Lista projektów nie spełniających kryteria Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2019 r.

 

Okręg I

 

 1. Okręg I „Miejskie grillowanie-Bulwar Nadwiślański”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Iwona Beata Nitza, nr 10 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr266/3 obręb 7, dz. nr 749/6 obręb 8,Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II

Miejsce ogólnodostępne do grillowania wyposażone w kamienne palenisko, stoły, ławki, kosze na śmieci , wiatę nad ławkami, nasadzenia zieleni.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu : rozdział I,ust.6, pkt. 9 .

Wskazana lokalizacja na wykonanie stanowiska do grilla będzie wykorzystana na plac budowy podczas remontu prowadzonego mostu.

 

 1. Okręg I „Wykonanie chodnika od ul. Czatkowskiej do ulicyZa Portem”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Józef Ziółkowski, Anna Pacholska , nr 13 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 937, obręb 1,ul. Okrętowa.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Okrętowej od ul. Czatkowskiej do ul. Za Portem.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu : rozdział I,ust.6, pkt. 1.

Zadanie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Szacunkowy koszt realizacji zadania przekracza środki finansowe przewidziane na realizację projektów w okręgu I.

 

 1. Okręg I „Budowa skoczni do skoku w dal”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Józef Ziółkowski, Anna Pacholska , nr 13 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 927/10obręb 1,ul.Flisaków.

Budowa skoczni do skoku w dal zlokalizowana na terenie rekreacyjnym przy ul. Flisaków.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu : rozdział I,ust.6, pkt. 1.

Zadanie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

 

 1. Okręg I „Strefa piesza na ul. Wyszyńskiego”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Krzysztof Diller , nr 19 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 7/3obręb 8,ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Stworzenie przyjaznej strefy pieszej na odcinku ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Skromną do Pl. Hallera. Zmiana organizacji ruchu, tj. wyłączenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Skromną do Placu Hallera ruchu samochodowego. W strefie zostałyby zamontowane 4 półokrągłe ławki z przylegającymi donicami z wielosezonowymi roślinami, 4 stojaki na rowery, dwie donice z drzewami lub krzewami. Na nawierzchni wymalowane zostałyby gry uliczne-twister oraz labirynt. Przy skrzyżowaniu z ul. Skromną miałby być postawiony znak – strefa pieszo-rowerowa.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział I,ust.6, pkt. 9.

W latach 2019-2020 prowadzona jest procedura zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie Starego Miasta, ponadto realizacja projektu wymagałaby likwidacji istniejących miejsc postojowych, których brakuje w tej części miasta.

 

 1. Okręg I „Montaż dwóch progów zwalniających”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Michał Ciesielski , nr 20,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 542/2obręb 8,ul. Chopina.

Montaż progów zwalniających w ul. Chopina w dwóch lokalizacjach : przy ul. Chopina 4oraz przy ul. Chopina 13.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział I,ust.6, pkt. 1.

Zadanie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

 

Okręg II

 

 1. Okręg II „Łącznik ciągu komunikacji pieszo-rowerowej ul. Pułaskiego z Nadbrzeżną (Wiślaną Trasą Rowerową)”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Tomasz Tobiański, nr 32

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 369obręb 9, ul. Polna.

Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej na łączniku ul. Pułaskiego z ul. Nadbrzeżną(ul. Polna).

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział I,ust.6, pkt. 1 .

Zadanie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

 

 1. Okręg II „Elektroniczny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej na pętli autobusowej Czyżykowo”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Lipiński Ryszard, nr 34

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 367obręb 9, ul. E. Orzeszkowej.

Instalacja elektronicznego rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej na pętli autobusowej Czyżykowo.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział II,ust. 1.

Wnioskodawca projektu nie spełnia wymogów postawionych osobom zgłaszającym projekt do Budżetu Obywatelskiego 2019 – nie jest zameldowany w danym okręgu.

 

Okręg III

 

 1. Okręg III „Rekreacyjna Kanonka”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Karol Mulik, Marcin Tubaja, nr 21

– lokalizacja, opis projektu: dz.nr 504 obręb 6, ul. Wojska Polskiego 28A.

Doposażenie istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe takie jak: piramidy linowe, huśtawki, w tym huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych, zjeżdżalnie, karuzele, urządzenia linowe, bujaki, tablice edukacyjne oraz urządzenia do street workout, montaż ławek oraz koszy na śmieci.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział II,ust. 1.

Wnioskodawcy projektu nie spełniają wymogów postawionych osobom zgłaszającym projekt do Budżetu Obywatelskiego 2019 – nie są zameldowani w danym okręgu.

 

 1. Okręg III „Remont schodów w pasażu Al. Zwycięstwa”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Marian Musiał, nr 35

-lokalizacja, opis projektu: schody w ciągu pasażu od strony bloków przy ul. Saperskiej.

Remont schodów będących w złym stanie technicznym.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu : rozdział III,ust. 3, pkt 1.

Formularz zgłoszenia projektu został złożony po terminie określonym w harmonogramie (załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 2019).

 

 1. Okręg III „Podświetlenie murali”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Marian Musiał, nr 36

-lokalizacja, opis projektu: Podświetlenie murali znajdujących się na ścianach szczytowych budynków mieszkalnych przy Al. Zwycięstwa 1,2,3,4.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział III,ust. 3, pkt 1.

Formularz zgłoszenia projektu został złożony po terminie określonym w harmonogramie (załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 2019).

 

Okręg IV

 

 1. Okręg IV „Teren rekreacyjny, utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Gertruda Pierzynowska, nr 17 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 193/2, 205 obręb 4,ul. Jodłowa.

Założenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, ławki, kosze na śmieci, nasadzenia zieleni. W drugiej części wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów.

Wniosek nie spełnia założeń Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok– zapisów regulaminu: rozdział I,ust. 6, pkt 9.

Wszystkie działania inwestycyjne na terenie działek: nr 193/2 oraz nr 205, obręb 4 przy ul. Jodłowej zostały wstrzymane do czasu opracowania koncepcji funkcjonalnej zagospodarowania działek.

Lista projektów spełniających kryteria Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa na 2019 r.

 

Okręg I

 

 1. Okręg I „Miejskie grillowanie-os. Staszica”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Iwona Beata Nitza, nr 7,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 927/10obręb 1,ul.Flisaków.

Miejsce ogólnodostępne do grillowania wyposażone w kamienne palenisko, stoły, ławki, kosze na śmieci, wiatę nad ławkami, monitoring, nasadzenia zieleni.

