Wyniki głosowania. Budżet Obywatelski 2018 – 17 projektów do realizacji

Na tegoroczny Budżet Obywatelski oddano 7755 ważnych głosów, 17 projektów zakwalifikowano do realizacji.

  • Głosowanie trwało od 16 grudnia 2017 roku do 5 stycznia 2018 r. (włącznie)
  • Zagłosowało 6028 osób, w tym 5068 w formie papierowej i 960 – przez Internet
  • Oddano 7755 głosów, w tym 6593 w formie papierowej i 1162 – przez Internet
  • Głosowali mieszkańcy w wieku od 16 do 94 lat (szczegóły na dole strony), najliczniej głosującą grupą byli tczewianie w wieku 30-40 oraz 55-67 lat
  • Łączna pula Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2018 to 1 mln zł

Do realizacji zakwalifikowane zostały projekty, które zdobyły największą liczbę głosów i jednocześnie koszty ich wykonania mieszczą się w puli określonej dla poszczególnych okręgów. Ostateczne koszty będą znane po przetargach, więc jeśli pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby realizowanych projektów. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki nie wyklucza również realizacji innych zgłoszonych projektów, w miarę możliwości finansowych budżetu miasta. Poniżej znajdują się szczegóły głosowania.

Wyniki Budżet Obywatelski, Tczew 2018

Zagłosowało 6028 osób: w tym 960 (15.93%) przez Internet i 5068 (84.07%) “papierowo”
Oddano 7755 głosów: w tym 1162 (14.98%) przez Internet oraz 6593 (85.02%) “papierowo”

Projekt oznaczony tym symbolem został przeznaczony do realizacji

Okręg 1

Kwota do podziału 87.000
Wszystkich głosów: 331 (4.27%) z 7755 w tym 50 (15.11%) przez Internet oraz 281 (84.89%) “papierowo”

1
Monitoring SP nr 7 i terenów rekreacyjnych na os. Staszica

Głosów: 331 (100%)

Okręg 2

Kwota do podziału 110.000
Wszystkich głosów: 1173 (15.13%) z 7755 w tym 105 (8.95%) przez Internet oraz 1068 (91.05%) “papierowo”

1
Poprawa
estetyki otoczenia hali sportowej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 8 im. Św. Wojciecha poprzez budowę wiaty śmietnikowej

Głosów: 102 (8.7%)
2

Kompleksowa modernizacja placu zabaw znajdującego się między ul.
Kasztanową a Al. Solidarności przy Klubie Młodzieżowym Przystań

Głosów: 439 (37.43%)
3
Modernizacja parkingu po 10 miejsc postojowych (ul. Jurgo)

Głosów: 349 (29.75%)
4
Modernizacja parkingu po 10 miejsc postojowych (ul. Armii Krajowej)

Głosów: 283 (24.13%)

Okręg 3

Kwota do podziału 42.000
Wszystkich głosów: 933 (12.03%) z 7755 w tym 39 (4.18%) przez Internet oraz 894 (95.82%) “papierowo”

1
Plac zabaw dla dzieci

Głosów: 125 (13.4%)
2
Zamontowanie stojaków z wiszącymi workami treningowymi dla dzieci

Głosów: 142 (15.22%)
3
Modernizacja placu zabaw przy ul. Władysława Jagiełły 2

Głosów: 666 (71.38%)

Okręg 4

Kwota do podziału 79.000
Wszystkich głosów: 607 (7.83%) z 7755 w tym 60 (9.88%) przez Internet oraz 547 (90.12%) “papierowo”

1
Rowerowy plac zabaw

Głosów: 27 (4.45%)
2
Modernizacja i rozbudowa terenów zielonych przy wieżowcu Akacjowa 4 i bloku Akacjowa 6

Głosów: 242 (39.87%)
3
Przebudowa chodnika przy ul. Jaworowej

Głosów: 338 (55.68%)

Okręg 5

Kwota do podziału 51.000
Wszystkich głosów: 172 (2.22%) z 7755 w tym 23 (13.37%) przez Internet oraz 149 (86.63%) “papierowo”

1
Ogrodzenie placu zabaw i rekreacji na terenie pomiędzy blokami Jagiełły 1-3

Głosów: 172 (100%)

Okręg 6

Kwota do podziału 84.000
Wszystkich głosów: 281 (3.62%) z 7755 w tym 152 (54.09%) przez Internet oraz 129 (45.91%) “papierowo”

