Lista niezakwalifikowanych projektów – rok 2015

Lista projektów niespełniających kryteriów Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2015 r.

Okręg I

1. Rodzinny plac zabaw  przy ul. 30-go Stycznia

 • wnioskodawca: Anna Czyżewska, nr 22,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 324/11 obr. 13, ul. 30-go Stycznia;
  wnioskodawca projektu nie spełnia warunku opisanego w rozdziale II ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r. Wnioskodawca projektu jest zameldowany na terenie innego okręgu (I)  niż okręg , na terenie  którego realizowany byłby projekt (okręg II ).

2. Przebudowa połączenia ul. Norwida z DK 91

 • wnioskodawca: Karol Hennig, nr 43,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 301,obr.13, ul. Norwida;
  projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r., rozdział III ust.1 pkt. 4);
  skrzyżowanie ul. Norwida z drogą krajową nr 91 jest objęte zakresem inwestycji – rozbudową Drogi Krajowej nr 91, realizowanej obecnie przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

3. Przebudowa wyjazdu z ul. Kossaka w Tczewie

 • wnioskodawca: Karol Hennig, nr 44,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 196 obr. 10, ul. Kossaka;
  projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r., rozdział III ust.1 pkt. 4); wjazdu z ul. Kossaka nie przewiduje się w obowiązującym Miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, wjazd nie jest zgodny z przepisami i nie zostanie wykonany oraz zaakceptowany przez GDDKiA.

4.    Siłownia w plenerze, ul. Brzechwy/al. Kociewska

 • wnioskodawca: Marcin Bałut, nr 50,
 • lokalizacja, uzsadnienie:
  dz. nr 65 obr. 11, ul. Brzechwy/al. Kociewska;
  projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r., rozdział I ust.6 pkt. 3). Proponowany projekt nie jest zgodny z zapisami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Okręg II

1. Tor wrotkarski na terenie niecki Czyżykowo

 • wnioskodawca: Tomasz Tobiański, nr 61,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. 325/10 obr. 9, niecka Czyżykowo, ul. Nadbrzeżna, Konarskiego;
  projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r., rozdział I ust.6 pkt. 3). Proponowany projekt nie jest zgodny z zapisami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Okręg III

1. Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie

 • wnioskodawca: Bożena Chylicka, Gabriela Makać, Krzysztof Misiewicz, nr 56
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 72/2 obr. 7, Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Obr. Westerplatte;
  Projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r., rozdział III ust.1 pkt. 4) – realizacja skoczni koliduje z technicznymi warunkami zamierzonej do przeprowadzenia w 2015 roku realizacji remontu sali gimnastycznej w SP nr 5.

2. Łacha sportowo-rekreacyjna nad Wisłą

 • wnioskodawca: Maria Porębska, nr 67,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 749/6 obr. 8,  bulwar nadwiślański;
  wnioskodawca projektu nie spełnia warunku opisanego w rozdziale II ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r. – wnioskodawca projektu jest zameldowany na terenie innego okręgu (V) niż okręg, na terenie którego realizowany byłby projekt (III).

Okręg IV

1. Kanał remontowy z kompresorem powietrza

 • wnioskodawca: Janusz Kulpa, nr 37,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 39/21, ul. Jaworowa;
  projekt nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 rok – zapisów regulaminu, rozdział I ust.6 pkt. 4) – wnioskowany projekt nie pozostaje w kompetencjach gminy (nie jest zadaniem własnym gminy).

2. Budowa placu zabaw z ogrodzeniem przy ul. Jagiełły 1-3, pomiędzy blokami 1-3

 • wnioskodawca: Dobrosława Nowakowska, nr 47,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. 357/2, obr. 5, ul. Jagiełły 1-3,pomiędzy blokami 1-3;
  projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r. – rozdział III, ust.1 pkt. 7), ponieważ do wniosku nie dołączono promesy właściciela terenu, niebędącego własnością gminy, na zawarcie z Gminą Miejską Tczew umowy na nieodpłatne dysponowanie terenem w celu realizacji projektu.

3. Przyjazny kiosk na przystankach autobusowych komunikacji miejskiej – ul. Armii Krajowej i w innych ulicach

 • wnioskodawca: Jerzy Bredau, nr 57,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  przystanki autobusowe komunikacji miejskiej  na ul. Armii Krajowej i innych ulicach;
  projekt nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r.: – rozdział I ust. 6 pkt. 4) regulaminu – wnioskowany projekt nie pozostaje w kompetencjach gminy (nie jest zadaniem własnym gminy),
  – rozdz. II ust. 1 – propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2015 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie.

Okręg V

1. Monitoring wizyjny

 • wnioskodawca: Magdalena Szulc, nr 36,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  wejścia do budynków przy ul. gen. L. Okulickiego, os. TTBS;
  projekt nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 rok – rozdział I ust. 6 pkt 4) – wnioskowany projekt nie pozostaje w kompetencjach gminy (nie jest zadaniem własnym gminy) lecz zarządcy budynków oraz  rozdz. III, ust. 1, pkt 5) – projekt nie jest możliwy do realizacji, ponieważ generuje i wymusza w kolejnych latach koszty finansowe związane z zabezpieczeniem środków w kolejnych budżetach miasta.

Okręg VIII

1. Dodatkowy przystanek autobusowy przy ul. Gdańskiej w kierunku dworca

 • wnioskodawca: Genowefa Borcowska, nr 15
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 350, Obr. 6, ul. Gdańska;
  projekt nie spełnia warunków Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r. – rozdział III ust.1 pkt. 4) – nie ma możliwości technicznych realizacji projektu – obecna dokumentacja projektowa przebudowy ul. Gdańskiej, pomimo przeprowadzonej analizy przez projektantów nie przewiduje budowy przystanku autobusowego na ul. Gdańskiej w kierunku dworca, na odcinku pomiędzy ul. Sobieskiego i al. Zwycięstwa.

2. Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na osiedlu Kolejarz

 • wnioskodawca: Lucyna Mazur, nr 23,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. 50/1 i część działki 50/2 (obr.10), dz. nr 217/6 obr. 10,
  projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r. – rozdział III ust.1 pkt. 4). Wnioskowane do realizacji działki (50/1 i 50/2 obręb 10) są w trakcie prowadzenia procedury dotyczącej zmiany własności. Natomiast działka nr 217/6 obręb 10 jest działką prywatną, stąd też nie ma możliwości realizacji projektu na tych działkach (rozdz. I, ust. 6, pkt 5 regulaminu).

3. Siłownia „pod chmurką” na osiedlu Kolejarz

 • wnioskodawca: Ewa Czochór, nr 55
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 217/6 obr. 10 – projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r., rozdział I, ust.6 pkt. 5). Zaproponowana działka do realizacji projektu jest działką prywatną.