Lista niezakwalifikowanych projektów – rok 2016

Lista projektów spełniających kryteria Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2016 r.

Okręg IV

Całkowita kwota do podziału: 150.000,00 zł

Street Workout Park

 • wnioskodawca: Marek Byczkowski, nr 38,
 • lokalizacja, uzasadnienie: dz.116/4 obr.5 , skwer przy ul. Żwirki,

wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2016 rok – zapisów regulaminu, rozdział II ust. 1 – autor projektu nie jest zameldowany na terenie okręgu IV.

 

Okręg V

Całkowita kwota do podziału: 150.000,00 zł

Siłownia pod chmurką

 • wnioskodawca: Marek Byczkowski, nr 26,
 • lokalizacja, uzasadnienie: Gimnazjum nr 3

wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2016 rok – zapisów regulaminu, rozdział II ust. 1 – zgłoszony przez Wnioskodawcę projekt dotyczy zamierzenia z innego okręgu (okręgu IV).

 

Okręg VI

Całkowita kwota do podziału: 90.000,00 zł

Wykonanie dojścia (dojazdu) do działek ROD „Kolejarz”

 • wnioskodawca: Zbigniew Smok, nr 11,
 • lokalizacja, uzasadnienie: dz. nr 4 obr. 7 , ul. Krucza,

wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2016 rok – zapisów regulaminu, rozdział I, ust. 6 pkt. 6 i 8 – w związku z planowaną jeszcze budową ostatnich budynków mieszkalnych przy ul. Prostej, po wyremontowanej drodze odbywałby się ruch ciężkich pojazdów budowlanych, który mógłby przyczynić się do jej uszkodzenia. Stąd droga (chodnik i nawierzchnia jezdni) zostanie kompleksowo przebudowana po zakończeniu budowy ostatnich budynków mieszkalnych.

 

Okręg VII

Całkowita kwota do podziału: 140.000,00 zł

Wykonanie parkingu dla pojazdów osobowych do 10 miejsc parkingowych

 • wnioskodawca: Andrzej Chamski, nr 39,
 • lokalizacja, uzasadnienie: dz. nr 290/1 i 307 obr. 6, ul. Niepodległości,

wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2016 rok – zapisów regulaminu rozdział I ust. 6 pkt 7, 12, 13 – brak jest oświadczenia Zarządcy dz. nr 307 – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Okręg VIII

Całkowita kwota do podziału: 90.000,00 zł

Iluminacja światła wiaduktu

 • wnioskodawca: Arkadiusz Grabowski, nr 1
 • lokalizacja, uzasadnienie: ul. Wojska Polskiego ;

projekt nie spełnia warunków Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r. – rozdział II ust. 1– Wnioskodawca projektu nie jest zameldowany w Okręgu VIII.

Lista zakwalifikowanych projektów – rok 2016

Lista projektów spełniających kryteria Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2016 r.

Okręg I

Całkowita kwota do podziału: 100.000,00 zł

1. Wykonanie ozdób latarniowych iluminacji świątecznej oświetlenia ulicznego na skwerze 750 – lecia Miasta Tczewa, ul. Malczewskiego – ul. Stanisławskiego oraz przy kościele na ul. Nałkowskiej

 • wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Kazimierz Mokwa, nr 10,
 • lokalizacja, opis projektu: skwer 750-lecia Miasta Tczewa, skwer pomiędzy ul. Malczewskiego i ul. Stanisławskiego, przed kościołem przy ul. Nałkowskiej,

zakup i montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych na skwerze 750-lecia Miasta Tczewa, na skwerze pomiędzy ul. Malczewskiego i ul. Stanisławskiego oraz na placu przed kościołem przy ul. Z. Nałkowskiej.

2. Plac Aktywności dla dzieci i młodzieży

 • wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Jacek Adam Gwizdała, nr 14,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 174/3 obręb 13, Skwer 750-lecia Miasta Tczewa (pomiędzy ul. A. Frycza-Modrzewskiego i ul. W. Broniewskiego),

rozbudowa istniejącego Placu Aktywności o urządzenie zabawowe dla dzieci składające się z dwóch wież z różnorodnymi elementami zabawowymi.

3. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Reymonta – montaż trzech progów zwalniających

 • wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Karol Hennig, nr 29,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 275, obr.13, ul. W. Reymonta,

montaż trzech progów zwalniających na ul. Reymonta na wysokości numerów: 5, 15, 30.

4. Budowa chodnika przy ul. J. Malczewskiego w Tczewie (od numeru 24 do końca ulicy)

 • wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Karol Hennig, nr 30,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 616, obr.13, ul. J. Malczewskiego,

budowa chodnika w tym przebudowa fragmentów istniejącego chodnika od numeru 24 do końca ulicy.

5. Plac bajkowy, zabawa, sport, rekreacja – etap I

 • wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Wojciech Zwiernik, Krzysztof Bejgrowicz, Sławomir Grocholewski, Elżbieta Sommer, nr 36,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 158/1 obręb 11, ul. Ch. Andersena między blokami 12 i 14;

wykonanie projektu zagospodarowania terenu z planowaną funkcją placu rekreacyjno-zabawowego (alejki spacerowe, boisko o sztucznej nawierzchni do gry w piłkę, nasadzenia zieleni, urządzenia zabawowe), drenaż terenu, montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw.

6. Wykonanie monitoringu plac zabaw (Rowerodrom)

 • wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Witold Chamski, nr 40
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 33 obręb 11,

wykonanie monitoringu placu zabaw pomiędzy ulicami J. Brzechwy i aleją Kociewską.

 

Okręg II

Całkowita kwota do podziału: 160.000,00 zł

1. Remont chodnika wzdłuż ul. E. Orzeszkowej od nr 1 do nr 7

 • wnioskodawca, nr projektu: Tomasz Tobiański, nr 15,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 368 obręb 9, ul. E. Orzeszkowej,

remont odcinka chodnika ul. E. Orzeszkowej od nr 1 do nr 7.

2. Modernizacja chodnika w ciągu komunikacji pieszej od ul. Konarskiego 14 do ul. E. Orzeszkowej 9

 • wnioskodawca, nr projektu: Tomasz Tobiański, nr 31,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 822/3, 822/7, 822/8, 316 – obręb 9,

remont odcinka chodnika od ul. Konarskiego 14 do ul. E. Orzeszkowej 9.

3. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ceglarskiej od ul. Nadbrzeżnej do ul. Ceglarskiej przy wjeździe na boisko piłkarskie,

 • wnioskodawca, nr projektu: Alicja Świgoń, nr 33,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 23 obręb 14, dz.375/14 obręb 9, ul. Ceglarska,

przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ceglarskiej, biegnącego od boiska piłkarskiego do ul. Nadbrzeżnej.

4. Zwiększenie bezpieczeństwa wokół Szkoły Podstawowej nr 10, poprzez uspokojenie ruchu na części os. im. Bema

 • wnioskodawca, nr projektu: Grzegorz Pawlikowski, nr 37,
 • lokalizacja, opis projektu:

642, 643, 644, 645/2, 649/1, 679/1, 725, 800/7, 746, 670/1 wszystkie działki obr.9, ul. Prusa, ul. Konopnickiej, ul. Żeromskiego, ul. Fenikowskiego,  ul. Iwaszkiewicza, ul. Sychty, ul. Pola, ul. Ważyka;

wprowadzenie strefy tempo 30 na obszarze ulic Żeromskiego, ks. Sychty, Pola, Iwaszkiewicza, Fenikowskiego, Ważyka, Prusa, Konopnickiej, wprowadzenie dwóch skrzyżowań równorzędnych (skrzyżowanie ulic Żeromskiego z Konopnickiej oraz Prusa z Konopnickiej), wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Konopnickiej do poziomu chodników, montaż progu zwalniającego wyspowego po jednym na każdy pas ruchu na ul. Konopnickiej , pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żeromskiego a SP 10 oraz po jednym na każdy pas ruchu na ul. Fenikowskiego na wysokości placu zabaw, demontaż starych progów na ul. Żeromskiego, wymiana dwóch progów zwalniających na ul. Iwaszkiewicza na dwa progi wyspowe po jednym na każdy pas ruchu, wyniesienie obecnego przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego na wysokości boiska do poziomu chodnika.

5. Plac do Street Workout’u

 • wnioskodawca, nr projektu: Mateusz Jastrzębski, nr 43,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 650/19 obręb 9, ul. F. Fenikowskiego,

montaż zestawu urządzeń sprawnościowych typu Street Workout na terenie zielonym pomiędzy ul. Fenikowskiego i ul. ks. B. Sychty.

 

Okręg III

Całkowita kwota do podziału: 120.000,00 zł

1. Budowa bieżni oraz skoczni (do skoków w dal) w Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie na ul. Obrońców Westerplatte 18

 • wnioskodawca, nr projektu: Bożena Chylicka, Krzysztof Misiewicz, Mirna Rajković-Kozieł, nr 42,
 • lokalizacja, opis projektu: Dz. 72/2 obr. 7; ul. Obrońców Westerplatte 18,

budowa bieżni i skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie.

 

Okręg IV

Całkowita kwota do podziału: 150.000,00 zł

1. Trzy elementy zabawowe na terenie zabawowym pomiędzy blokami przy ul. Armii Krajowej 51 i 53

 • wnioskodawca, nr projektu: Gertruda Pierzynowska, nr 2,
 • lokalizacja, opis projektu: działka nr 356, obr. 5, ul. Armii Krajowej 51-53;

montaż huśtawki wahadłowej podwójnej typu płaskiego oraz zestawu urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych typu Street Workout, usytuowanego między blokami mieszkalnymi przy ul. Armii Krajowej 51 i 53.

2. Siłownia „pod chmurką”

 • wnioskodawca, nr projektu: Kazimierz Grzegorczyk, nr 3,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 356 i 360 , obr. 5, ul. Armii Krajowej 49, 55;

doposażenie istniejących siłowni „pod chmurką” o dodatkowe nowe urządzenia siłowni zewnętrznych przy bloku nr 49 oraz bloku nr 55.

3. Budowa piaskownicy z ławkami i ogrodzeniem

 • wnioskodawca, nr projektu: Kamila Kozioł, nr 4,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr. 356 obręb 5, ul. Armii Krajowej 53-55,

montaż piaskownicy, ławek oraz ogrodzenia na terenie pomiędzy blokami przy ul. Armii Krajowej 53-55.

4. Infrastruktura rekreacyjna na ul. Jurgo, ul. Harcerskiej, ul. Hanny Hass

 • wnioskodawca, nr projektu: Andrzej Miętkiewski, nr 25,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 278, działki nr 288-303 obr. 5, ul. Hanny Has, ul. Harcerskiej;

budowa terenu rekreacyjnego złożonego z placu zabaw oraz siłowni „pod chmurką”.

5. „Siłownia pod chmurką” na terenie Gimnazjum nr 3

 • wnioskodawca, nr projektu: Ewa Gdaniec, nr 34,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 88/45 obr. 5, ul. Jagiełły;

montaż kompletnego zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Gimnazjum nr 3 w Tczewie.

 

Okręg V

Całkowita kwota do podziału: 150.000,00 zł

1. Infrastruktura rekreacyjna na ul. Armii Krajowej

 • wnioskodawca, nr projektu: Marcin Lipiński, nr 24,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. 196 oraz dz. 202 obr. 4, ul. Armii Krajowej;

wykonanie placu zabaw od szczytu budynku przy ul. Armii Krajowej nr 8 oraz kompletnej siłowni zewnętrznej od szczytu budynku przy ul. Armii Krajowej 10.

2. Modernizacja placu zabaw na skwerku przy ul. Żwirki

 • wnioskodawca, nr projektu: Marek Byczkowski, nr 28,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 116/4, obr.4, ul. F. Żwirki;

zamontowanie dodatkowych urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw, wyrównanie nawierzchni istniejącego placu zabaw.

 

Okręg VI

Całkowita kwota do podziału: 90.000,00 zł

1. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Flisaków a ul. Okrętową oraz montaż zestawu urządzeń sprawnościowych typu Street Workout

 • wnioskodawca, nr projektu: Józef Ziółkowski, nr 21,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. 927/10 obr.1 , teren pomiędzy ul. Flisaków a ul. Okrętową i Spółdzielczą;

wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz montaż urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych typu Street Workout.

