Lista niezakwalifikowanych projektów – rok 2016

Lista projektów spełniających kryteria Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2016 r.

Okręg IV

Całkowita kwota do podziału: 150.000,00 zł

Street Workout Park

  • wnioskodawca: Marek Byczkowski, nr 38,
  • lokalizacja, uzasadnienie: dz.116/4 obr.5 , skwer przy ul. Żwirki,

wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2016 rok – zapisów regulaminu, rozdział II ust. 1 – autor projektu nie jest zameldowany na terenie okręgu IV.

 

Okręg V

Całkowita kwota do podziału: 150.000,00 zł

Siłownia pod chmurką

  • wnioskodawca: Marek Byczkowski, nr 26,
  • lokalizacja, uzasadnienie: Gimnazjum nr 3

wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2016 rok – zapisów regulaminu, rozdział II ust. 1 – zgłoszony przez Wnioskodawcę projekt dotyczy zamierzenia z innego okręgu (okręgu IV).

 

Okręg VI

Całkowita kwota do podziału: 90.000,00 zł

Wykonanie dojścia (dojazdu) do działek ROD „Kolejarz”

  • wnioskodawca: Zbigniew Smok, nr 11,
  • lokalizacja, uzasadnienie: dz. nr 4 obr. 7 , ul. Krucza,

wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2016 rok – zapisów regulaminu, rozdział I, ust. 6 pkt. 6 i 8 – w związku z planowaną jeszcze budową ostatnich budynków mieszkalnych przy ul. Prostej, po wyremontowanej drodze odbywałby się ruch ciężkich pojazdów budowlanych, który mógłby przyczynić się do jej uszkodzenia. Stąd droga (chodnik i nawierzchnia jezdni) zostanie kompleksowo przebudowana po zakończeniu budowy ostatnich budynków mieszkalnych.

 

Okręg VII

Całkowita kwota do podziału: 140.000,00 zł

Wykonanie parkingu dla pojazdów osobowych do 10 miejsc parkingowych

  • wnioskodawca: Andrzej Chamski, nr 39,
  • lokalizacja, uzasadnienie: dz. nr 290/1 i 307 obr. 6, ul. Niepodległości,

wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2016 rok – zapisów regulaminu rozdział I ust. 6 pkt 7, 12, 13 – brak jest oświadczenia Zarządcy dz. nr 307 – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Okręg VIII

Całkowita kwota do podziału: 90.000,00 zł

Iluminacja światła wiaduktu

  • wnioskodawca: Arkadiusz Grabowski, nr 1
  • lokalizacja, uzasadnienie: ul. Wojska Polskiego ;

projekt nie spełnia warunków Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r. – rozdział II ust. 1– Wnioskodawca projektu nie jest zameldowany w Okręgu VIII.