Lista niezakwalifikowanych projektów – rok 2017

Lista projektów niespełniających kryteria Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2017 r.

Okręg III

 

 1. Program opieki nad kotami miejskimi w Tczewie-sterylizacje i kastracje, wraz z odpchleniem, odrobaczeniem i odłowieniem

– wnioskodawca: Danuta Kowalewska, nr rejestracyjny projektu: 32,

– lokalizacja, uzasadnienie:

 • cały okręg III,
 • zgłoszony projekt nie spełnia warunków ujętych w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2017 r., rozdział I, ust. 6 pkt 1, ponieważ nie posiada cech zadania inwestycyjnego. Ponadto na terenie miasta są realizowane  zadania opisane w zgłoszonym projekcie – w ramach „Programu opieki nad zwięrzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew”.

 

Okręg IV

 

 1. Mini boisko do gry w piłkę nożną

– wnioskodawca:  Marek Byczkowski, Tomasz Klimczak, nr rejestracyjny projektu: 30,

– lokalizacja, uzasadnienie:

 • nr 216/2, obręb 4, ul. Akacjowa,
 • zgłoszony projekt nie jest możliwy do realizacji ze względu na brak wolnej (niezagospodarowanej) powierzchni w celu wybudowania mini boiska do gry w piłkę nożną na terenie wskazanej działki wraz z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa.

 

Okręg VI

 

 1. Budowa parkingu przy ul. Andersena /J. Brzechwy

 – wnioskodawca:  Marcelina Gowin, nr rejestracyjny projektu: 16,

– lokalizacja, uzasadnienie:

 • nr 35, obręb 11, ul. J. Brzechwy,
 • realizacja zgłoszonego projektu wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę , tym samym nie spełnia zapisu rozdziału I, ust.6 pkt 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2017, wskazującego warunki jakie muszą spełniać
 1. Budowa parkingu przy ul. Andersena/al. Kociewska

– wnioskodawca:  Marcelina Gowin, nr rejestracyjny projektu: 17,

– lokalizacja, uzasadnienie:

 • nr 58 , obręb 11, al. Kociewska,
 • realizacja zgłoszonego projektu wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, tym samym nie spełnia zapisu rozdziału I, ust.6 pkt 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2017, wskazującego warunki jakie muszą spełniać projekty.
 1. Budowa parkingu przy ul. J. Brzechwy/al. Kociewska

– wnioskodawca:  Marcelina Gowin, nr rejestracyjny projektu: 18,

– lokalizacja, uzasadnienie:

 • nr 65, obręb 11, al. Kociewska,
 • realizacja zgłoszonego projektu wymaga uzyskania decyzji pozwolenia  na budowę, tym samym nie spełnia zapisu rozdziału I, ust.6 pkt 1 regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2017, wskazującego  warunki jakie muszą spełniać projekty.

 

Okręg VIII

 

 1. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wojska Polskiego od strony szczytowej bloków Zwycięstwa 1, 2, 3, 4

– wnioskodawca: Marian Musiał, nr rejestracyjny projektu: 2,

– lokalizacja, uzasadnienie:

 • nr 247/2, obręb 6, ul. Wojska Polskiego
 • zgłoszony projekt nie spełnia wymogów formalnych tj.: wykorzystano nieaktualny druk zgłoszenia, nie zamieszczono danych pozwalających na weryfikację uprawnień osoby zgłaszającej projekt, nie złożono podpisu osoby zgłszającej projekt, tym samym nie spełniono warunków określonych w rozdziale III, ust.2 pkt 2 i 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2017 r. Ponadto ścieżka rowerowa, która została zgłoszona do realizacji w projekcie stanowi fragment ścieżki rowerowej, która przewidziana jest do realizacji w 2017 r. przez Miejski Zarząd Dróg.
 1. Nowe życie „Kanonki”

– wnioskodawca:  Agnieszka Dziewiątkowska, nr rejestracyjny projektu:13,

– lokalizacja, uzasadnienie:

 • nr. 490/6 obręb 6, ul. Warsztatowa,
 • zgłoszony projekt jest niezgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i tym samym nie spełnia warunków określonych w rozdziale I, ust.6. pkt 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2017 r.

 

Okręg IX

 

 1. Rewitalizacja Parku Miejskiego – etap I

– wnioskodawca:  Lucyna Janicka, nr rejestracyjny projektu: 24,

– lokalizacja, uzasadnienie:

 • d nr 523/6, obręb 8, ul. H. Kołłątaja,
 • obecnie jest  prowadzone  postępowanie administracyjne przez  Pomorskiego  Wojewódzkiego  Konseratora  Zabytków w Gdańsku w sprawie wpisu do rejestru zabytków  terenu Parku Miejskiego w Tczewie, stąd do czasu zakończenia procedury wpisowej zasadnym będzie wstrzymanie wszelkich działań inwestycyjnych mogących znacząco wpłynąć na zabytek. Po dokonaniu wpisu do rejestru zabytków podjęcie jakichkolwiek działań inwestycyjnych w Parku Miejskim będzie wymagało uzyskania uzgodnienia i pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ponadto zasadnym byłoby sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej odnośnie rewitalizacji Parku Miejskiego w Tczewie przed przystąpieniem do realizacji  jakichkolwiek zamierzeń inwestycyjnych.
 1. Pierwszy Parklet w Tczewie

– wnioskodawca: Maksymilian Flemming, nr rejestracyjny projektu: 39,

– lokalizacja, uzasadnienie:  

 • nr 83, obręb 8, ul. Obrońców Westerplatte 6,
 • zgłoszony projekt nie spełnia warunków ujętych w rozdziale I, ust. 6 pkt 7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2017 r., ponieważ miałby być realizowany na działce prywatnej.

 

Okręg XII

 

 1. Budowa chodnika wzdłuż budynku ul. Tetmajera 2 (od strony balkonów)

– wnioskodawca:  Tomasz Tobiański, nr rejestracyjny projektu: 15,

– lokalizacja, uzasadnienie:  

 • nr 822/6, obręb 9, ul. Tetmajera 2,
 • działka, na której miałby zostać wybudowany chodnik została wydzielona z przeznaczeniem dla wspólnoty mieszkaniowej na poszerzenie działek pod budynki, które nie spełniają wymogów działki budowlanej – w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zagospodarowanie terenu powinno obejmować poszczególne działki w sposób umożliwiający ich samodzielne funkcjonowanie. W przypadku utrwalenia czy tworzenia nowych ogólnodostępnych ciagów pieszych konieczne będą nowe wydzielenia geodezyjne z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną.
 1. Naprawa i budowa chodników

– wnioskodawca: Arkadiusz Grabowski, nr rejestracyjny projektu: 11,

– lokalizacja, uzasadnienie:   

 • nr 365/1, 822/6, 822/10, 822/11, 822/5, 723/15, 723/18, obręb 9,   ul. Tetmajera 1, 2, ul. J. Kochanowskiego 1, 2,
 • działka, na której miałby zostać wybudowany chodnik została wydzielona z przeznaczeniem dla wspólnoty mieszkaniowej na poszerzenie dla działek pod budynki, które nie spełniają wymogów działki budowlanej – w trybie 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zagospodarowanie terenu powinno obejmować poszczególne działki w sposób umożliwiający ich samodzielne funkcjonowanie. W przypadku utrwalenia czy tworzenia nowych ogólnodostępnych ciągów pieszych konieczne będą nowe wydzielenia geodezyjne z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną.

Chodniki, które przewidziane byłyby do remontu nie spełniają warunków ujętych w rozdziale I, ust. 6 pkt 1 Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2017 r.