. Chełmońskiego, ul. J. Malczewskiego, ul. J. Przybosia, ul. J. Stanisławskiego, ul. J. Tuwima, ul. Jagalskiego, ul. K. Borchardta, ul. K. Gałczyńskiego, ul. R. Klima, ul. Kraziewicza, ul. ks. Bolta, ul. ks. Pasierba, ul. ks. Popiełuszki, ul. ks. ppłka Wryczy, ul. ks. Wł. Młyńskiego, ul. L. Bądkowskiego, ul. Cz. Miłosza, ul. L. Staffa, ul. L. Wyczółkowskiego, ul. R. Landowskiego, ul. płka Kuklińskiego, ul. por. Dambka, ul. por. Gierszewskiego, ul. ppłka Janika, ul. Przemysłowa, ul. Spacerowa, ul. St. Witkiewicza, ul. T. Boya-Żeleńskiego, ul. W. Kossaka, ul. Wita Stwosza, ul. Wł. Broniewskiego, ul. Wł. Reymonta, ul. Z. Nałkowskiej, ul. Bałdowska n-ry 18,19,26 ( od ul. Nowowiejskiej do granicy miasta) , ul. ks. Twardowskiego, ul. B. Prusa, ul. J. Iwaszkiewicza, ul. ks. B. Sychty, ul. Jabłoniowa, ul. Fr. Fenikowskiego, ul. St. Żeromskiego, ul. Wincentego Pola, ul. M. Konopnickiej, ul. Wybudowanie, ul. W. Szymborskiej, ul. Rotm. Witolda Pileckiego , Al. Solidarności 2 (od skrzyżowania z torami kolejowymi w rejonie ul. Piastowskiej do pd. granicy miasta Tczewa)

XII

ul. Ceglarska, ul. Czyżykowska n-ry 34, 37 i 63-68 (od ul. Nowowiejskiej do ul. Ceglarskiej), ul. K. K. Baczyńskiego, ul. J. Kochanowskiego, ul. Nadbrzeżna, ul. Orzeszkowej, ul. Reja, ul. Tetmajera

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok

1. Zebranie z mieszkańcami w sali obrad Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 1 (budynek byłego CED) 19.10.2017 r. godz. 16:00
2. Zgłaszanie projektów od 20.10.2017 r. do 03.11.2017 r.
3. Weryfikacja projektów do 08.12.2017 r.
4. Ogłoszenie listy projektów do 15.12.2017 r.
5. Głosowanie na zakwalifikowane projekty od 16.12.2017 r. do 05.01.2018 r. (włącznie)
6. Ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego do 25.01.2018 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 r.

Tryb zgłaszania projektów

 1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2018 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie.
 2. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 3 do Regulaminu. Formularze dostępne są na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 oraz przy ul. 30-go Stycznia 1 (były budynek CED).
 3. Wypełnione formularze zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu, składane są w wersji papierowej w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, określonym w ust. 2, osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Tczewie, pl. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: “Zgłoszenie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Tczew na 2018 rok”.
 4. Formularz zgłoszenia (załącznik nr 3) może dotyczyć zgłoszenia tylko jednego zadania (projektu).
 5. Zgłoszenie uważa się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola w formularzu zgłoszenia (załącznik nr 3).
 6. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt, nie później niż do 03.11.2017 r.

SIP oraz zgłaszanie projektów (propozycji) do 03.11.2017

System Informacji Przestrzennej (SIP)Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. zgłaszanie projektów (propozycji) trwa do 03.11.2017 r. Projekt można zgłosić za pomocą formularza (zał. nr 3 do Regulaminu). W poprawnym ustaleniu lokalizacji proponowanego miejsca realizacji projektu pomoże System Informacji Przestrzennej (SIP), dostępny na stronie www.wrotatczewa.pl – w zakładce MIASTO -> System Informacji Przestrzennej (SIP) lub bezpośrednio na stronie www.sip.tczew.pl

Budżet Obywatelski 2018 – zaczynamy

Niedawno zakończyła się realizacja tegorocznego Budżetu Obywatelskiego, teraz startujemy z kolejną, piątą edycją.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zatwierdził harmonogram Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2018 r. Zaproponowany został również regulamin nowej edycji. W związku z tym 19 października 2017 roku (godz. 16.00, sala obrad Rady Miejskiej – ul. 30 Stycznia 1) odbędzie się spotkanie, gdzie omówione zostaną zasady Budżetu Obywatelskiego, podzielimy się wtedy opiniami na temat zmian w Budżecie Obywatelskim oraz odbędzie się szeroka dyskusja na ten temat.