 

 1. Okręg I „Bezpieczna ulica Kołłątaja”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Anna Kruszyńska, nr 12,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 514 obręb 8,ul. Kołłątaja.

Uspokojenie ruchu na ul. Kołłątaja poprzez wprowadzenie na całej jej długości strefy „tempo 30” oraz montaż progów wyspowych (po jednym przed i za przejściem dla pieszych) w 3 lokalizacjach.

 

 1. Okręg I „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Flisaków-etap II”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Beata Rostotska , nr 33,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 927/10obręb 1,ul.Flisaków.

Budowa chodnika, budowa oświetlenia, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy).

 

Okręg II

 

 1. Okręg II „Remont chodnika przy ul. Kochanowskiego 1”,

– wnioskodawca: Irena Galikowska, Janina Rembisz, nr 8,

– lokalizacja, opis projektu: dz.1822/5,obr.9 , ul. Kochanowskiego 1.

Remont chodnika przed budynkiem przy ul. Kochanowskiego 1.

 

 1. Okręg II „Bezpieczna droga do szkoły”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Grzegorz Pawlikowski, nr 11,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 644, obręb 9, ul. Żeromskiego; dz. nr 643 , obręb 9 ul. Konopnickiej; dz. nr 645/2, obręb 9, ul. Konopnickiej; dz. nr 725, obręb 9 ul. Konopnickiej; dz. nr 679/1 obręb 9 ul. Iwaszkiewicza; dz. nr 746, obręb 9 ul. W. Pola.

Uspokojenie ruchu wokół Szkoły Podstawowej nr 10 poprzez wprowadzenie strefy tempo 30 (ul. Iwaszkiewicza, ul. Wincentego Pola, ul. Konopnickiej, ul. Żeromskiego), wyniesienieskrzyżowania: ul. Żeromskiego/ul. Konopnickiej do poziomu chodników oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego(obok wjazdu na parking szkoły), zmiana organizacji ruchu na skrzyżowanie równorzędne ul. Konopnickiej/ ul. Żeromskiego.

 

 1. Okręg II „Wymiana chodnika”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Katarzyna Siurek, nr 16,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 388/4obręb 2,ul. Polna 4.

Remont chodnika prowadzącego do ul. Czyżykowskiej od przedszkola na ul. Orkana na wysokości budynku przy ul. Polnej 4.

 

 1. Okręg II „Małpi Psi Gaj – czyli duży wybieg dla psów z torem przeszkód agility”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Kamila Grabarczyk, nr 22,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 325/10,obręb 9,ul. Stanisława Konarskiego.

Wykonanie na terenie zielonym znajdującym się pomiędzy ul. Orzeszkową, ul. Ceglarską i ul. M. Reja ogrodzonego toru przeszkód dla psów – agility.

 

 1. Okręg II „Dog Park Górki” plac zabaw dla psów

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Karol Hennig, nr 23,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 174/7,obręb 13,skwer im. 750-lecia Miasta Tczewa.

Wykonanie na terenie zielonym znajdującym się na skwerze im. 750-lecia Miasta Tczewa placu zabaw dla psów z takimi elementami jak: slalom, równoważnia, drążki i kółka do skoków, kładka , tuby, poidła, dystrybutor torebek i pojemniki na odchody, oraz ławki. Teren miałby być ogrodzony. Nawierzchnia placu zabaw wykonana ze żwiru i piasku . Plac posiadłby dwie strefy: dla psów mniejszych i większych.

 

 1. Okręg II „Instalacja progów zwalniających typu wyspa przy ul. Bartosza Głowackiego”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Karol Hennig, nr 24,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 46,obręb 12,ul. Bartosza Głowackiego.

Instalacja na ul. B. Głowackiego 3 progów zwalniających typu wyspa: przed skrzyżowaniem z ul. Zofii Nałkowskiej poniżej nieruchomości z numerem Bartosza Głowackiego 50 A, przed skrzyżowaniem z ul. Władysława Broniewskiego w okolicy nieruchomości z numerem Bartosz Głowackiego 34 A, przed skrzyżowaniem z ul. Władysława Reymonta – w okolicy nieruchomości z numerem Reymonta 1- przy przystanku autobusowym.

 

 1. Okręg II „Modernizacja terenu zielonego przy ul. Stanisławskiego”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Marta Czarnecka, Iwona Szałachowska, nr 28.

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 598/4,obręb13, ul. Jana Stanisławskiego.

Modernizacja terenu zielonego polegająca na nasadzeniu drzew i krzewów w formie labiryntu o powierzchni ok. 1200 m2, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu.

 

 1. Okręg II „Modernizacja terenu zielonego przy ul. Sychty”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Tomasz Gorajski, Marcel Jastrzębski, nr 29,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 598/4, obręb13, ul. Jana Stanisławskiego.

Zagospodarowanie i modernizacja terenu zielonego przy ul. Sychty, w tym m.in. wymiana istniejącej, drewnianej zjeżdżalni, drabinki i huśtawki na nowy zestaw zabawowy zawierający te same elementy zabawowe, wymiana stołu do ping-ponga na nowy wraz z modernizacją nawierzchni, montaż ławek z oparciem przy stole do gry w ping-ponga, montaż kosza na śmieci, montaż ławek i koszy na śmieci przy placu zabaw oraz przy istniejącym street workout, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu.

 

 1. Okręg II „Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Tetmajera w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Tomasz Tobiański, nr 30,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 822/1 obręb 9 oraz dz. nr 822/2 obręb 9,ul. K. Tetmajera.

 

 1. Okręg II „Zagospodarowanie, modernizacja terenu zielonego na działkach nr 822/6, 822/11, 822/16 obręb 9”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Tomasz Tobiański, nr 31,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 822/6, 822/11, 822/16,obręb 9, ul. K. Tetmajera.

Kontynuacja zagospodarowania poprzez nasadzenie krzewów ozdobnych, drzew ozdobnych, budowę skalniaka, renowację trawnika. Wykonanie alejek, usytuowanie ławeczek oraz oświetlenia.

 

Okręg III

 

 1. Okręg III „Zagospodarowanie terenu zielonego przy Al. Zwycięstwa 20”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Krystyna Piątkowska, Mieczysław Żuchliński, nr 1 i nr 3 (projekty połączone)

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 425/22, obręb 6, Al. Zwycięstwa 20.

Zagospodarowanie terenu zielonego od strony południowej i wschodniej budynku przy Al. Zwycięstwa 20 oraz dokończenie zagospodarowania terenu od strony wejścia do budynku poprzez: wykonanie skalniaka, nasadzenia zieleni, rekultywację trawnika, wykonanie niskiego ogrodzenia (wys.50 cm), montaż koszy na śmieci, montaż stojaków rowerowych, przełożenie nawierzchni fragmentu chodnika prowadzącego do budynku, oraz poszerzenie części tego chodnika o 1m.

