Realizacje

Okręg I

 1. „Rewitalizacja ulicy Królowej Jadwigi”

  W ramach zadania wyremontowano fragment nawierzchni z trylinki w ul. Królowej Jadwigi, wyprofilowano i uporządkowano skarpę, nasadzono zieleń, ustawiono donice, zamontowano wiatę na śmieci, wyremontowano odwodnienie liniowe chodników. Koszt zadania wyniósł ok. 50 000 zł.

 2. „Budowa skweru, budowa siłowni pod chmurką” (ul. Prosta)

  W ramach zadania zagospodarowany został skwer przy ul. Prostej w Tczewie. Wykonany został m.in. chodnik, wykonano nasadzenia zieleni, zamontowano ławki, zainstalowano urządzenia siłowni zewnętrznych (8 szt.). Koszt zadania wyniósł ok. 44 000 zł.

 3. „Montaż wiaty autobusowej”

  W ramach zadania zamontowana została wiata autobusowa przy ul. Czatkowskiej w Tczewie, ponadto utwardzona została nawierzchnia pod wiatę autobusową. Koszt zadania wyniósł ok. 5 000 zł.

Okręg II

 1. „Siłownia na świeżym powietrzu” (Górki I)

  W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznych (12 szt.), wyrównano nawierzchnię pod urządzenia, wykonano rekultywację trawnika na placu. Koszt zadania wyniósł ok. 22 000 zł.

 2. „Mały Plac Aktywności” (Górki I)

  W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw (8 szt.), zamontowano ławki, kosze na śmieci, wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe, wykonano nasadzenia zieleni oraz rekultywację trawnika na placu. Koszt zadania wyniósł ok. 50 000 zł.

 3. „Budowa siłowni pod chmurką i placu zabaw dla dzieci-os. Witosa” (Górki II)

  W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw (3 szt.), zamontowano ławkę, kosz na śmieci, wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (6 szt.), wykonano nasadzenia zieleni. Koszt zadania wyniósł ok. 31 000 zł.

Okręg III

 1. „Stojaki rowerowe na osiedlu Garnuszewskiego”

  W ramach zadania zamontowano łącznie 30 sztuk stojaków rowerowych. Koszt zadania – ok. 8 000 zł.

 2.  „Renowacja placu zabaw w os. Garnuszewskiego” (ul. Jedności Narodu)

  W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe (6 szt.) zamontowano ławki, kosz na śmieci, wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe, wykonano nasadzenia zieleni. Koszt zadania wyniósł ok. 50 000 zł.

 3. „Estetyczny i bezpieczny chodnik przy ul. Sobieskiego 22”

  Przebudowany został chodnik przy ul. Sobieskiego 22 w Tczewie o powierzchni 337 m2. Koszt zadania wyniósł ok. 42 000 zł.

Okręg IV

 1. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy klubie młodzieżowym „Przystań” – wyłożenie sztucznej nawierzchni”

  Wykonana została modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 450 m2, polegająca na położeniu nowej nawierzchni poliuretanowej o gr. 5 mm oraz na wymalowaniu linii boisk do gier zespołowych. Koszt zadania wyniósł ok. 50 000 zł.

 2. „Urządzenia zabawowo rekreacyjne dla dzieci i dorosłych w obrębie bloków wspólnotowych przy ul. Armii Krajowej 59 i 61

  W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe (5 szt.), zamontowano ławki, kosz na śmieci oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe dla placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 59 i 61 . Koszt zadania wyniósł ok. 50 000 zł.

 3.  „Wykonanie chodnika z adaptacją dla osób niepełnosprawnych wraz z miejscami parkingowymi oraz dojściami do nich w obrębie bloków wspólnotowych – ul. Jurgo 15 i 17”

  W ramach zadania przebudowany został chodnik przy ul. Jurgo 15 i 17 w Tczewie o powierzchni 150 m2. Wybudowano dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Koszt zadania wyniósł ok. 13 000 zł.

 4.  „Stojaki rowerowe na osiedlu Prątnica, Bajkowe-Piotrowo, Suchostrzygi”

  W ramach zadania zamontowano 19 sztuk stojaków rowerowych. Koszt zadania wyniósł ok. 5 000 zł.

 5. „Urządzenia rekreacyjno-zabawowe dla dzieci i dorosłych w obrębie bloków spółdzielczych przy ul. Armii Krajowej”

  W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe (4 szt.) zamontowano ławki oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe dla placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 43,45,47,49,51,53,57. Koszt zadania wyniósł ok. 50 000 zł.

 6. „Urządzenia rekreacyjno-rehabilitacyjne Siłowni pod chmurką” (os. Suchostrzygi)

  W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (10 szt.). Koszt zadania wyniósł ok. 19 000 zł.