1
Przebudowa ścieżki rowerowej na ul. Czerwonego Kapturka – projekt

Głosów: 64 (22.78%)
2
Przebudowa ścieżki rowerowej na ul. Kociewskiej – projekt

Głosów: 63 (22.42%)
3
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy bloku Rokicka 21

Głosów: 154 (54.8%)

Okręg 7

Kwota do podziału 110.000
Wszystkich głosów: 611 (7.88%) z 7755 w tym 157 (25.7%) przez Internet oraz 454 (74.3%) “papierowo”

1
Bulodrom – utwardzony plac do gry w boule

Głosów: 135 (22.09%)
2

Rozbudowa i ogrodzenie tzw. Małego placu na Jedności Narodu, budowa
boiska plażowego 3 w 1 (gra w piłkę nożną i piłkę ręczną ), rozbudowa
placu zabaw dla małych dzieci w trampoliny ziemne, bujaki-hamaki, statek
ze zjeżdżalniami dla dzieci, stoły piłkarzyki

Głosów: 294 (48.12%)
3
Zeskok klubowy do skoku wzwyż wraz z osprzętem, miejscem do przechowywania i przystosowaniem otoczenia

Głosów: 115 (18.82%)
4
Teren rekreacyjny – niecka na Jedności Narodu

Głosów: 43 (7.04%)
5
Skwer
na Jedności Narodu, tj.: Zadrzewienie i zakrzewienie części działki
208/2 i wyposażenie jej w elementy małej architektury tj. ławki z
oparciami i kosze na śmieci

Głosów: 24 (3.93%)

Okręg 8

Kwota do podziału 83.000
Wszystkich głosów: 1420 (18.31%) z 7755 w tym 147 (10.35%) przez Internet oraz 1273 (89.65%) “papierowo”

1
Zagospodarowanie i modernizacja terenu zielonego oraz modernizacja placu zabaw przy bloku Zwycięstwa 17

Głosów: 438 (30.85%)
2
Zagospodarowanie i modernizacja terenów zielonych między blokami Wyzwolenia 2 i 3 oraz pod wieżowcami Zwycięstwa 18

Głosów: 418 (29.44%)
3

Zagospodarowanie i modernizacja terenów zielonych koło wieżowca Al.
Zwycięstwa 20 i dwóch trójkątów zielonych pomiędzy wieżowcami Al.
Zwycięstwa 20 i 19

Głosów: 414 (29.15%)
4
Miejsca parkingowe

Głosów: 150 (10.56%)

Okręg 9

Kwota do podziału 127.000
Wszystkich głosów: 722 (9.31%) z 7755 w tym 193 (26.73%) przez Internet oraz 529 (73.27%) “papierowo”

1
Dbałość o wizerunek osiedla poprzez posadowienie półpodziemnych pojemników na odpady stałe wg załącznika

Głosów: 95 (13.16%)
2
Bezpieczna ulica Kołłątaja

Głosów: 37 (5.12%)
3
Rozbudowa i wymiana placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim

Głosów: 435 (60.25%)
4
Plac zabaw dla maluchów oraz dodatkowe urządzenia do siłowni

Głosów: 155 (21.47%)

Okręg 10

Kwota do podziału 103.000
Wszystkich głosów: 70 (0.9%) z 7755 w tym 70 (100%) przez Internet oraz 0 (0%) “papierowo”

1
Plac zabaw Niecka Czyżykowska, Wielki Statek Zabawowy

Głosów: 70 (100%)

Okręg 11

Kwota do podziału 68.000
Wszystkich głosów: 1357 (17.5%) z 7755 w tym 118 (8.7%) przez Internet oraz 1239 (91.3%) “papierowo”

1
Zakup wyposażenia do świetlicy na os. Witosa

Głosów: 919 (67.72%)
2
Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Ks. B. Sychty

Głosów: 62 (4.57%)
3
Integracyjny plac zabaw na Górkach II

Głosów: 346 (25.5%)
4
Zagospodarowanie terenu zielonego – etap II

Głosów: 30 (2.21%)

Okręg 12

Kwota do podziału 56.000
Wszystkich głosów: 78 (1.01%) z 7755 w tym 48 (61.54%) przez Internet oraz 30 (38.46%) “papierowo”