2. Progi zwalniające

 • wnioskodawca, nr projektu: Janusz Stolc, Tomasz Mielczarek, nr 23,
 • lokalizacja, opis projektu: działka nr 130/1 obr. 1, dz. nr 322/1 obr. 1, ul. Spółdzielcza;

montaż dwóch lub trzech progów zwalniających na ul. Spółdzielczej (na dłuższej części).

3. Przebudowa placu zabaw przy ul. Prostej na osiedlu Zatorze

 • wnioskodawca, nr projektu: Józef Cichon, nr 27,
 • lokalizacja, opis projektu: działka nr 13/1 obr. 7, ul. Prosta;

przebudowa istniejącego placu zabaw polegająca m.in. na budowie ogrodzenia, posadzeniu żywopłotu, wymianie uszkodzonych ławek, wymianie uszkodzonych zabawek, montażu nowych urządzeń zabawowych.

4. Budowa altany, parkingu oraz remont schodów na osiedlu Zatorze

 • wnioskodawca, nr projektu: Patryk Kloskowski, nr 32,
 • lokalizacja, opis projektu: działka nr 17/10  obr. 7, ul. Młyńska 9-10 , dz. nr 26/10 obr. 7 ul. Elżbiety,

budowa parkingu , altany, piaskownicy oraz montaż stolika do gry w szachy, budowa ogrodzenia na terenie działki przy ul. Młyńskiej 9-10, remont schodów łączących ul. Elżbiety z ul. Młyńską.

 

Okręg VII

Całkowita kwota do podziału: 140.000,00 zł

1. Remont schodów (pierwsze od wiatraka) pomiędzy al. Zwycięstwa 19 i 20.

 • wnioskodawca, nr projektu: Rajmund Dominikowski , Jan Słomski, nr 5,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 289/15, obręb 6, al. Zwycięstwa;

remont schodów terenowych.

2. Remont schodów (środkowe) przy wieżowcu – al. Zwycięstwa 19.

 • wnioskodawca, nr projektu: Rajmund Dominikowski, Jan Słomski, nr 6,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 289/15 obr. 6, al. Zwycięstwa;

remont schodów terenowych.

3. Remont schodów wraz z balustradą (trzecie schody) przy al. Zwycięstwa 18

 • wnioskodawca, nr projektu: Krystyna Politowicz, Rafał Piaskowski , Rajmund Dominikowski , nr 7
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 289/15, obr. 5, al. Zwycięstwa;

remont schodów terenowych.

4. Ułożenie skalniaka koło wieżowca przy al. Zwycięstywa 19

 • wnioskodawca, nr projektu: Rajmund Dominikowski, Tomasz Chabowski nr 8,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 425/22 obr. 6, ul. Wyzwolenia;

Wykonanie skalniaka z roślinami ozdobnymi oraz posadzenie drzew (żywotników) na terenie zielonym pomiędzy hydrofornią i budynkiem przy al. Zwycięstwa 19.

5. Plac zabaw dla dzieci między blokami przy ul. Wyzwolenia 1 i Wyzwolenia 2

 • wnioskodawca, nr projektu: Jan Patora, Rajmund Dominikowski, nr 9,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 425/22 obr.6, ul. Wyzwolenia,

budowa placu zabaw.

6. Upiększenie skarpy i remont chodnika przed budynkiem przy al. Zwycięstwa 20

 • wnioskodawca, nr projektu: Artur Olszewski, Marian Musiał, połączone projekty nr 16 i 18;
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr. 422/2 obr. 6, al. Zwycięstwa;

remont chodnika biegnącego u podnóża skarpy pomiędzy ul. Sobieskiego i al. Zwycięstwa (poniżej „Biedronki”) (nowa nawierzchnia z kostki betonowej), nasadzenia zieleni –niskich krzewów ozdobnych na skarpie, montaż nowych ławek u podnóża skarpy.

7. Remont schodów

 • wnioskodawca, nr projektu: Marian Musiał, nr 17,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 289/15 obr. 6, al. Zwycięstwa,

remont schodów terenowych na skarpie przy wieżowcach – al. Zwycięstwa 19, 20.

8. Remont schodów w ciągu chodnika al. Zwycięstwa – ul. Sobieskiego

 • wnioskodawca, nr projektu: Urszula Kołacka, nr 19,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 289/15, obręb 6, al. Zwycięstwa;

remont schodów terenowych (pierwszych od wiatraka) w skarpie przy al. Zwycięstwa.

9. Wykonanie placu upiększająco – wypoczynkowego przed budynkiem przy al. Zwycięstwa nr 20

 • wnioskodawca, nr projektu: Kazimierz Kołacki, nr 20,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. 425/22 obr. 6 , ul. Wyzwolenia;

zagospodarowanie istniejącego terenu zielonego poprzez usunięcie starej płyty bitumicznej, wykonanie ciągów pieszych, nasadzenie krzewów i kwiatów przy ścieżkach i na środku placu, zamontowanie ławeczek.

10. Postawienie poręczy na środku przystanku linii nr 8 przy bloku przy ul. Jedności Narodu nr 22

 • wnioskodawca, nr projektu: Jerzy Szczodrowski, nr 35,
 • lokalizacja, opis projektu: działka nr 210/1 obr. 6, przystanek autobusowy przy ul. Jedności Narodu 22;

montaż poręczy ułatwiających korzystającym z wiaty przystankowej zejście do autobusu.

11. Bulodrom – utwardzony plac do gry w boule

 • wnioskodawca, nr projektu: Zbigniew Gniewkowski, nr 41,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 208 obr. 6, ul. Jedności Narodu (teren rekreacyjny pomiędzy budynkami 9, 12, 13, 14 i 11);

Wykonanie placu do gry w boule o wymiarach 4x15m.

 

Okręg VIII

Całkowita kwota do podziału: 90.000,00 zł

1. Remont chodnika przy ul. Mieszka I w Tczewie

 • wnioskodawca, nr projektu: Danuta Żywicka, nr 12,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 82 obręb 10, dz. 83/4 obr. 10, ul. Mieszka I,

remont chodnika przy ul. Mieszka I.

