Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok

1. Zebranie z mieszkańcami w sali obrad Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 1 (budynek byłego CED) 19.10.2017 r. godz. 16:00
2. Zgłaszanie projektów od 20.10.2017 r. do 03.11.2017 r.
3. Weryfikacja projektów do 08.12.2017 r.
4. Ogłoszenie listy projektów do 15.12.2017 r.
5. Głosowanie na zakwalifikowane projekty od 16.12.2017 r. do 05.01.2018 r. (włącznie)
6. Ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego do 25.01.2018 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 r.