 

 1. Okręg III „Rozbudowa małego placu zabaw przy ul. Jedności Narodu-II etap”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Maciej Skiberowski, Zbigniew Gniewkowski nr 2,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 208/2, obręb56, ul. Jedności Narodu.

Budowa małego boiska do piłki nożnej dla maluchów z małymi bramkami. Budowa części rekreacyjnej: „bulodromu”- utwardzonego placu do gry w boule wraz z wyposażeniem placu w cztery ławki z oparciem, montaż dwóch koszy na śmieci, montaż dwóch stołów betonowych do gry w szachy, warcaby, chińczyka, montaż dwóch stołów do gry w piłkarzyki, wykonanie dwóch ogrodzeń: boiska i części rekreacyjnej.

 

 1. Okręg III „Zagospodarowanie terenów przy ul. Wyzwolenia 1 i między wieżowcami przy Alei Zwycięstwa 19 i 20”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu:Tomasz Chabowski, Jan Słomski, Jan Patora,nr 5

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 425/22 obręb 6, ul. Wyzwolenia.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1 poprzez montaż huśtawki, ławek, urządzeń siłowni zewnętrznej (2 podwójne urządzenia). Zagospodarowanie zielenią dwóch trójkątów między wieżowcami przy Alei Zwycięstwa 19 i 20. Poszerzenie parkingu koło budynku przy ul. Wyzwolenia 1.

 

 1. Okręg III „Zagospodarowanie terenów wokół wieżowca przy Al. Zwycięstwa 18 i placu między ul. Wyzwolenia 2 i 3”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu:Rafał Piaskowski, Robert Piaskowski, Antoni Owczarek,nr 6

– lokalizacja, opis projektu: dz.nr 425/22 obręb 6, Al. Zwycięstwa 18 oraz ul. Wyzwolenia 2 i 3

Zagospodarowanie terenu poprzez: rekultywację trawnika oraz nasadzenia krzewów i drzewek przed blokiem przy ul. Wyzwolenia 3 (od strony budynku przy ul. Wyzwolenia 2 , nasadzenie żywopłotu wokół placu między blokami Wyzwolenia 2 i 3 oraz zasadzenie drzew i krzewów na tym placu. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Wyzwolenia 2 i 3. Poszerzenie parkingu przy wieżowcu przy Al. Zwycięstwa 18.Montaż ławki oraz kosza na śmieci oraz wykonanie alejki z kostki brukowej od trzepaka w stronę ławek na terenie zielonym przy Al. Zwycięstwa 18. Posadzenie żywopłotu na skarpie przed frontem części wieżowca przy Al. Zwycięstwa 18. Ogrodzenie skalniaka płotkiem przed wieżowcem przy Al. Zwycięstwa 20.

 

 1. Okręg III „Stworzenie muzyczno-naukowego parku doświadczeń na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 11”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Iwona Kordys, nr 9

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 244/2 obręb 6, ul. Saperska 12

Budowa edukacyjnego Parku Doświadczeń składającego się z 13 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń umieszczonych w dwóch tematycznych strefach : Muzyki i Nauki. W skład Strefy Muzyki weszłyby takie urządzenia jak: bębny, grające trójkąty, gong i cymbały, ksylofon oraz wieloelementowa plenerowa orkiestra. Druga strefa Nauki wyposażona byłaby w takie urządzenia jak: wielokrążek i wir wodny, eko-memory, głuchy telefon, film animowany, kołyska Newtona oraz urządzenie z zakresu optyki, czyli pisanie lustrzane oraz rozbudowana konstrukcja „Naukowy Hex” z wieloma elementami iluzji.

 

 1. Okręg III „Rodzinna, monitorowana wiata grillowa na niecce przy ul. Jedności Narodu”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Aleksandra Kussowska, Bartosz Kulaszewski, nr 27

– lokalizacja, opis projektu: dz.nr 234/4,obręb 6,niecka pomiędzy ul. Jedności Narodu a ul. Saperską przy SP 11

Monitorowana wiata do grillowania dla rodzin wyposażona w kamienne palenisko, osprzęt do grilla, sprzęt do czyszczenia (zmiotki, szufelki), monitoring podłączony do systemu monitoringu miejskiego.

 

Okręg IV

 

 1. Okręg IV, „Siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 8”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Beata Żmuda, nr 4

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 13/6 obręb 5, ul. Armii Krajowej.

Montaż na terenie zielonym przy sali gimnastycznej pomiędzy drzewami urządzeń siłowni zewnętrznej składającej się z siedmiu urządzeń: wahadło podwójne, twister podwójny, biegacz pojedynczy,orbitrek wolnostojący, odwodzenie pojedyncze, wioślarz wolnostojący oraz koordynator ruchu. Montaż zestawu do „street workout” składającego się z czterech drążków, drabinki, drążka poziomego z uchwytami i rury pionowej.

 

 1. Okręg IV „Modernizacja placu manewrowego przy ul. Jurgo”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Andrzej Miętkiewski, nr 15 ,

– lokalizacja, opis projektu: Dz. nr 281,277 obręb 5,ul. Jurgo.

Modernizacja istniejącego placu manewrowego usytuowanego na ul. Jurgo (teren pomiędzy budynkami nr 11-13 oraz 15-17).

 

 1. Okręg IV „Siłownia pod chmurką”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Gertruda Pierzynowska, nr 18,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 141/6obręb 4, ul. Jodłowa.

Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie zielonym ogrodzonym pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Jaworowej 6, 9, 11.

 

 1. Okręg IV „Rowerowy plac zabaw”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Marek Byczkowski, Tomasz Klimczak nr 25,

– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 141/6 obręb 4, ul. Jodłowa.

Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży (możliwość jazdy na hulajnodze lub deskorolce).

 

 1. Okręg IV „Bezpieczna droga dzieci do szkoły i kościoła-monitoring ciągów komunikacyjnych”

– wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Krzysztof Barlewicz nr 26,

– lokalizacja, opis projektu:

okolice Szkoły Podstawowej nr 12 ul. Topolowa, ul. Jarzębinowa, ul. Kasztanowa, ul. Armii Krajowej działki nr: 39/179, 205,39/159, 39/126, 139/13, 193/2, 39/12, 39/20

– ciąg Al. Kociewskiej – dz. nr: 124, 39/177, 125, 122, 123/1, 116/4, 34/11, 266/5, 155/2, 154/4, 149/20, 149/21, 148/50, 148/19, 161/1, 29, 30, 31, 32, 57, 58, 65, 10/5, 11/4, 11/14, 269/2,

– Plac Papieski i ul. Rokicka, ul. Brzechwy:dz.nr 149/3, 7, 352, 161/3, 46, 47, 48, 49/1, 33.