1
Zagospodarowanie, modernizacja terenu zielonego na działce 822 / 6 obr. 9

Głosów: 78 (100%)

Statystyka roczników, które głosowały

2001 = 51 osób (16 lat)
0.86%
2000 = 50 osób (17 lat)
0.84%
1999 = 49 osób (18 lat)
0.82%
1998 = 47 osób (19 lat)
0.79%
1997 = 62 osób (20 lat)
1.04%
1996 = 64 osób (21 lat)
1.08%
1995 = 71 osób (22 lat)
1.19%
1994 = 66 osób (23 lat)
1.11%
1993 = 68 osób (24 lat)
1.14%
1992 = 102 osób (25 lat)
1.71%
1991 = 91 osób (26 lat)
1.53%
1990 = 100 osób (27 lat)
1.68%
1989 = 99 osób (28 lat)
1.66%
1988 = 102 osób (29 lat)
1.71%
1987 = 123 osób (30 lat)
2.07%
1986 = 141 osób (31 lat)
2.37%
1985 = 136 osób (32 lat)
2.28%
1984 = 127 osób (33 lat)
2.13%
1983 = 125 osób (34 lat)
2.1%
1982 = 121 osób (35 lat)
2.03%
1981 = 126 osób (36 lat)
2.12%
1980 = 126 osób (37 lat)
2.12%
1979 = 132 osób (38 lat)
2.22%
1978 = 112 osób (39 lat)
1.88%
1977 = 116 osób (40 lat)
1.95%
1976 = 109 osób (41 lat)
1.83%
1975 = 100 osób (42 lat)
1.68%
1974 = 95 osób (43 lat)
1.6%
1973 = 86 osób (44 lat)
1.44%
1972 = 84 osób (45 lat)
1.41%
1971 = 82 osób (46 lat)
1.38%
1970 = 74 osób (47 lat)
1.24%
1969 = 66 osób (48 lat)
1.11%
1968 = 69 osób (49 lat)
1.16%
1967 = 54 osób (50 lat)
0.91%
1966 = 77 osób (51 lat)
1.29%
1965 = 77 osób (52 lat)
1.29%
1964 = 78 osób (53 lat)
1.31%
1963 = 96 osób (54 lat)
1.61%
1962 = 107 osób (55 lat)
1.8%
1961 = 113 osób (56 lat)
1.9%
1960 = 99 osób (57 lat)
1.66%
1959 = 115 osób (58 lat)
1.93%
1958 = 121 osób (59 lat)
2.03%
1957 = 140 osób (60 lat)
2.35%
1956 = 149 osób (61 lat)
2.5%
1955 = 124 osób (62 lat)
2.08%
1954 = 151 osób (63 lat)
2.54%
1953 = 140 osób (64 lat)
2.35%
1952 = 178 osób (65 lat)
2.99%
1951 = 158 osób (66 lat)
2.65%
1950 = 117 osób (67 lat)
1.97%
1949 = 97 osób (68 lat)
1.63%
1948 = 76 osób (69 lat)
1.28%
1947 = 59 osób (70 lat)
0.99%
1946 = 53 osób (71 lat)
0.89%
1945 = 59 osób (72 lat)
0.99%
1944 = 43 osób (73 lat)
0.72%
1943 = 34 osób (74 lat)
0.57%
1942 = 34 osób (75 lat)
0.57%
1941 = 39 osób (76 lat)
0.66%
1940 = 32 osób (77 lat)
0.54%
1939 = 29 osób (78 lat)
0.49%
1938 = 21 osób (79 lat)
0.35%
1937 = 22 osób (80 lat)
0.37%
1936 = 20 osób (81 lat)
0.34%
1935 = 9 osób (82 lat)
0.15%
1934 = 11 osób (83 lat)
0.18%
1933 = 8 osób (84 lat)
0.13%
1932 = 15 osób (85 lat)
0.25%
1931 = 7 osób (86 lat)
0.12%
1930 = 4 osób (87 lat)
0.07%
1929 = 6 osób (88 lat)
0.1%
1928 = 1 osób (89 lat)
0.02%
1927 = 1 osób (90 lat)
0.02%
1926 = 1 osób (91 lat)
0.02%
1925 = 1 osób (92 lat)
0.02%
1924 = 3 osób (93 lat)
0.05%
1923 = 1 osób (94 lat)
0.02%