Wyniki głosowania. Budżet Obywatelski 2015 – 24 projekty do realizacji

Na tegoroczny Budżet Obywatelski oddano 10 292 ważne głosy, 24 projekty zakwalifikowano do realizacji.

  • Głosowanie trwało od 6 do 27 marca 2015 r.
  • Zagłosowało 6238 osób, w tym 4894 w formie papierowej i 1344 – przez Internet
  • Oddano 11 499 głosów, w tym 10 292 głosy ważne (7965 – oddano tradycyjnie-papierowo, 2327 – przez Internet)
  • Głosowali mieszkańcy w wieku od 16 do 98 lat, najliczniej głosującą grupą byli tczewianie w wieku 30-40 oraz 45-60 lat
  • Łączna pula Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2015 to 1 mln zł

Do realizacji zakwalifikowane zostały projekty, które zdobyły największą liczbę głosów i jednocześnie koszty ich wykonania mieszczą się w puli określonej dla poszczególnych okręgów. Ostateczne koszty będą znane po przetargach, więc jeśli pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby realizowanych projektów. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki nie wyklucza również realizacji innych zgłoszonych projektów, w miarę możliwości finansowych budżetu miasta. Poniżej znajdują się szczegóły głosowania.

Wyniki Budżet Obywatelski, Tczew 2015

Zagłosowało 6238 osób: w tym 1344 (21.55%) przez Internet i 4894 (78.45%) „papierowo”
Oddano 10292 głosów: w tym 2327 (22.61%) przez Internet oraz 7965 (77.39%) „papierowo”

Projekt oznaczony tym symbolem został przeznaczony do realizacji

Okręg 1

Kwota do podziału 100.000
Wszystkich głosów: 2237 (21.74%) z 10292 w tym 511 (22.84%) przez Internet oraz 1726 (77.16%) „papierowo”

1
Iluminacje świąteczne (na słupach oświetleniowych przy al. Kociewskiej)

Głosów: 58 (2.59%)
2
Wykonanie placu zabaw na osiedlu Bajkowym

Głosów: 339 (15.15%)
3
Ogrodzenie placu zabaw oraz siłowni na os. Witosa pomiędzy ul. A. Frycza – Modrzewskiego a ul. W. Broniewskiego oraz montaż słupa oświetleniowego

Głosów: 639 (28.57%)
4
Rozwój i doposażenie placu zabaw i siłowni "pod chmurką" na terenie rekreacyjnym przy ul. J. Stanisławskiego

Głosów: 302 (13.5%)
5
Plac aktywności dla młodzieży między ul. A. Frycza – Modrzewskiego i ul. W. Broniewskiego

Głosów: 519 (23.2%)
6
Przebudowa chodnika na skwerze 750-lecia Miasta Tczewa (pomiędzy ul. Broniewskiego i ul. Modrzewskiego) oraz montaż barierek ochronnych wzdłuż placu zabaw dla dzieci

Głosów: 39 (1.74%)
7
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Reymonta – montaż trzech progów zwalniających

Głosów: 29 (1.3%)
8
Budowa parkingu przy pl. Papieskim – ul. Rokicka

Głosów: 312 (13.95%)

Okręg 2

Kwota do podziału 160.000
Wszystkich głosów: 1472 (14.3%) z 10292 w tym 476 (32.34%) przez Internet oraz 996 (67.66%) „papierowo”

1
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ceglarskiej na odcinku od ul. Nadbrzeżnej do wjazdu na boisko piłkarskie – dz. nr 23 obręb 14, 375 obr. 9

Głosów: 54 (3.67%)
2
Plac zabaw na os. Czyżykowo (między blokami przy ul. Tetmajera i ul. Kochanowskiego)

Głosów: 123 (8.36%)
3
Oświetlenie ciągu pieszego położonego wzdłuż ul. Orzeszkowej 1-5 od strony niecki

Głosów: 394 (26.77%)
4
Parking przy ul. Orkana 3

Głosów: 87 (5.91%)
5
Plac zabaw dla milusińskich

Głosów: 115 (7.81%)
6
Zatoki parkingowe przy ul. Starowiejskiej

Głosów: 59 (4.01%)
7
Uspokojenie ruchu na osiedlu Bema i wokół Szkoły Podstawowej nr 10

Głosów: 67 (4.55%)
8
Teren rekreacyjny – niecka na osiedlu Czyżykowo

Głosów: 344 (23.37%)
9
Parking przy ul. Ceglarskiej

Głosów: 229 (15.56%)

Okręg 3

Kwota do podziału 120.000
Wszystkich głosów: 590 (5.73%) z 10292 w tym 179 (30.34%) przez Internet oraz 411 (69.66%) „papierowo”

1
Budowa boiska do siatkówki plażowej na bulwarze nadwiślańskim

Głosów: 62 (10.51%)
2
"Podwórkowa orkiestra" – budowa muzycznego placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowo – Sąsiedzkiej przy ul. Zamkowej 26

