Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2017 rok

1. Zebranie z mieszkańcami w sali obrad Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 1 (budynek byłego CED) 29.12.2016 r. godz. 16:00
2. Zgłaszanie projektów od 02.01.2016 r. do 13.01.2017 r.
3. Weryfikacja projektów do 17.02.2017 r.
4. Ogłoszenie listy projektów do 27.02.2017 r.
5. Głosowanie na zakwalifikowane projekty od 28.02.2017 r. do 15.03.2017 r.
6. Losowanie projektów, które otrzymały równą liczbę głosów, w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy pl. J. Piłsudskiego 1 do 04.04.2017 r.
7. Ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego do 06.04.2017 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2017 r.