Wyniki głosowania. Budżet Obywatelski 2015 – 24 projekty do realizacji

Na tegoroczny Budżet Obywatelski oddano 10 292 ważne głosy, 24 projekty zakwalifikowano do realizacji.

  • Głosowanie trwało od 6 do 27 marca 2015 r.
  • Zagłosowało 6238 osób, w tym 4894 w formie papierowej i 1344 – przez Internet.
  • Oddano 11 499 głosów, w tym 10 292 głosy ważne (7965 – oddano tradycyjnie-papierowo, 2327 – przez Internet).
  • Głosowali mieszkańcy w wieku od 16 do 98 lat, najliczniej głosującą grupą byli tczewianie w wieku 30-40 oraz 45-60 lat.
  • Łączna pula Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2015 – 1 mln zł

Do realizacji zakwalifikowane zostały projekty, które zdobyły największą liczbę głosów i jednocześnie koszty ich wykonania mieszczą się w puli określonej dla poszczególnych okręgów. Ostateczne koszty będą znane po przetargach, więc jeśli pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby realizowanych projektów. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki nie wyklucza również realizacji innych zgłoszonych projektów, w miarę możliwości finansowych budżetu miasta.

Więcej

Mieszkańcy złożyli 68 projektów do Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2015. Do 27 lutego potrwa ich weryfikacja

Najwięcej projektów, bo aż  po 12 złożyli mieszkańcy okręgu nr I (Bajkowe-Piotrowo, Os. Górki) oraz VII ( Os. Garnuszewskiego). Z okręgu nr II (os. Bema, Czyżykowo, Za Parkiem) wpłynęło 11 wniosków, z okręgów nr III (Stare Miasto) , nr IV (Prątnica, Suchostrzygi I) oraz nr V (Suchostrzygi II) – po 7 wniosków.  Z okręgu nr VI (Zatorze, Os. Staszica) otrzymaliśmy tylko 3  wnioski, a z okręgu nr VIII – 9.

Więcej

SIP oraz zgłaszanie projektów (propozycji) do 06.02.2015

System Informacji Przestrzennej (SIP)Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego na 2015 r. zgłaszanie projektów (propozycji) trwa do 06.02.2015 r. Projekt można zgłosić za pomocą formularza (zał. nr 3 do Regulaminu). W poprawnym ustaleniu lokalizacji proponowanego miejsca realizacji projektu pomoże System Informacji Przestrzennej (SIP), dostępny na stronie www.wrotatczewa.pl – w zakładce MIASTO -> System Informacji Przestrzennej (SIP) lub bezpośrednio na stronie www.sip.tczew.pl

15 stycznia spotkanie z mieszkańcami

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Tczewa na spotkanie w sprawie tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Na spotkaniu zostanie omówiony regulamin tegorocznej edycji budżetu, warunki składania projektów i głosowania oraz harmonogram realizacji – wszystkie te dokumenty znajdują w menu powyżej.

Debata odbędzie się 15 stycznia (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim przy ul. 30 Stycznia 1 (sala obrad Rady Miejskiej).