2. Wykonanie iluminacji świątecznej

 • wnioskodawca, nr projektu: Danuta Żywicka, nr 13,
 • lokalizacja, opis projektu: ul. Grunwaldzka, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Mieszka I,

wykonanie iluminacji ozdób latarnianych na słupach oświetlenia ulicznego na ulicach Grunwaldzkiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I.

3. Budowa zatoczek parkingowych na ul. Przemysława II na szczycie budynku nr 28 oraz na wysokości budynku nr 32

 • wnioskodawca, nr projektu: Iwona Krause, nr 22,
 • lokalizacja, opis projektu: dz. nr 366 obr. 10 , dz. nr 391 obr. 10;

budowa dwóch zatok parkingowych na 20 miejsc postojowych łącznie przy ul. Przemysława II; lokalizacja jednej z zatok – na szczycie budynku nr 28 a drugiej – przed budynkiem nr 32.

Lista niezakwalifikowanych projektów – rok 2015

Lista projektów niespełniających kryteriów Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2015 r.

Okręg I

1. Rodzinny plac zabaw  przy ul. 30-go Stycznia

 • wnioskodawca: Anna Czyżewska, nr 22,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 324/11 obr. 13, ul. 30-go Stycznia;
  wnioskodawca projektu nie spełnia warunku opisanego w rozdziale II ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r. Wnioskodawca projektu jest zameldowany na terenie innego okręgu (I)  niż okręg , na terenie  którego realizowany byłby projekt (okręg II ).

2. Przebudowa połączenia ul. Norwida z DK 91

 • wnioskodawca: Karol Hennig, nr 43,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 301,obr.13, ul. Norwida;
  projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r., rozdział III ust.1 pkt. 4);
  skrzyżowanie ul. Norwida z drogą krajową nr 91 jest objęte zakresem inwestycji – rozbudową Drogi Krajowej nr 91, realizowanej obecnie przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

3. Przebudowa wyjazdu z ul. Kossaka w Tczewie

 • wnioskodawca: Karol Hennig, nr 44,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 196 obr. 10, ul. Kossaka;
  projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r., rozdział III ust.1 pkt. 4); wjazdu z ul. Kossaka nie przewiduje się w obowiązującym Miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, wjazd nie jest zgodny z przepisami i nie zostanie wykonany oraz zaakceptowany przez GDDKiA.

4.    Siłownia w plenerze, ul. Brzechwy/al. Kociewska

 • wnioskodawca: Marcin Bałut, nr 50,
 • lokalizacja, uzsadnienie:
  dz. nr 65 obr. 11, ul. Brzechwy/al. Kociewska;
  projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r., rozdział I ust.6 pkt. 3). Proponowany projekt nie jest zgodny z zapisami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Okręg II

1. Tor wrotkarski na terenie niecki Czyżykowo

 • wnioskodawca: Tomasz Tobiański, nr 61,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. 325/10 obr. 9, niecka Czyżykowo, ul. Nadbrzeżna, Konarskiego;
  projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r., rozdział I ust.6 pkt. 3). Proponowany projekt nie jest zgodny z zapisami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Okręg III

1. Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie

 • wnioskodawca: Bożena Chylicka, Gabriela Makać, Krzysztof Misiewicz, nr 56
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 72/2 obr. 7, Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Obr. Westerplatte;
  Projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r., rozdział III ust.1 pkt. 4) – realizacja skoczni koliduje z technicznymi warunkami zamierzonej do przeprowadzenia w 2015 roku realizacji remontu sali gimnastycznej w SP nr 5.

2. Łacha sportowo-rekreacyjna nad Wisłą

 • wnioskodawca: Maria Porębska, nr 67,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 749/6 obr. 8,  bulwar nadwiślański;
  wnioskodawca projektu nie spełnia warunku opisanego w rozdziale II ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r. – wnioskodawca projektu jest zameldowany na terenie innego okręgu (V) niż okręg, na terenie którego realizowany byłby projekt (III).

Okręg IV

1. Kanał remontowy z kompresorem powietrza

 • wnioskodawca: Janusz Kulpa, nr 37,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 39/21, ul. Jaworowa;
  projekt nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 rok – zapisów regulaminu, rozdział I ust.6 pkt. 4) – wnioskowany projekt nie pozostaje w kompetencjach gminy (nie jest zadaniem własnym gminy).

2. Budowa placu zabaw z ogrodzeniem przy ul. Jagiełły 1-3, pomiędzy blokami 1-3

 • wnioskodawca: Dobrosława Nowakowska, nr 47,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. 357/2, obr. 5, ul. Jagiełły 1-3,pomiędzy blokami 1-3;
  projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r. – rozdział III, ust.1 pkt. 7), ponieważ do wniosku nie dołączono promesy właściciela terenu, niebędącego własnością gminy, na zawarcie z Gminą Miejską Tczew umowy na nieodpłatne dysponowanie terenem w celu realizacji projektu.

3. Przyjazny kiosk na przystankach autobusowych komunikacji miejskiej – ul. Armii Krajowej i w innych ulicach

 • wnioskodawca: Jerzy Bredau, nr 57,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  przystanki autobusowe komunikacji miejskiej  na ul. Armii Krajowej i innych ulicach;
  projekt nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r.: – rozdział I ust. 6 pkt. 4) regulaminu – wnioskowany projekt nie pozostaje w kompetencjach gminy (nie jest zadaniem własnym gminy),
  – rozdz. II ust. 1 – propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2015 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie.

Okręg V

1. Monitoring wizyjny

 • wnioskodawca: Magdalena Szulc, nr 36,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  wejścia do budynków przy ul. gen. L. Okulickiego, os. TTBS;
  projekt nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 rok – rozdział I ust. 6 pkt 4) – wnioskowany projekt nie pozostaje w kompetencjach gminy (nie jest zadaniem własnym gminy) lecz zarządcy budynków oraz  rozdz. III, ust. 1, pkt 5) – projekt nie jest możliwy do realizacji, ponieważ generuje i wymusza w kolejnych latach koszty finansowe związane z zabezpieczeniem środków w kolejnych budżetach miasta.