Głosów: 115 (19.49%)
3
Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. J. Dąbrowskiego

Głosów: 26 (4.41%)
4
Siłownia "pod chmurką" na placu przy ul. Wąskiej

Głosów: 364 (61.69%)
5
Bezpieczna droga do "Katolika" – uspokojenie ruchu na skrzyżowaniu ul. Chopina/Wodnej i Rybackiej

Głosów: 23 (3.9%)

Okręg 4

Kwota do podziału 150.000
Wszystkich głosów: 2239 (21.75%) z 10292 w tym 234 (10.45%) przez Internet oraz 2005 (89.55%) „papierowo”

1
Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej 51-53

Głosów: 469 (20.95%)
2
Siłownia "pod chmurką" przy ul. Armii Krajowej 59-61

Głosów: 682 (30.46%)
3
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodniki) w sąsiedztwie budynków wspólnotowych przy ul. Jurgo

Głosów: 626 (27.96%)
4
Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z elementami siłowni "pod chmurką"

Głosów: 382 (17.06%)
5
Remont chodników w ul. Jagiełły

Głosów: 80 (3.57%)

Okręg 5

Kwota do podziału 150.000
Wszystkich głosów: 1408 (13.68%) z 10292 w tym 321 (22.8%) przez Internet oraz 1087 (77.2%) „papierowo”

1
Plac rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Topolowej

Głosów: 65 (4.62%)
2
Plac zabaw na osiedlu TTBS, przy ul. gen. L. Okulickiego

Głosów: 499 (35.44%)
3
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodników) w sąsiedztwie budynków przy ul. Armii Krajowej

Głosów: 671 (47.66%)
4
Kładka pieszo-rowerowa nad kan. Młyńskim – etap I

Głosów: 123 (8.74%)
5
"Salon miejski" nad kanałem Młyńskim

Głosów: 50 (3.55%)

Okręg 6

Kwota do podziału 90.000
Wszystkich głosów: 502 (4.88%) z 10292 w tym 103 (20.52%) przez Internet oraz 399 (79.48%) „papierowo”

1
Modernizacja placu zabaw przy ul. Portowców wraz z budową siłowni "pod chmurką"

Głosów: 253 (50.4%)
2
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej wraz z siłownią

Głosów: 249 (49.6%)

Okręg 7

Kwota do podziału 140.000
Wszystkich głosów: 1052 (10.22%) z 10292 w tym 276 (26.24%) przez Internet oraz 776 (73.76%) „papierowo”

1
Obsadzenie szczytu skarpy żywopłotem ozdobnym, przy al. Zwycięstwa 18-20

Głosów: 115 (10.93%)
2
Montaż stojaków na rowery przy al. Zwycięstwa 19

Głosów: 114 (10.84%)
3
Remont chodnika obok przychodni lekarskiej przy ul. Niepodległości

Głosów: 137 (13.02%)
4
Remont schodów na skarpie, prowadzących do budynków nr 18, 19, 20, przy al. Zwycięstwa

Głosów: 124 (11.79%)
5
Remont chodnika przy al. Zwycięstwa 20

Głosów: 98 (9.32%)
6
Remont schodów w skarpie, w sąsiedztwie budynku nr 20 przy al. Zwycięstwa od strony ul. Wojska Polskiego

Głosów: 105 (9.98%)
7
Ustawienie 2 szt. "psich pakietów", w rejonie al. Zwycięstwa i ul. Sobieskiego

Głosów: 104 (9.89%)
8
Poszerzenie parkingu od strony hydroforni kosztem zawężenia chodnika (al. Zwycięstwa 19)

Głosów: 109 (10.36%)
9
Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę polbrukową (przed budynkiem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie)

Głosów: 9 (0.86%)
10
Rozbudowa placu zabaw – "PIRAMIDA wg pomysłu Urbana"

Głosów: 65 (6.18%)
11
Rozbudowa placu zabaw – "STATEK wg pomysłu Urbana"

Głosów: 72 (6.84%)

Okręg 8

Kwota do podziału 90.000
Wszystkich głosów: 792 (7.7%) z 10292 w tym 227 (28.66%) przez Internet oraz 565 (71.34%) „papierowo”

1
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od wjazdu do TCSiR do ul. Wojska Polskiego 31

Głosów: 29 (3.66%)
2
Modernizacja chodnika przy ul. Grunwaldzkiej

Głosów: 195 (24.62%)
3
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji – wyłożenie nawierzchni poliuretanowej

Głosów: 136 (17.17%)
4
Plac zabaw "pod chmurką" przy ul. Przemysława II

Głosów: 90 (11.36%)
5
Integracyjny plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej

Głosów: 296 (37.37%)
6
Wygodny, estetyczny i bezpieczny chodnik przy ul. Grunwaldzkiej i Mieszka I

