Lista projektów nie spełniających kryteria Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2019 r.

 

Okręg I

 

 1. Okręg I „Miejskie grillowanie-Bulwar Nadwiślański”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Iwona Beata Nitza, nr 10 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr266/3 obręb 7, dz. nr 749/6 obręb 8,Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II

Miejsce ogólnodostępne do grillowania wyposażone w kamienne palenisko, stoły, ławki, kosze na śmieci , wiatę nad ławkami, nasadzenia zieleni.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu : rozdział I,ust.6, pkt. 9 .

Wskazana lokalizacja na wykonanie stanowiska do grilla będzie wykorzystana na plac budowy podczas remontu prowadzonego mostu.

 

 1. Okręg I „Wykonanie chodnika od ul. Czatkowskiej do ulicyZa Portem”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Józef Ziółkowski, Anna Pacholska , nr 13 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 937, obręb 1,ul. Okrętowa.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Okrętowej od ul. Czatkowskiej do ul. Za Portem.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu : rozdział I,ust.6, pkt. 1.

Zadanie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Szacunkowy koszt realizacji zadania przekracza środki finansowe przewidziane na realizację projektów w okręgu I.

 

 1. Okręg I „Budowa skoczni do skoku w dal”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Józef Ziółkowski, Anna Pacholska , nr 13 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 927/10obręb 1,ul.Flisaków.

Budowa skoczni do skoku w dal zlokalizowana na terenie rekreacyjnym przy ul. Flisaków.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu : rozdział I,ust.6, pkt. 1.

Zadanie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

 

 1. Okręg I „Strefa piesza na ul. Wyszyńskiego”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Krzysztof Diller , nr 19 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 7/3obręb 8,ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Stworzenie przyjaznej strefy pieszej na odcinku ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Skromną do Pl. Hallera. Zmiana organizacji ruchu, tj. wyłączenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Skromną do Placu Hallera ruchu samochodowego. W strefie zostałyby zamontowane 4 półokrągłe ławki z przylegającymi donicami z wielosezonowymi roślinami, 4 stojaki na rowery, dwie donice z drzewami lub krzewami. Na nawierzchni wymalowane zostałyby gry uliczne-twister oraz labirynt. Przy skrzyżowaniu z ul. Skromną miałby być postawiony znak – strefa pieszo-rowerowa.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział I,ust.6, pkt. 9.

W latach 2019-2020 prowadzona jest procedura zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie Starego Miasta, ponadto realizacja projektu wymagałaby likwidacji istniejących miejsc postojowych, których brakuje w tej części miasta.

 

 1. Okręg I „Montaż dwóch progów zwalniających”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Michał Ciesielski , nr 20,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 542/2obręb 8,ul. Chopina.

Montaż progów zwalniających w ul. Chopina w dwóch lokalizacjach : przy ul. Chopina 4oraz przy ul. Chopina 13.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział I,ust.6, pkt. 1.

Zadanie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

 

Okręg II

 

 1. Okręg II „Łącznik ciągu komunikacji pieszo-rowerowej ul. Pułaskiego z Nadbrzeżną (Wiślaną Trasą Rowerową)”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Tomasz Tobiański, nr 32

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 369obręb 9, ul. Polna.

Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej na łączniku ul. Pułaskiego z ul. Nadbrzeżną(ul. Polna).

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział I,ust.6, pkt. 1 .

Zadanie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

 

 1. Okręg II „Elektroniczny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej na pętli autobusowej Czyżykowo”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Lipiński Ryszard, nr 34

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 367obręb 9, ul. E. Orzeszkowej.

Instalacja elektronicznego rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej na pętli autobusowej Czyżykowo.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział II,ust. 1.

Wnioskodawca projektu nie spełnia wymogów postawionych osobom zgłaszającym projekt do Budżetu Obywatelskiego 2019 – nie jest zameldowany w danym okręgu.

 

Okręg III

 

 1. Okręg III „Rekreacyjna Kanonka”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Karol Mulik, Marcin Tubaja, nr 21

– lokalizacja, opis projektu: dz.nr 504 obręb 6, ul. Wojska Polskiego 28A.

Doposażenie istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe takie jak: piramidy linowe, huśtawki, w tym huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych, zjeżdżalnie, karuzele, urządzenia linowe, bujaki, tablice edukacyjne oraz urządzenia do street workout, montaż ławek oraz koszy na śmieci.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział II,ust. 1.

Wnioskodawcy projektu nie spełniają wymogów postawionych osobom zgłaszającym projekt do Budżetu Obywatelskiego 2019 – nie są zameldowani w danym okręgu.

 

 1. Okręg III „Remont schodów w pasażu Al. Zwycięstwa”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Marian Musiał, nr 35

-lokalizacja, opis projektu: schody w ciągu pasażu od strony bloków przy ul. Saperskiej.

Remont schodów będących w złym stanie technicznym.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu : rozdział III,ust. 3, pkt 1.

Formularz zgłoszenia projektu został złożony po terminie określonym w harmonogramie (załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 2019).

 

 1. Okręg III „Podświetlenie murali”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Marian Musiał, nr 36

-lokalizacja, opis projektu: Podświetlenie murali znajdujących się na ścianach szczytowych budynków mieszkalnych przy Al. Zwycięstwa 1,2,3,4.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział III,ust. 3, pkt 1.

Formularz zgłoszenia projektu został złożony po terminie określonym w harmonogramie (załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 2019).

 

Okręg IV

 

 1. Okręg IV „Teren rekreacyjny, utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Gertruda Pierzynowska, nr 17 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 193/2, 205 obręb 4,ul. Jodłowa.

Założenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, ławki, kosze na śmieci, nasadzenia zieleni. W drugiej części wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział I,ust. 6, pkt 9.

Wszystkie działania inwestycyjne na terenie działek: nr 193/2 oraz nr 205, obręb 4 przy ul. Jodłowej zostały wstrzymane do czasu opracowania koncepcji funkcjonalnej zagospodarowania działek.