Okręg VIII

1. Dodatkowy przystanek autobusowy przy ul. Gdańskiej w kierunku dworca

 • wnioskodawca: Genowefa Borcowska, nr 15
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 350, Obr. 6, ul. Gdańska;
  projekt nie spełnia warunków Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r. – rozdział III ust.1 pkt. 4) – nie ma możliwości technicznych realizacji projektu – obecna dokumentacja projektowa przebudowy ul. Gdańskiej, pomimo przeprowadzonej analizy przez projektantów nie przewiduje budowy przystanku autobusowego na ul. Gdańskiej w kierunku dworca, na odcinku pomiędzy ul. Sobieskiego i al. Zwycięstwa.

2. Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na osiedlu Kolejarz

 • wnioskodawca: Lucyna Mazur, nr 23,
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. 50/1 i część działki 50/2 (obr.10), dz. nr 217/6 obr. 10,
  projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r. – rozdział III ust.1 pkt. 4). Wnioskowane do realizacji działki (50/1 i 50/2 obręb 10) są w trakcie prowadzenia procedury dotyczącej zmiany własności. Natomiast działka nr 217/6 obręb 10 jest działką prywatną, stąd też nie ma możliwości realizacji projektu na tych działkach (rozdz. I, ust. 6, pkt 5 regulaminu).

3. Siłownia „pod chmurką” na osiedlu Kolejarz

 • wnioskodawca: Ewa Czochór, nr 55
 • lokalizacja, uzasadnienie:
  dz. nr 217/6 obr. 10 – projekt nie spełnia warunków regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 r., rozdział I, ust.6 pkt. 5). Zaproponowana działka do realizacji projektu jest działką prywatną.

Lista zakwalifikowanych projektów – rok 2015

Lista projektów spełniających kryteria Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2015 r.

Okręg I

Całkowita kwota do podziału: 100.000,00 zł

1. Iluminacje świąteczne (na słupach oświetleniowych przy al. Kociewskiej),

 • wnioskodawca, nr projektu: Krzysztof Bejgrowicz, nr 13,
 • lokalizacja, opis projektu:
  słupy oświetleniowe wzdłuż al. Kociewskiej;
  zakup i montaż 10 iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych przy al. Kociewskiej.

2. Wykonanie placu zabaw na osiedlu Bajkowym

 • wnioskodawca, nr projektu: Krzysztof Bejgrowicz, nr 14,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 158/1 obręb 11, ul. Andersena;
  budowa placu zabaw obejmująca montaż różnorodnych urządzeń zabawowych i sprawnościowych dla dzieci, ławek, koszy na śmieci, wykonanie nasadzeń zieleni.

3. Ogrodzenie placu zabaw oraz siłowni na os. Witosa pomiędzy ul. A. Frycza -Modrzewskiego a ul. W. Broniewskiego oraz montaż słupa oświetleniowego

 • wnioskodawca, nr projektu: Kazimierz Mokwa), nr 19,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 174/3 obr.13, ul. Broniewskiego – Modrzewskiego;
  wykonanie ogrodzenia istniejącego placu rekreacyjnego (placu aktywności) wraz montażem słupa oświetleniowego.

4. Rozwój i doposażenie placu zabaw i siłowni „pod chmurką” na terenie rekreacyjnym przy ul. J. Stanisławskiego

 • wnioskodawca, nr projektu: Tomasz Kajzer, nr 21,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 598/4, ul. J. Stanisławskiego;
  montaż dodatkowych urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych na istniejącym placu rekreacyjnym.

5. Plac aktywności dla młodzieży między ul. A. Frycza – Modrzewskiego i ul. W. Broniewskiego

 • wnioskodawca, nr projektu: Jacek Adam Gwizdała, nr 33,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. 174/3 obr.13, ul. Broniewskiego – Modrzewskiego;
  montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na istniejącym placu rekreacyjnym (placu aktywności) w postaci urządzenia sprawnościowego typu piramidy linowej (linarium) oraz montaż urządzenia do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych typu „street workout”.

6. Przebudowa chodnika na skwerze 750-lecia Miasta Tczewa (pomiędzy ul. Broniewskiego i ul. Modrzewskiego) oraz montaż barierek ochronnych wzdłuż placu zabaw dla dzieci

 • wnioskodawca, nr projektu: Karol Hennig, nr 38,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 174/3 obr. 13, ul. Broniewskiego – Modrzewskiego;
  przebudowa chodnika na skwerze 750-lecia Miasta Tczewa oraz montaż barierek ochronnych wzdłuż placu zabaw dla dzieci.

7. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Reymonta – montaż trzech progów zwalniających

 • wnioskodawca, nr projektu: Karol Hennig, nr 41,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 275 obr. 13, ul. Reymonta;
  montaż trzech progów zwalniających na ul. Reymonta.

8. Budowa parkingu przy pl. Papieskim – ul. Rokicka

 • wnioskodawca, nr projektu: Hanna Tobiańska, nr 63,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 352 obr.5, pl. Papieski;
  budowa parkingu przy pl. Papieskim w sąsiedztwie ul. Rokickiej.

Okręg II

Całkowita kwota do podziału: 160.000,00 zł

1. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ceglarskiej na odcinku od ul. Nadbrzeżnej do wjazdu na boisko piłkarskie – dz. nr 23 obręb 14, 375 obr. 9

 • wnioskodawca, nr projektu: Alicja Świgoń, nr 12,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 23 obręb 14, 375 obr. 9, ul. Ceglarska;
  przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ceglarskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do ul. Nadbrzeżnej.

2. Plac zabaw na os. Czyżykowo (między blokami przy ul. Tetmajera i ul. Kochanowskiego)

 • wnioskodawca, nr projektu: Anna Suchecka, nr 25,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 822/6, 822/5, 822/10 obr. 9, ul. Tetmajera – Kochanowskiego;
  modernizacja istniejącego placu zabaw poprzez zamontowanie nowych bądź też wymianę zużytych istniejących urządzeń zabawowych.

