Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2016 rok

1. Zebranie z mieszkańcami w sali obrad Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 1 (budynek byłego CED) 15.10.2015 r. godz. 16:00
2. Zgłaszanie projektów od 16.10.2015 r. do 06.11.2015 r.
3. Weryfikacja projektów do 11.12.2015 r.
4. Ogłoszenie listy projektów do 21.12.2015 r.
5. Głosowanie na zakwalifikowane projekty od 22.12.2015 r. do 10.01.2016 r.
6. Losowanie projektów, które otrzymały równą liczbę głosów, w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy pl. J. Piłsudskiego 1 do 27.01.2016 r.
7. Ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego do 29.01.2016 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2016 r.