Wykonanie nowej instalacji monitoringu, rozbudowującej istniejący system monitoringu miejskiego (ciągły podgląd w Straży Miejskiej) terenów zlokalizowanych wzdłuż al. Kociewskiej, deptaku pomiędzy SP 12, a ul. Armii Krajowej, okolic szkoły, terenów rekreacyjnych na os. Bajkowym oraz Placu Papieskiego i fragmentów ul. Rokickiej i Brzechwy. Nowo zainstalowany sprzęt ma pozwalać na ciągły monitoring głównych ciągów komunikacyjnych, placów zabaw, dróg do szkoły i kościoła. System wykonany na istniejących słupach oświetleniowych, transfer obrazu systemem radiolinii w paśmie 5 GHz lub systemem światłowodowym z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury teletechnicznej.

Często zadawane pytania

1. Czym jest budżet obywatelski?

Jest to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też publicznego – czytaj więcej.

 

2. Czym różni się projekt budżetu obywatelskiego 2019 od edycji z 2018, 2017, 2016, 2015 i 2014 roku?

Projekt budżetu obywatelskiego 2014 był projektem pilotażowym. Jego głównym zadaniem było sprawdzenie jak mieszkańcy zaangażują się w nową formę działalności publicznej oraz sprawdzenie aspektów technicznych projektu. Oto porównanie zasad realizacji budżetu obywatelskiego w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019:

 

Porównanie zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego w latach 2014 - 2019 (11 pobrań)

3. Jakie kryteria muszą spełniać zgłaszane projekty?

Zgodnie z zapisem ust. 6 rozdz. I Regulaminu, zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:

 • posiadać cechy zadań inwestycyjnych,
 • być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym,
 • być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i z obowiązującą Strategią Miasta,
 • pozostawać w kompetencjach gminy (zadania własne gminy określone ustawą),
 • dotyczyć terenów i obiektów stanowiących własność gminy lub do których gmina posiada prawo nieodpłatnego dysponowania, z wyłączeniem m.in. terenów zamkniętych i terenów prywatnych,
 • dotyczyć terenów i obiektów gminnych o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji,
 • całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków, przeznaczonej na dany okręg,
 • całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem

4. Jaką maksymalną szacowaną wartość mogą mieć zgłaszane propozycje projektów?

Całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków, przeznaczonej na dany okręg. Zgodnie z ust. 4 rozdz. I Regulaminu Budżetu Obywatelskiego – na każdy z okręgów przeznacza się następujące kwoty wydatków:
 

1/ okręg I – 210000 zł

2/ okręg II – 230000 zł

3/ okręg III – 200000 zł

4/ okręg IV – 360000 zł

5. Czy piętnastolatkowie, którzy ukończą wymagany minimalny wiek 16 lat dopiero w grudniu 2019 r. mogą wziąć udział w zgłaszaniu projektów i w głosowaniu?

Tak, mogą ponieważ Regulamin upoważnia do głosowania i zgłaszania projektów wszystkich mieszkańców, którzy ukończą 16 lat w 2019 r. i starszych.

 

6. Czy można zgłaszać projekty do realizacji w okręgu innym, niż jest się zameldowanym?

Nie, nie można zgłaszać projektów ani na nie głosować, jeżeli nie jest się zameldowanym w okręgu, którego dotyczą dane projekty.

 

7. Którzy mieszkańcy mają prawo zgłaszania projektów i potem głosowania na wybrane projekty?

Prawo zgłaszania projektów i głosowania na wybrane projekty mają mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2019 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie (na pobyt stały lub czasowy).

 

8. Który adres zameldowania będzie decydował o przynależności do okręgu, w przypadku gdy wnioskodawca lub głosujący posiada dwa zameldowania – na pobyt stały i czasowy na terenie miasta Tczewa?

Regulamin uprawnia do zgłaszania projektów i głosowania na wybrane projekty tych mieszkańców okręgów, którzy ukończą 16 lat w 2019 r. i starszych oraz są zameldowani na ich terenie. W przypadku podwójnego zameldowania, za ważniejszy przyjmuje się adres zameldowania na pobyt stały. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć podwójnego głosowania, np. w różnych okręgach.

 

9. Jak mogę się dowiedzieć, do którego okręgu jest przypisana moja ulica?

Wykaz wszystkich ulic, przypisanych do poszczególnych okręgów określa załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 r., który jest dostępny na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl oraz www.bo.tczew.pl

 

10. Czy zgłaszając projekt należy dołączyć listę osób popierających ten projekt?

Nie, nie ma konieczności dołączania listy osób popierających propozycję projektu. Obecny Regulamin nie przewiduje takiej procedury.

 

11. Czy będzie możliwe głosowanie elektroniczne na wybrane projekty?

Tak, Regulamin umożliwia głosowanie elektroniczne na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl oraz www.bo.tczew.pl, wg zasad określonych w załączniku nr 6 do Regulaminu albo umożliwia tradycyjne głosowanie na zakwalifikowane projekty – poprzez zbieranie głosów na liście poparcia, zgodnie z formularzem (zał. nr 4 i 5 do Regulaminu).

 

12. Czy będzie można poprzeć kilka projektów?

Tak, Regulamin umożliwia poparcie więcej niż jednego projektu przez mieszkańca danego okręgu, poprzez głosowanie tradycyjne lub elektroniczne.

 

13. Kto będzie decydował o zakwalifikowaniu zgłoszonych projektów do głosowania?

Weryfikacją zgłoszonych projektów oraz regulaminowym przeprowadzeniem całej procedury Budżetu Obywatelskiego będzie się zajmować powołany przez Prezydenta Miasta zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, składający się z urzędników miejskich.

 

14. W jakim terminie można zgłaszać propozycje projektów?

Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego należy składać na określonych formularzach (załącznik nr 3 do Regulaminu), w terminie określonym w harmonogramie do Biur Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 i w budynku byłego CED przy ul. 30-go Stycznia 1

 

15. W jaki sposób można ustalić dokładną lokalizację miejsca realizacji projektu (adres działki, numer geodezyjny działki), wymagany w formularzu zgłaszania projektów (zał. nr 3)?