Głosów: 46 (5.81%)

UWAGA, mimo że projekt nr 4 w okręgu nr 7 (Remont schodów na skarpie, prowadzących do budynków nr 18, 19, 20, przy al. Zwycięstwa) uzyskał drugie miejsce w głosowaniu, nie zakwalifikował się do realizacji z uwagi na koszty – realizacja dwóch pierwszych projektów przekroczyłaby pulę 140 tys. zł. Z tego powodu, do wykonania przyjęto inne projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów i jednocześnie mieszczą się w kwocie 140 tys. zł. (Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2015, rozdz. 5 ust. 3 i 4: Regulamin)

Statystyka roczników, które głosowały

1999 = 18 osób (16 lat)
0.29%
1998 = 59 osób (17 lat)
0.96%
1997 = 72 osób (18 lat)
1.18%
1996 = 88 osób (19 lat)
1.44%
1995 = 96 osób (20 lat)
1.57%
1994 = 78 osób (21 lat)
1.27%
1993 = 84 osób (22 lat)
1.37%
1992 = 94 osób (23 lat)
1.54%
1991 = 106 osób (24 lat)
1.73%
1990 = 102 osób (25 lat)
1.67%
1989 = 125 osób (26 lat)
2.04%
1988 = 114 osób (27 lat)
1.86%
1987 = 123 osób (28 lat)
2.01%
1986 = 115 osób (29 lat)
1.88%
1985 = 111 osób (30 lat)
1.81%
1984 = 130 osób (31 lat)
2.12%
1983 = 139 osób (32 lat)
2.27%
1982 = 151 osób (33 lat)
2.47%
1981 = 125 osób (34 lat)
2.04%
1980 = 133 osób (35 lat)
2.17%
1979 = 149 osób (36 lat)
2.43%
1978 = 144 osób (37 lat)
2.35%
1977 = 147 osób (38 lat)
2.4%
1976 = 127 osób (39 lat)
2.07%
1975 = 122 osób (40 lat)
1.99%
1974 = 124 osób (41 lat)
2.03%
1973 = 119 osób (42 lat)
1.94%
1972 = 104 osób (43 lat)
1.7%
1971 = 119 osób (44 lat)
1.94%
1970 = 83 osób (45 lat)
1.36%
1969 = 65 osób (46 lat)
1.06%
1968 = 95 osób (47 lat)
1.55%
1967 = 94 osób (48 lat)
1.54%
1966 = 84 osób (49 lat)
1.37%
1965 = 88 osób (50 lat)
1.44%
1964 = 91 osób (51 lat)
1.49%
1963 = 92 osób (52 lat)
1.5%
1962 = 87 osób (53 lat)
1.42%
1961 = 91 osób (54 lat)
1.49%
1960 = 117 osób (55 lat)
1.91%
1959 = 105 osób (56 lat)
1.72%
1958 = 102 osób (57 lat)
1.67%
1957 = 89 osób (58 lat)
1.45%
1956 = 102 osób (59 lat)
1.67%
1955 = 122 osób (60 lat)
1.99%
1954 = 131 osób (61 lat)
2.14%
1953 = 113 osób (62 lat)
1.85%
1952 = 126 osób (63 lat)
2.06%
1951 = 107 osób (64 lat)
1.75%
1950 = 116 osób (65 lat)
1.89%
1949 = 88 osób (66 lat)
1.44%
1948 = 89 osób (67 lat)
1.45%
1947 = 93 osób (68 lat)
1.52%
1946 = 63 osób (69 lat)
1.03%
1945 = 35 osób (70 lat)
0.57%
1944 = 43 osób (71 lat)
0.7%
1943 = 40 osób (72 lat)
0.65%
1942 = 33 osób (73 lat)
0.54%
1941 = 40 osób (74 lat)
0.65%
1940 = 34 osób (75 lat)
0.56%
1939 = 35 osób (76 lat)
0.57%
1938 = 25 osób (77 lat)
0.41%
1937 = 24 osób (78 lat)
0.39%
1936 = 23 osób (79 lat)
0.38%
1935 = 22 osób (80 lat)
0.36%
1934 = 24 osób (81 lat)
0.39%
1933 = 9 osób (82 lat)
0.15%
1932 = 18 osób (83 lat)
0.29%
1931 = 14 osób (84 lat)
0.23%
1930 = 12 osób (85 lat)
0.2%
1929 = 12 osób (86 lat)
0.2%
1928 = 8 osób (87 lat)
0.13%
1927 = 5 osób (88 lat)
0.08%
1926 = 3 osób (89 lat)
0.05%
1925 = 2 osób (90 lat)
0.03%
1924 = 4 osób (91 lat)
0.07%
1923 = 2 osób (92 lat)
0.03%
1922 = 3 osób (93 lat)
0.05%
1917 = 1 osób (98 lat)
0.02%