Lista projektów niespełniających kryteriów Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2018 r.

Okręg VI

 

 1. „I etap realizacji rewitalizacji parku zlokalizowanego na terenie dawnego folwarku u zbiegu ulic Piotrowo, Christiana Andersena i Kubusia Puchatka w Tczewie” – wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Witold Chamski, nr 22

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 94, obręb 11, ul. Christiana Andersena

Wykonanie części zagospodarowania terenu w tym: alejki spacerowe, ławki , kosze na śmieci, rabaty kwiatowe , nasadzenia zieleni

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu : rozdział  I,  ust.6, pkt. 10 .

Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu przewyższa kwotę wydatków  przeznaczonych  w Budżecie Obywatelskim 2018 na okręg VI

 

Okręg VII

 

 1. „Defibrylator AED dla każdego”-„Ratuj życie””.

– wnioskodawca: Maciej Skiberowski, nr 10

– lokalizacja, uzasadnienie: Dz. nr 241 obr.6 ul. Jedności Narodu 32 ,207/11 obr.6 ul. Jedności Narodu 7, dz. nr. 244/2 obr.6 , ul. Saperska 12

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu: rozdział  I  ust.6, pkt. 6 .

Brak jest możliwości zabezpieczenia defibrylatorów m.in.  przed : kradzieżą,  zniszczeniem, oraz używaniem ich niezgodnie z przeznaczeniem

 

 1. „Utwardzenie terenu za kwiaciarnią „Ławeczka”.

– wnioskodawca: ”, Grzegorz Tyrolski, nr 16,

– lokalizacja, uzasadnienie:  dz. nr 398/4 obr.6 , ul. Gdańska

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu: rozdział  I  ust.6, pkt. 10 .

Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu przewyższa kwotę wydatków  przeznaczonych w Budżecie Obywatelskim 2018 na okręg VII

 

 1. „Montaż osłon przeciwwiatrowych na wiacie na terenie dworca autobusowego”

– wnioskodawca: ”, Grzegorz Tyrolski, nr 17,

– lokalizacja, uzasadnienie: dz. nr 573/5 obręb 6, ul. Pomorska

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu: rozdział  I, ust.6 pkt. 4 , pkt.6 oraz pkt. 12

Projekt architektoniczny wiaty autobusowej  jest chroniony prawem autorskim.  Prace , które spowodowałyby  zmianę wyglądu wiaty stanowiłoby naruszenie ustawy o prawie autorskim  i prawach  pokrewnych.

 

Okręg VIII

 

 1. „Schody” Marian Musiał.

– wnioskodawca: ”, Marian Musiał  , nr 45,

– lokalizacja, uzasadnienie: dz. 559/2 , obręb 6 , Al. Zwycięstwa

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu : rozdział  I ust.6, pkt. 1, pkt.7

Budowa  schodów wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Ze względów technicznych  ma możliwości przebudowy ani remontu schodów.

 

Okręg IX

 

 1. „Wykonanie miejsc parkingowych na działkach 511/6 , 511/4”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Piotr Osowski, nr 13 ,

– lokalizacja, opis projektu:  dz.nr 511/6 obręb 8, dz.nr 511/4 obręb 8,  ul. I.Paderewskiego

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu : rozdział  I  ust.6, pkt. 10 .

Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu przewyższa kwotę wydatków  przeznaczonej w Budżecie Obywatelskim 2018 na okręg VI

 

 1. „Iluminacja świąteczna przy ul. Obrońców Westerplatte”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Żaneta Góra, nr 19 ,

– lokalizacja, opis projektu:  dz. nr 5 obręb 8, ul. Obrońców Westerplatte

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu : rozdział  I  ust.6, pkt. 7.

Brak zgody właściciela słupów oświetleniowych , którym jest  ENERGA-OPERATOR, na montaż ozdób iluminacji świątecznej oraz  przeróbki instalacji elektrycznej.

 

 1. „Ścieżka rowerowa na Stare Miasto” (projekt) ,

 – wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Lucyna Janicka, nr 26 ,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 11/10 obręb 9, dz. nr 10 obręb 8, dz. nr 11/2 obręb 8, dz. nr 75/8 obręb 8, dz. nr 5 obręb  8, dz. nr 1 obręb  8

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu: rozdział  II ust.1

Działka nr 11/10 obręb 9 na , której miałby przebiegać fragment ścieżki rowerowej  leży w innym okręgu ( okręg X ). Wnioskodawca  projektu  jest zameldowany w okręgu IX.

 

 1. „Bezpieczne przejście i przejazd rowerowy przy poczcie”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Lucyna Janicka, nr 27

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 5 obręb 8, ul. Obrońców Westerplatte, dz. nr 11/2 obręb 8, ul. Jarosława Dąbrowskiego

Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego między bankiem BZ WBK a Pocztą Polską .Przejście miałoby być zlokalizowane w całości w jezdni, bez wyspy rozdzielającej po środku. Po jednej i drugiej stronie przejścia montaż progów zwalniających „wyspowych”, przejazd rowerowy, oznakowanie pionowe.

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu:  rozdział  I  ust.6, pkt. 6 i pkt.7

Brak zasadności budowy progów zwalniających na zakręcie drogi. Budowa przejazdu rowerowego musi być poprzedzona  wykonaniem dokumentacji projektowej  przebiegu ścieżki rowerowej  od strony Poczty Polskiej, aby połączyć ją z istniejącą ścieżką od strony banku.

 

 1. „Edukacyjny plac zabaw w Parku Kopernika z ławeczką dla matek karmiących”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Magdalena Frankowska, nr 30

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 11/10 obręb 9 , Park Kopernika

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu: rozdział  II,  ust.1, rozdział I, ust.6, pkt 9

Działka nr 11/10 obręb 9 na , której miałby powstać   edukacyjny plac zabaw   leży w innym okręgu ( okręg X ). Wnioskodawca  projektu  jest zameldowany w okręgu IX. Ponadto , zgodnie z koncepcją projektową zagospodarowania Parku im. Kopernika, nie przewiduje się realizacji placu zabaw.

 

Okręg XII

 

 1. „ Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kochanowskiego”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu Tomasz Tobiański, nr 40,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 365/1,  822/5, 822/6, 822/10 obręb 9,  ul. J. Kochanowskiego

Wniosek  nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok  – zapisów regulaminu: rozdział  III , ust. 2 , pkt. 5 i 6