3. Oświetlenie ciągu pieszego położonego wzdłuż ul. Orzeszkowej 1-5 od strony niecki

 • wnioskodawca, nr projektu: Ignacy Makowski, Zygmunt Swatowski, Jerzy Wierzbowski, Tomasz Tobiański, nr 26 i 51 (połączone 2 projekty),
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 323/1 obr. 9, ul. Orzeszkowej od strony niecki Czyżykowo;
  budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż budynków nr 1-5 przy ul. Orzeszkowej – etap 1 (wykonanie dokumentacji projektowej).

4. Parking przy ul. Orkana 3

 • wnioskodawca, nr projektu: Dariusz Podlewski, nr 39,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. 832/2 obr.9, ul. Orkana;
  budowa parkingu osiedlowego przy ul. Orkana 3 – etap 1 (wykonanie dokumentacji projektowej).

5. Plac zabaw dla milusińskich

 • wnioskodawca, nr projektu: Marcin Szulc, nr 40,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 393/18 obręb 9, ul. Polna 6 – Orkana 2;
  budowa placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowe dla dzieci w wieku 1-7 lat pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Polnej 6 i Orkana 2.

6. Zatoki parkingowe przy ul. Starowiejskiej

 • wnioskodawca, nr projektu: Paulina Baurska, nr 42,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 535 obr.9, ul. Starowiejska 17, 20, 21;
  budowa zatok parkingowych – miejsc postojowych wzdłuż ul. Starowiejskiej – etap 1 – wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych.

7. Uspokojenie ruchu na osiedlu Bema i wokół Szkoły Podstawowej nr 10

 • wnioskodawca, nr projektu: Grzegorz Pawlikowski, nr 53,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  Zmiana organizacji ruchu polegająca na następujących rozwiązaniach:

  • wprowadzeniu strefy „tempo 30” (wlot ul. Żeromskiego od strony 30-go Stycznia, wlot ul. Iwaszkiewicza, wlot ul. Konopnickiej od strony ul. Bema, na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i wjazdu na parking SP 10 jadąc od strony ul. Bałdowskiej),
  • wprowadzeniu skrzyżowań równorzędnych (ul. Żeromskiego /ul. M. Konopnickiej, ul. M. Konopnickiej /ul. B. Prusa),
  • wyniesieniu tarczy skrzyżowania ul. Żeromskiego/ul. Konopnickiej do poziomu chodników od miejsc przed przejściem dla pieszych,
  • montażu 4 progów zwalniających typu „poduszka berlińska” po 1 na każdym z pasów ruchu: 2x w połowie drogi ul. Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do SP 10 oraz 2x za zakrętem w ul. Fenikowskiego w połowie drogi licząc od zakrętu do płotu szkoły,
  • wyniesieniu przejścia dla pieszych do poziomu chodnika w miejscu przed skrzyżowaniem ul. Żeromskiego i wjazdu na parking SP 10 jadąc od strony ul. Bałdowskiej.

8. Teren rekreacyjny – niecka na osiedlu Czyżykowo

 • wnioskodawca, nr projektu: Tomasz Tobiański, nr 64,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 325/10 obr.9, niecka Czyżykowo (ul. Nadbrzeżna, Polna, Konarskiego);
  zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na rekreację: siłownię „pod chmurką”, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw – wykonanie koncepcji projektowej, budowa placu zabaw, budowa siłowni.

9. Parking przy ul. Ceglarskiej

 • wnioskodawca, nr projektu: Tomasz Tobiański, nr 65,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 324/3 obr.9, ul. Ceglarska;
  budowa miejsc postojowych przed sklepem na wysokości wjazdu na boisko piłkarskie.

Okręg III

Całkowita kwota do podziału: 120.000,00 zł

1. Budowa boiska do siatkówki plażowej na bulwarze nadwiślańskim

 • wnioskodawca, nr projektu: Tomasz Sosnowski, nr 29,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. 749/6 obr. 8;
  budowa boiska do gry w siatkówkę plażową, budowa ogrodzenia, montaż ławek

2. „Podwórkowa orkiestra” – budowa muzycznego placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowo – Sąsiedzkiej przy ul. Zamkowej 26

 • wnioskodawca, nr projektu: Aleksandra Hotowy, nr 32,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 325 obr. 8, ul. Zamkowa 26;
  budowa edukacyjnego placu zabaw pod nazwą „Podwórkowa orkiestra”, składającego się z instrumentów grających (przyjazne dla ucha delikatne dźwięki).

3. Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. J. Dąbrowskiego

 • wnioskodawca, nr projektu: Andrzej Radomski, nr 54,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 11/2 obr 8, ul. J. Dąbrowskiego;
  wyniesienie do poziomu chodnika przejścia dla pieszych na ul. J. Dąbrowskiego, między pocztą a bankiem Milenium.

4. Siłownia „pod chmurką” na placu przy ul. Wąskiej

 • wnioskodawca, nr projektu: Bartosz Sieńkowski, nr 62,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 500/2, obręb 8, ul. Wąska;
  montaż urządzeń siłowni „pod chmurką” na istniejącym placu zabaw przy ul. Wąskiej.

5. Bezpieczna droga do „Katolika” – uspokojenie ruchu na skrzyżowaniu ul. Chopina/Wodnej i Rybackiej

 • wnioskodawca, nr projektu: Anna Kruszyńska, nr 68,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 542/2 obręb 8, ul. Chopina/Wodnej i Rybackiej;
  montaż czterech progów zwalniających wyspowych, po dwa z każdej strony skrzyżowania.

Okręg IV

Całkowita kwota do podziału: 150.000,00 zł

1. Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej 51-53

 • wnioskodawca, nr projektu: Gertruda Pierzynowska, nr 1,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 356, obr. 5, ul. Armii Krajowej 51-53;
  montaż jednego dużego wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego z wieżami dla dzieci w wieku 2-10 lat, usytuowanego między blokami mieszkalnymi przy ul. Armii Krajowej 51 i 53.

2. Siłownia „pod chmurką” przy ul. Armii Krajowej 59-61

 • wnioskodawca, nr projektu: Stanisław Neumann, nr 18,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 88/85 i 88/86, obr. 5, ul. Armii Krajowej 59-61;
  montaż urządzeń siłowni „pod chmurką” wraz z ławkami.