W poprawnym ustaleniu lokalizacji proponowanego miejsca realizacji projektu pomoże System Informacji Przestrzennej (SIP), dostępny na stronie www.wrotatczewa.pl – w zakładce MIASTO -> System Informacji Przestrzennej (SIP) lub bezpośrednio pod adresem www.sip.tczew.pl

Tryb zgłaszania projektów

 1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2019 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie.
 2. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 3 do Regulaminu. Formularze dostępne są na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 oraz przy ul. 30-go Stycznia 1 (były budynek CED).
 3. Wypełnione formularze zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu, składane są w wersji papierowej w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, określonym w ust. 2, osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Tczewie, pl. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: “Zgłoszenie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Tczew na 2019 rok”.
 4. Formularz zgłoszenia (załącznik nr 3) może dotyczyć zgłoszenia tylko jednego zadania (projektu).
 5. Zgłoszenie uważa się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola w formularzu zgłoszenia (załącznik nr 3).
 6. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt, nie później niż do 21.12.2018 r.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok

1. Zebranie z mieszkańcami w sali obrad Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 1 (budynek byłego CED) 07.12.2018 r. godz. 15:00
2. Zgłaszanie projektów od 08.12.2018 r. do 21.12.2018 r.
3. Weryfikacja projektów do 30.01.2019 r.
4. Ogłoszenie listy projektów do 06.02.2019 r.
5. Głosowanie na zakwalifikowane projekty od 07.02.2019 r. do 01.03.2019 r. (włącznie)
6. Ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego do 29.03.2019 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 r.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2019 rok

UWAGA!

Do plików regulaminu dodano załącznik numer 4 (formularz głosowania) i 5 (wykaz osób głosujących)

Regulamin wraz z załącznikami (spakowany) dostępny jest do pobrania na dole strony – tutaj


Rozdział I

Zagadnienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Tczewa na temat części wydatków budżetu miasta Tczewa na 2019 r. zwanego „Budżetem Obywatelskim”.
 2. Przedstawienie założeń Budżetu Obywatelskiego, zapoznanie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego w celu wyrażenia opinii i uwag odbędzie się na zebraniu z mieszkańcami zwołanym zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 2), o którym mowa w ust. 8.
 3. Do ubiegania się o przeznaczoną do dyspozycji mieszkańców miasta Tczewa kwotę wydatków budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) są uprawnieni mieszkańcy czterech okręgów (nr I, II, III, IV), w części przypadającej na dany okręg.

Wykaz ulic, które zaliczane są do poszczególnych okręgów określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. Na każdy z okręgów przeznacza się następujące kwoty wydatków:

1/ okręg I – 210000 zł2/ okręg II – 230000 zł

3/ okręg III – 200000 zł

4/ okręg IV – 360000 zł

 1. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, dotyczące każdego z okręgów znajdujących się na terenie miasta Tczewa.
 2. Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:
 • posiadać cechy zadań inwestycyjnych, niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i nie posiadać cech zadań remontowych w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane, za wyjątkiem remontów chodników;
 • zrealizowany projekt musi być ogólnodostępny dla mieszkańców miasta;
 • być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym 2019;
 • być zgodne z prawem, w tym z prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;
 • pozostawać w kompetencjach miasta (zadania własne gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym);
 • uwzględniać kryterium gospodarności tzn. racjonalności gospodarowania środkami publicznymi;
 • muszą być możliwe do realizacji pod względem technicznym i finansowym, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;
 • dotyczyć terenów i obiektów stanowiących własność miasta Tczewa lub innych, do których miasto posiada prawo nieodpłatnego dysponowania (także w przypadku, gdy działka stanowi własność miasta Tczewa, ale została oddana w trwały zarząd, najem, użyczenie itp.). Projekty nie mogą być realizowane na terenach zamkniętych i prywatnych, z wyjątkiem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych;
 • dotyczyć terenów i obiektów, o których mowa w ust. 6 pkt. 8) niniejszego rozdziału o uregulowanym stanie prawnym, co do których:

– nie zaplanowano sprzedaży, użyczenia, oddania w najem, ani wykonania nowych inwestycji,

– toczy się postępowanie administracyjne lub inne, które może zmienić przeznaczenie, funkcję lub sposób użytkowania tych terenów lub obiektów;

 

 • całkowita szacunkowa wartość kosztorysowa jednego projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków, przeznaczonej na Budżet Obywatelski 2019 na dany okręg,
 • całkowita szacunkowa wartość kosztorysowa projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, realizacją, montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem;
 • zgłoszony projekt nie może obejmować wyłącznie wykonania dokumentacji technicznej na realizację zadania;
 • projekt nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności;
 • w przypadku projektów, których realizacja miałaby nastąpić na działce/działkach, nie będących własnością Gminy Miejskiej Tczew, wniosek projektowy wymaga wyrażenia zgody podmiotu/ów władających działką/działkami:

– na realizację projektu przez Gminę Miejską Tczew na tych działkach,
– na nieodpłatne dysponowanie w/w działkami przez Gminę Miejską Tczew w celu realizacji projektu,
– na nieodpłatne powszechne udostępnienie zrealizowanego projektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
– na przyjęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie środków trwałych, powstałych w ramach wykonanego projektu;

 • zgoda podmiotów o której mowa w ust. 6 pkt 14 niniejszego rozdziału przyjmuje formę oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu władającego działkami (wraz z dołączonym dokumentem (kserokopią) potwierdzającym prawo do reprezentowania podmiotu przez tę osobę /te osoby) i stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłaszania projektu, o którym mowa w rozdz. II ust. 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do Regulaminu;
 • podmiot, o którym mowa w ust. 6 pkt 14 niniejszego rozdziału zobowiązany jest zawrzeć z Gminą Miejską Tczew umowę (wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu) regulującą wzajemne zobowiązania stron dotyczące terenu, na którym realizowany ma być projekt oraz zasad funkcjonowania zrealizowanego projektu, w terminie do zakończenia głosowania na zakwalifikowane projekty, określonym w haromonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 1. Za zwycięski uznany zostanie projekt (projekty) z największą liczbą głosów poparcia w danym okręgu, oddanych w głosowaniu po uprzednio pozytywnym zweryfikowaniu pod względem jego zgodności ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Ta sama zasada dotyczy przypadku, gdy w danym okręgu zdobędzie kolejną liczbę głosów kilka projektów, których szacunkowe wartości kosztorysowe mieszczą się w puli środków przeznaczonych na dany okręg.
 2. Harmonogram Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Tczewa ma prawo dokonywania zmian poszczególnych terminów, ujętych w harmonogramie. Informacja o zmianie terminów zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl.
 3. Prawidłowy przebieg i porządek konsultacji koordynuje Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, zwany dalej Zespołem, powołany Zarządzeniem nr 440/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 grudnia 2018 r.
 4. Konsultacje poprzedzi kampania informacyjna przeprowadzona na stronie internetowej Miasta www.bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl i w lokalnej prasie, w toku której mieszkańcom udostępniona zostanie treść Regulaminu wraz z załącznikami oraz materiały informacyjne co do sposobu wypełniania druku formularza zgłoszenia projektu, formularza głosowania na projekt, a także zostanie przeprowadzone spotkanie z mieszkańcami.

