Mieszkańcy złożyli 68 projektów do Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2015. Do 27 lutego potrwa ich weryfikacja

Najwięcej projektów, bo aż  po 12 złożyli mieszkańcy okręgu nr I (Bajkowe-Piotrowo, Os. Górki) oraz VII ( Os. Garnuszewskiego). Z okręgu nr II (os. Bema, Czyżykowo, Za Parkiem) wpłynęło 11 wniosków, z okręgów nr III (Stare Miasto) , nr IV (Prątnica, Suchostrzygi I) oraz nr V (Suchostrzygi II) – po 7 wniosków.  Z okręgu nr VI (Zatorze, Os. Staszica) otrzymaliśmy tylko 3  wnioski, a z okręgu nr VIII – 9.

Wśród propozycji zgłaszanych przez mieszkańców są m.in. place zabaw, place rekreacyjne, siłownie pod chmurką, budowa i przebudowa chodników, miejsc postojowych, parkingów, wykonanie iluminacji świątecznej, tor wrotkarski, budowa skoczni w dal, łacha sportowo-rekreacyjna nad Wisłą, kładka pieszo-rowerowa nad Kanałem Młyńskim, monitoring na osiedlu, obsadzenia zielenią, remonty schodów w skarpie, budowa przystanku komunikacji miejskiej, a nawet wykonanie…  kanału remontowego z kompresorem powietrza.

Teraz czas na weryfikację projektów pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski będą weryfikowane  w następującym zakresie:

  • poprawnego wypełnienia formularza,
  • weryfikacji uprawnień osób zgłaszających projekt;
  • spełnienia przez zgłaszane projekty warunków określonych w regulaminie
  • zgodności projektu z technicznymi i finansowymi warunkami realizacji przedsięwzięcia,
  • skutków realizacji zadania w kolejnych latach i możliwości zabezpieczenia środków  w  kolejnych budżetach miasta,
  • możliwości realizacji projektu w odniesieniu do rzeczywistego kosztu,
  • potwierdzenia możliwości uzyskania prawa nieodpłatnego dysponowania terenem zgodnie z postanowieniami regulaminu (promesa/przyrzeczenie/ właściciela terenu i obiektów niebędących własnością gminy zawarcia z Gminą Miejską Tczew umowy nieodpłatnego dysponowania w celu realizacji projektu).

5 marca zostanie ogłoszona lista pozytywnie zweryfikowanych projektów, a od 6 do 27 marca trwać będzie głosowanie (tradycyjne  i elektroniczne).

Do 3 kwietnia ogłoszone zostaną wyniki tegorocznego budżetu obywatelskiego.

W ubiegłym roku w ustalonym w regulaminie terminie wpłynęło 36 wniosków, z których 15 zostało sfinansowanych z budżetu obywatelskiego.

M.M. (tczew.pl)