3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodniki) w sąsiedztwie budynków wspólnotowych przy ul. Jurgo

 • wnioskodawca, nr projektu: Andrzej Miętkiewski, nr 27,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 277, 281, 274, 287, 170/2, 273/1, 285, 287 obręb 5, ul. Jurgo;
  remont chodników w sąsiedztwie budynków wspólnotowych Jurgo (ul. Jurgo 10, 11, 13, 19, 21, 23, 25 ul. Jurgo od ul. Armii Krajowej do ul. Jurgo 7, ul. H. Hass 25, 27).

4. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z elementami siłowni „pod chmurką”

 • wnioskodawca, nr projektu: Feliks Jendrzejewski, nr 28,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 60 obr. 4, ul. Wigury;
  budowa ogrodzonego terenu rekreacyjnego złożonego z placu zabaw dla dzieci i siłowni „pod chmurką”.

5. Remont chodników w ul. Jagiełły

 • wnioskodawca, nr projektu: Teresa Hennig, nr 31,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 34/26, 88/94, 100/1, obr. 5, ul. Jagielły;
  remont chodników wzdłuż ul. Jagiełły.

Okręg V

Całkowita kwota do podziału: 150.000,00 zł

1. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Topolowej

 • wnioskodawca, nr projektu: Halina Daniel, nr 2,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. 193/2, 205 ,39/179 obr. 4, ul. Topolowa;
  budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego obejmującego wykonanie alejek spacerowych, nasadzeń drzew i krzewów, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych.

2. Plac zabaw na osiedlu TTBS, przy ul. gen. L. Okulickiego

 • wnioskodawca, nr projektu: Magdalena Szulc, nr 35,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 220/5 obr.4, ul. gen. L. Okulickiego;
  budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu TTBS.

3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodników) w sąsiedztwie budynków przy ul. Armii Krajowej

 • wnioskodawca, nr projektu: Marcin Lipiński, Danuta Michalak, nr 46,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 197, 196, 33/7, 200, 198, 202, 195 obr. 4, ul. Armii Krajowej 6, 8, 10, 14, 18;
  remont oraz budowa chodników w sąsiedztwie budynków nr 6, 8, 10, 14, 18, przy ul. Armii Krajowej.

4. Kładka pieszo-rowerowa nad kan. Młyńskim – etap I

 • wnioskodawca, nr projektu: Adam Jagodda, nr 52,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 13/6 obr.5, dz. nr 3/3 obr.5, ul. Armii Krajowej za Szkołą Podstawową nr 8;
  wykonanie dokumentacji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad kan. Młyńskim, w pobliżu zakończenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego za Szkołą Podstawową nr 8, której realizacja umożliwi połączenie istniejącej ścieżki rowerowej z drugą stroną wału kan. Młyńskiego i z mostem na ul. Traugutta oraz dalej ze skrzyżowaniem al. Solidarności z ul. Armii Krajowej w sąsiedztwie hotelu Carina.

5. „Salon miejski” nad kanałem Młyńskim

 • wnioskodawca, nr projektu: Paulina Kremer, nr 58,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. 13/6 obr. 5, ul. Armii Krajowej 70;
  zagospodarowanie działki nad kanałem Młyńskim do celów rekreacyjnych i relaksu dla mieszkańców Tczewa. „Salon miejski” będzie się składać z mebli nowocześnie zaprojektowanych i wykonanych z tworzywa sztucznego. Meble będą miały kształt liter. Ponadto postawione będą trzy donice o wysokości 1,4 m, 1,2 i 1 m wraz z roślinami (drzewkami i krzewami ozdobnymi). Zarówno meble miejskie, jak i donice będą różnokolorowe o intensywnych energetycznych barwach. Projekt obejmuje również wykonanie dokumentacji oświetlenia terenu, w sąsiedztwie placu zabaw, boiska, nowopowstałych mebli miejskich i wzdłuż ścieżki rowerowej. Przewiduje się również ustawienie 5 koszy na śmieci oraz zakup farby do murali w celu pomalowania muru okalającego boisko i przemalowania siatki zabezpieczającej boisko.

Okręg VI

Całkowita kwota do podziału: 90.000,00 zł

1. Modernizacja placu zabaw przy ul. Portowców wraz z budową siłowni „pod chmurką”

 • wnioskodawca, nr projektu: Józef Ziółkowski, Janusz Stolc, nr 3 i 24 (połączone 2 projekty),
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. 532 obr. 1, ul. Portowców;
  zwiększenie liczby urządzeń służących do zabawy i poprawy sprawności fizycznej dzieci, montaż urządzeń siłowni zewnętrznych, ogrodzenie terenu.

2. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej wraz z siłownią

 • wnioskodawca, nr projektu: Józef Ziółkowski, nr 4,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  działka nr 927/10 obr.1, ul. Spółdzielcza;
  rozbudowa placu zabaw, budowa siłowni, ogrodzenie terenu, oświetlenie, ławeczki, kosze na śmieci.

Okręg VII

Całkowita kwota do podziału: 140.000,00 zł

1. Obsadzenie szczytu skarpy żywopłotem ozdobnym, przy al. Zwycięstwa 18-20

 • wnioskodawca, nr projektu: Tomasz Chabowski, nr 5,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 425/22, obręb 6, al. Zwycięstwa;
  posadzenie żywopłotu ozdobnego na szczycie skarpy przy al. Zwycięstwa, w sąsiedztwie budynków nr 18-20.

2. Montaż stojaków na rowery przy al. Zwycięstwa 19

 • wnioskodawca, nr projektu: Tomasz Chabowski, nr 49,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 425 obr. 6, al. Zwycięstwa 19;
  montaż stojaków na 10 rowerów w sąsiedztwie budynku nr 19 przy al. Zwycięstwa, od strony hydroforni.

3. Remont chodnika obok przychodni lekarskiej przy ul. Niepodległości

 • wnioskodawca, nr projektu: Tomasz Chabowski, Marian Musiał, nr 7 i 48 (połączone 2 projekty),
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr. 559/2, 425/22 obr. 6, ul. Niepodległości, al. Zwycięstwa;
  remont chodnika biegnącego od al. Zwycięstwa do ul Niepodległości obok przychodni lekarskiej.