Rozdział II

Tryb zgłaszania projektów

 

 1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2019 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie. Zgłoszeń projektów nie mogą dokonywać instytucje, podmioty prawne i organizacje społeczne.
 2. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Formularze zostaną udostępnione na stronie internetowej bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 oraz przy ul. 30 Stycznia 1 (były budynek CED).
 3. Wypełnione formularze zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu, określonym w ust. 2 należy złożyć w wersji papierowej w jednym z Biur Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie lub listownie na adres: Urząd Miejski w Tczewie, J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zalecane jest składanie formularzy zgłaszania projektów (załącznik nr 3) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Tczew na 2019 rok.
 4. Formularz zgłoszenia (załącznik nr 3) może dotyczyć zgłoszenia tylko jednego projektu.
 5. Zgłoszenie uważa się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wymagane pola w formularzu zgłoszenia (załącznik nr 3).
 6. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt, nie później niż do 30.01.2019 r. (ostatniego dnia weryfikacji zgłoszonych projektów).

Rozdział III

Weryfikacja zgłoszonych projektów

 

  1. W okresie zgłaszania projektów prowadzony będzie rejestr zgłoszonych projektów, którym nadany zostanie numer rejestracyjny, zgodnie z kolejnością wpływu zgłaszanych projektów.
  2. Jeden projekt może zgłosić maksymalnie 3 wnioskodawców, przy czym należy wskazać jednego z nich – jako osobę odpowiedzialną do kontaktu z Zespołem.
  3. Złożone formularze zgłoszenia projektu (załącznik nr 3) podlegają weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym, w następującym zakresie:

 

  • złożenia zgłoszenia projektu w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
  • poprawnego wypełnienia formularza zgłoszenia projektu (załącznik nr 3);
  • weryfikacji uprawnień wnioskodawców zgłaszających projekt, zgodnie z ust.1 rozdziału II niniejszego Regulaminu;
  • spełnienia przez zgłoszone projekty warunków określonych w ust. 6, rozdziału I;
  • możliwości realizacji projektu pod kątem technicznych i finansowych warunków realizacji projektu;
  • skutków realizacji zadania w kolejnych latach i możliwości zabezpieczenia środków w kolejnych budżetach miasta;
  • możliwości realizacji projektu w odniesieniu do rzeczywistego kosztu;
  • potwierdzenia możliwości uzyskania prawa nieodpłatnego dysponowania terenem przez Gminę Miejska Tczew zgodnie z postanowieniami Rozdziału I ust. 6 pkt 14, 15, 16 (oświadczenie –załącznik nr 3a).
 1. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia i/lub zbieżnych co do zakresu, Zespół ma prawo skontaktować się z Wnioskodawcami z propozycją wypracowania projektu wspólnego. W razie niewyrażenia zgody przez Wnioskodawców projektu o łączeniu projektów zdecydować będzie mógł Zespół, o którym mowa w rozdz. I ust. 9.
 2. Zespół ma prawo do wprowadzenia zmian redakcyjnych i nanoszenia poprawek w nazwie i opisie zgłoszonego projektu bez konsultacji z Wnioskodawcami.
 3. Po dokonaniu weryfikacji projektów, Zespół ogłasza listę projektów niespełniających kryteriów Regulaminu wraz z informacją o przyczynach ich odrzucenia oraz listę projektów spełniających kryteria Regulaminu, w podziale na okręgi. Ogłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej wrotatczewa.pl oraz www.bo.tczew.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Projekty spełniające kryteria zostaną poddane pod głosowanie tradycyjne (w wersji papierowej) lub w formie elektronicznej.

Rozdział IV

Tryb głosowania na projekty

 1. Głosowanie na wytypowane projekty do realizacji w danym okręgu odbędzie się tradycyjnie, w wersji papierowej – na Formularzu do głosowania na projekt do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok lub w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronach internetowych bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl w terminie określonym w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do głosowania na zweryfikowane projekty spełniające kryteria regulaminowe, proponowane do realizacji w danym okręgu, jest uprawniony każdy mieszkaniec tego okręgu, który ukończy 16 lat w 2019 r. i starszy oraz jest zameldowany na jego terenie. W przypadku podwójnego zameldowania na terenie miasta Tczewa, za decydujący o przynależności do okręgu przyjmuje się adres zameldowania na pobyt stały. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć podwójnego głosowania w różnych okręgach przez tę samą osobę.
 3. Mieszkańcy poszczególnych okręgów są uprawnieni do głosowania na wytypowane projekty dotyczące ich okręgu, z możliwością oddania głosu na więcej niż jeden projekt.
 4. Tradycyjne głosowanie będzie polegać na oddaniu głosu poparcia na projekt w danym okręgu, złożony na druku – wykazie osób głosujących na projekt (załącznik nr 5), zawierającym dane pozwalające na zweryfikowanie, czy osoba głosująca jest zameldowana w danym okręgu i spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału. Nieczytelne wypełnienie druku lub brak któregoś z wymaganych wpisów uniemożliwiających identyfikację osoby głosującej, spowoduje nieważność oddanego głosu poparcia na projekt.
 5. Formularz głosowania na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, a wzór druku wykazu osób głosujących na dany projekt określa załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Formularze z oddanymi głosami poparcia należy złożyć w jednym z Biur Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 lub przy ul. 30 Stycznia 1 (były budynek CED) w terminie do dnia 01.03.2019 r., do godz. 14.00. Zalecane jest składanie formularzy głosowania na projekty (załącznik nr 4) wraz z wykazem osób głosujących na projekt (załącznik nr 5) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Głosowanie na projekt do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Tczew na 2019 rok. Formularz głosowania (załącznik nr 4) i druk – wykaz osób głosujących (załącznik nr 5) zostaną udostępnione na stronach internetowych bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl z dniem rozpoczęcia głosowania.
 6. Głosowanie elektroniczne odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza, który zostanie udostępniony na stronie internetowej wrotatczewa.pl oraz www.bo.tczew.pl do dnia 01.03.2019 r. do godz. 24.00. System będzie weryfikował użytkownika poprzez numer telefonu komórkowego (do weryfikacji numeru), PESEL oraz adres IP. W przypadku, gdy system nie dopuści użytkownika do głosowania, poinformuje go o przyczynach odmowy i ewentualnej możliwości sposobu poprawy formularza.
 7. Szczegółowy sposób głosowania elektronicznego określa załącznik nr 6 do Regulaminu.

Rozdział V

Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

 

 1. Zespół oblicza liczbę głosów poparcia na poszczególne projekty (sumę głosów oddanych tradycyjnie i w formie elektronicznej) oraz ustala listę projektów, według następującej kolejności: od projektów, które uzyskały największą liczbę głosów poparcia w poszczególnych okręgach do projektów, które uzyskały najmniejszą liczbę głosów poparcia w poszczególnych okręgach. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane projekty, które uzyskały w głosowaniu największe poparcie w poszczególnych okręgach.
 2. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez Podmiot, o której mowa w Rozdziale I ust. 6 pkt 15 w terminie do zakończenia głosowania na zakwalifikowane projekty określonym w haromonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, projekt nie zostanie umieszczony na liście projektów rekomendowanych do realizacji. Informacja o niespełnieniu przez projekt warunków formalnych zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, na stronie internetowej Miasta www.wrotatczewa.pl oraz www.bo.tczew.pl.
 3. Rekomendowane do realizacji są te projekty z listy projektów, o której mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, które otrzymały największą liczbę głosów poparcia na terenie okręgu, aż do wyczerpania środków, tj. do kwoty przeznaczonej do realizacji Budżetu Obywatelskiego w ramach danego okręgu.
 4. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, o której mowa w ust.1, zostaje uwzględnione pierwsze z dalszych zadań pod względem liczby głosów poparcia, którego szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym okręgu.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów poparcia przez dwa projekty lub więcej, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół przy udziale Wnioskodawców projektów, które uzyskały równą liczbę głosów poparcia. Z losowania sporządza się protokół.
 6. Z wyników weryfikacji, o której mowa w rozdziale III, Zespół sporządza protokół.
 7. Wyniki Budżetu Obywatelskiego zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, na stronie internetowej Miasta www.wrotatczewa.pl oraz w lokalnej prasie.
 8. Wybrane projekty zostaną skierowane do realizacji przez właściwe Wydziały Urzędu Miejskiego we współpracy z Wnioskodawcami.
 9. W przypadku, kiedy w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamówienie publiczne na realizację projektu okaże się, że kwota realizacji tego projektu przewyższa szacunkową jego wartość, projekt nie zostanie zrealizowany, chyba że możliwe będzie wykorzystanie środków finansowych, pochodzących z oszczędności uzyskanych z przeprowadzonych postępowań na realizację innych projektów, po akceptacji Prezydenta Miasta.

Rozdział VI

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego lub udział w poparciu projektu (głosowaniu) wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1. Szczegóły ochrony danych osobowych znajdują się na stronie www.odo.wrotatczewa.pl.
 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające lub uczestniczące w poparciu projektu (glosowaniu) są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Tczewie. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach realizacji Budżetu Obywatelskiego.
 4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w poparciu projektu (głosowaniu) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z w niniejszego Regulaminu.


Pobierz pliki

Budżet Obywatelski 2019 - regulamin (pdf / doc) - wersja 2 (62 pobrania)

* na dole tej strony znajdziesz graficzne przedstawienie okręgów na mapie

 

Nr okręgu Granice okręgu – wykaz ulic

I

os. Staszica, os. Zatorze, os. Stare Miasto:

ul. Bosmańska, ul. Czatkowska, ul. Szyprów, ul. Kapitańska, ul. Marynarska, ul. Retmańska, ul. Chłopska, ul. Dokerów, ul. Flisaków, ul. Nizinna, ul. Okrętowa, ul. Partyzantów, ul. Pionierów, ul. Portowców, ul. Robotnicza, ul. Rzemieślnicza, ul. Spółdzielcza, ul. Stoczniowców, ul. Wiślana, ul. Za Portem, ul. Kapitana Mamerta Stankiewicza, ul. Elżbiety, ul. Kolejowa, ul. Krucza, ul. Łąkowa, ul. Młyńska, ul. Półwiejska, ul. Prosta, ul. Wierzbowa, ul. Wilcza, ul. Za Dworcem, ul. Żuławska, ul. Wojska Polskiego Nr 1 – 3 i 32 – 35 (do wiaduktu), ul. Jana z Kolna, ul. Kopernika, ul. Królowej Jadwigi, ul. Lecha, Plac Marszałka Piłsudskiego, ul. Strzelecka, ul. Słowackiego, ul. 1 Maja, ul. Kościuszki, ul. Nowa, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Sambora, ul. Małgorzaty Samborówny, ul. Ks. Ściegiennego, ul. Chopina, ul. Dominikańska, ul. Garncarska, Plac Św. Grzegorza, Plac Gen. Józefa Hallera, ul. Podmurna, ul. Kościelna, ul. Krótka, ul. Lipowa, ul. Mestwina, ul. Nad Wisłą, ul. Okrzei, ul. Podgórna, ul. Rybacka, ul. Wodna, ul. Zamkowa, ul. Żeglarska, ul. Mickiewicza, ul. Łazienna, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Ks. Aleksandra Kupczyńskiego, ul. Stara, ul. Skromna, ul. Kręta, ul. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Ogrodowa, ul. Kołłątaja, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Stroma, ul. Wąska.