4. Remont schodów na skarpie, prowadzących do budynków nr 18, 19, 20, przy al. Zwycięstwa

 • wnioskodawca, nr projektu: Tomasz Chabowski, nr 8,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 289/15 obr. 6, al. Zwycięstwa 19-20;
  remont schodów na skarpie, prowadzących do budynków nr 18, 19, 20, przy al. Zwycięstwa.

5. Remont chodnika przy al. Zwycięstwa 20

 • wnioskodawca, nr projektu: Kazimierz Kołacki, nr 9,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 425/22 obr.6, al. Zwycięstwa;
  remont chodnika biegnącego od bloku przy al. Zwycięstwa 20 do schodów w skarpie od strony ul. Wojska Polskiego.

6. Remont schodów w skarpie, w sąsiedztwie budynku nr 20 przy al. Zwycięstwa od strony ul. Wojska Polskiego

 • wnioskodawca, nr projektu: Artur Olszewski, nr 10,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr. 422/2 obr. 6, al. Zwycięstwa;
  Remont istniejących schodów w skarpie, w sąsiedztwie budynku nr 20 przy al. Zwycięstwa od strony ul. Wojska Polskiego.

7. Ustawienie 2 szt. „psich pakietów”, w rejonie al. Zwycięstwa i ul. Sobieskiego

 • wnioskodawca, nr projektu: Teresa Breska, nr 11,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 443/2 lub 443/3 obręb 6, 425/22 obręb 6, al. Zwycięstwa–ul. Sobieskiego;
  ustawienie „psich pakietów” przy al. Zwycięstwa 19 przy chodniku i schodach oraz na skwerze ul. Wyzwolenia – Sobieskiego (dz. 443/2 lub 443/3) (zobacz na mapie).

8. Poszerzenie parkingu od strony hydroforni kosztem zawężenia chodnika (al. Zwycięstwa 19)

 • wnioskodawca, nr projektu: Tomasz Chabowski, nr 17,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 425 obr. 6, al. Zwycięstwa 19;
  poszerzenie parkingu od strony hydroforni kosztem zawężenia chodnika, w sąsiedztwie budynku nr 19 przy al. Zwycięstwa.

9. Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę polbrukową (przed budynkiem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie)

 • wnioskodawca, nr projektu: Marian Musiał, nr 49,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz.289/18 obr.6 ,249/2 obr. 6, al. Zwycięstwa;
  wymiana nawierzchni bitumicznej chodnika przy al. Zwycięstwa przed budynkiem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej na chodnik z kostki betonowej.

10. Rozbudowa placu zabaw – „PIRAMIDA wg pomysłu Urbana”

 • wnioskodawca, nr projektu: Zbigniew Urban, nr 59,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  działka nr 243/4 obr. 6, niecka przy ul. Jedności Narodu 28-32;
  montaż urządzenia zabawowego dla dzieci na niecce przy ul. Jedności Narodu, służącego do wspinania (linarium ) – piramida wspinaczkowa wysokości ok. 6,5 m.

11. Rozbudowa placu zabaw – „STATEK wg pomysłu Urbana”

 • wnioskodawca, nr projektu: Zbigniew Urban, nr 60,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 243/4 obr. 6, niecka przy ul. Jedności Narodu 28-32;
  montaż urządzenia zabawowego w kształcie okrętu, przeznaczonego dla dzieci w wieku szkolnym, na niecce przy ul. Jedności Narodu. Urządzenie będzie się charakteryzować ciekawą stylistyką oraz będzie posiadać wiele różnorodnych elementów o funkcji zabawowej, sprawnościowej i edukacyjnej (m.in. drabinki pionowe, gry integracyjne „kółko i krzyżyk”, linarium wejściowe, maszty z żaglem, mostek dziobowy, mostek kapitański, pomost ruchomy, przejścia tunelowe, ścianki wspinaczkowe, tablica rysunkowa, trap wejściowy, zjeżdżalnia spiralna z pomostem, zjeżdżalnia prosta itp.).

Okręg VIII

Całkowita kwota do podziału: 90.000,00 zł

1. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od wjazdu do TCSiR do ul. Wojska Polskiego 31

 • wnioskodawca, nr projektu: Janusz Nizołkiewicz, nr 16,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr. 14 obręb 10, dz. 498 obr. 6, ul. Wojska Polskiego;
  przebudowa odcinka chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

2. Modernizacja chodnika przy ul. Grunwaldzkiej

 • wnioskodawca, nr projektu: Danuta Żywicka, nr 20,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. 15/2 obr.10 , 83/4 obr.10; ul. Grunwaldzka;
  remont chodnika przy ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego.

3. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji – wyłożenie nawierzchni poliuretanowej

 • wnioskodawca, nr projektu: Filip Borcowski, nr 30
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 504 obr. 6;
  wyłożenie jednego boiska nawierzchnią poliuretanową o gr. 13 mm, wymalowanie linii do koszykówki, zamontowanie 4 szt. ławek (5-osobowych).

4. Plac zabaw „pod chmurką” przy ul. Przemysława II

 • wnioskodawca, nr projektu: Iwona Krause, nr 34
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz.nr 360 obr.10, ul. Przemysława 2;
  modernizacja istniejącego placu zabaw (wymiana urządzeń zabawowych, montaż nowych urządzeń, wykonanie nawierzchni bezpiecznej).

5. Integracyjny plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej

 • wnioskodawca, nr projektu: Monika Kargól, nr 45,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. nr 22 obr. 10 , ul. Grunwaldzka 1;
  rozbudowa integracyjnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych na terenie Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Plac zabaw zostanie wyposażony w urządzenia zabawowe umożliwiające korzystanie z nich przez dzieci niepełnosprawne.

6. Wygodny, estetyczny i bezpieczny chodnik przy ul. Grunwaldzkiej i Mieszka I

 • wnioskodawca, nr projektu: Kucharski Jakub, nr 66,
 • lokalizacja, opis projektu (zobacz na mapie):
  dz. 15/2, 83/4, 82 obr. 10, ul. Grunwaldzka i Mieszka I;
  remont chodnika przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Mieszka I, uzupełnienie ewentualnego braku oświetlenia na ul. Grunwaldzkiej.