II

os. Za Parkiem, os. Bema, os. Jabłoniowe, os. Czyżykowo, os. Witosa, os. Kolejarz, os. Strzelnica:

ul. Zielona, ul. Sienkiewicza, ul. Staszica, ul. Krasińskiego, ul. Parkowa, ul. Wybickiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Czyżykowska, ul. Nadbrzeżna, ul. Matejki, ul. Generała Dąbrowskiego, ul. Pułaskiego, ul. Szkoły Morskiej, ul. 30 Stycznia, ul. Kasprowicza, ul. Sportowa, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Gen. Bema, ul. Marii Konopnickiej, ul. Bolesława Prusa, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Franciszka Fenikowskiego, ul. Wincentego Pola, ul. Ks. Bernarda Sychty, ul. ks. Jana Twardowskiego, ul. Wybudowanie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Bałdowska, ul. Jabłoniowa, ul. Wisławy Szymborskiej, ul. Konarskiego, ul. Orkana, ul. Polna, ul. Starowiejska, ul. Nowowiejska, ul. Kochanowskiego, ul. Tetmajera, ul. Orzeszkowej, ul. Ceglarska, ul. Reja, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Lecha Bądkowskiego, ul. Biskupa Konstantyna Dominika, ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego, ul. Ks. Feliksa Bolta, ul. Karola Borchardta, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Józefa Czyżewskiego, ul. Adolfa Dygasińskiego, ul. Forsterów, ul. Aleksandra Fredry, ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, ul. Konstantego Gałczyńskiego, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Józefa Chełmońskiego, ul. Wiktora Jagalskiego, ul. ppłk. Stanisława Janika, ul. Romana Klima, ul. Wojciecha Kossaka, ul. Juliusza Kraziewicza, ul. Czesława Miłosza, ul. Romana Landowskiego, ul. Anny Łajming, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Ks. Władysława Młyńskiego, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. C. Kamila Norwida, ul. Ks. J. St. Pasierba, ul. Przemysłowa, ul. Juliana Przybosia, ul. Władysława Reymonta, ul. Leopolda Staffa, ul. Jana Stanisławskiego, ul. Spacerowa, ul. Wita Stwosza, ul. Juliana Tuwima, ul. St. Ignacego Witkiewicza, ul. Leona Wyczółkowskiego, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. por. Józefa Dambka, ul. por. Józefa Gierszewskiego, Ks. ppłka Józefa Wryczy, ul. rotm. Witolda Pileckiego, ul. płka Ryszarda Kuklińskiego, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Andrzeja Struga, ul. Piaskowa, ul. Tczewskich Saperów, Plac Patriotów, ul. Targowa, ul. Grunwaldzka, ul. Fabryczna, ul. Mieszka I, ul. Księżniczki Dobrawy, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Rycerska, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Piastowska, ul. Świętopełka, ul. Przemysława II, ul. Poligonowa.

III

os. Nowe Miasto, os. Garnuszewskiego:

ul. Gdańska, ul. Południowa, ul. Mostowa, ul. Nowy Rynek, ul. Pomira, ul. Kaszubska, ul. Kozia, ul. Pomorska, ul. Sadowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowska, ul. Jana Sobieskiego, ul. Dworcowa, ul. Północna, ul. Gazety Tczewskiej, ul. Warsztatowa, ul. Jedności Narodu, ul. Chłodna, ul. Saperska, Aleja Zwycięstwa, ul. Niepodległości, ul. Wyzwolenia, ul. Wojska Polskiego Nr 6 – 31 (od wiaduktu).

IV

os. Suchostrzygi, os. Prątnica, os. Bajkowe:

ul. Armii Krajowej, ul. Romualda Traugutta, ul. Obrońców Tczewa, ul. Generała Bora-Komorowskiego, ul. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Hanny Hass, ul. Harcerska, ul. Władysława Jurgo, ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Działkowa, ul. Generała Grota-Roweckiego, ul. Jodłowa, ul. Jaworowa, ul. Jarzębinowa, ul. Brzozowa, ul. Kasztanowa, ul. Topolowa, Aleja Solidarności, ul. Akacjowa, ul. Żwirki, ul. Jakuba Jasińskiego, ul. Kilińskiego, ul. Suchostrzygi Dworzec, ul. Władysława Jagiełły, ul. Władysława Andersa, ul. Stefana Batorego, ul. Królowej Bony, ul. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Jagiellońska, ul. Lotnicza, ul. Królowej Marysieńki, ul. Janusza Korczaka, ul. Rejtana, ul. Skarszewska, ul. Zygmunta Starego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Suchostrzycka, ul. Wigury, ul. Christiana Andersena, ul. Jana Brzechwy, ul. Czerwonego Kapturka, ul. Braci Grimm, ul. Jasia i Małgosi, Aleja Kociewska, ul. Piotrowo, ul. Kubusia Puchatka, ul. Pinokia, ul. Szewczyka Dratewki, ul. Rokicka.

SIP oraz zgłaszanie projektów (propozycji) do 21.12.2018 r.

System Informacji Przestrzennej (SIP)Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. zgłaszanie projektów (propozycji) trwa do 21.12.2018 r. Projekt można zgłosić za pomocą formularza (zał. nr 3 do Regulaminu). W poprawnym ustaleniu lokalizacji proponowanego miejsca realizacji projektu pomoże System Informacji Przestrzennej (SIP), dostępny na stronie www.wrotatczewa.pl – w zakładce MIASTO -> System Informacji Przestrzennej (SIP) lub bezpośrednio na stronie www.sip.tczew.pl

Budżet Obywatelski 2019 – zaczynamy

Niedawno zakończyła się realizacja tegorocznego Budżetu Obywatelskiego, teraz startujemy z kolejną, piątą edycją.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zatwierdził harmonogram Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2018 r. Zaproponowany został również regulamin nowej edycji. W związku z tym 7 grudnia 2018 roku (godz. 15.00, sala obrad Rady Miejskiej – ul. 30 Stycznia 1) odbędzie się spotkanie, gdzie omówione zostaną zasady Budżetu Obywatelskiego, podzielimy się wtedy opiniami na temat zmian w Budżecie Obywatelskim oraz odbędzie się szeroka dyskusja na ten temat.

Wyniki głosowania. Budżet Obywatelski 2018 – 17 projektów do realizacji

Na tegoroczny Budżet Obywatelski oddano 7755 ważnych głosów, 17 projektów zakwalifikowano do realizacji.

 • Głosowanie trwało od 16 grudnia 2017 roku do 5 stycznia 2018 r. (włącznie)
 • Zagłosowało 6028 osób, w tym 5068 w formie papierowej i 960 – przez Internet
 • Oddano 7755 głosów, w tym 6593 w formie papierowej i 1162 – przez Internet
 • Głosowali mieszkańcy w wieku od 16 do 94 lat (szczegóły na dole strony), najliczniej głosującą grupą byli tczewianie w wieku 30-40 oraz 55-67 lat
 • Łączna pula Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2018 to 1 mln zł

Do realizacji zakwalifikowane zostały projekty, które zdobyły największą liczbę głosów i jednocześnie koszty ich wykonania mieszczą się w puli określonej dla poszczególnych okręgów. Ostateczne koszty będą znane po przetargach, więc jeśli pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby realizowanych projektów. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki nie wyklucza również realizacji innych zgłoszonych projektów, w miarę możliwości finansowych budżetu miasta. Poniżej znajdują się szczegóły głosowania.

Więcej